Akademia Trenera

🔴Akademia Trenera – Train the Trainers🔴

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zdobądź Certyfikat Trenera!

📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Program:

1.Elementarz trenera

Struktura INTRO
Model uczenia się dorosłych
Badanie potrzeb szkoleniowych
Projektowanie szkoleń
Proces grupowy, dynamika procesu grupowego.

2.Umiejętności trenerskie

Umiejętności komunikacyjne trenera /techniki aktywnego słuchania/
Umiejętności coachingowe trenera/wspieranie, podążanie, towarzyszenie/
Aktywne metody prowadzenia szkoleń
Praca z grupą
Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
Przykłady z sali szkoleniowej

3.Krótkie etiudy trenerskie

Autoprezentacja trenera
Prezentacja krótkiego odcinka szkolenia
Informacje zwrotne
Określenie zasobów i obszarów do rozwoju trenera

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel/specjalista – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu

Zarejestruj się