Akademia Terapeuty Ręki

Akademia Terapeuty Ręki

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Zdobądź 10 Certyfikatów!!!

Terminy:

12.02.2021 – godz. 17:30 – 19:30
19.02.2021 – godz. 17:30 – 20:30
20.02.2021 – godz. 09:30 – 12:30
21.02.2021 – godz. 09:30 – 12:30
26.02.2021 godz. 17:30 – 20:00
27.02.2021 – godz. 16:00 – 19:00

📅 19.02 – 28.02.2021 r. 

Szkolenia w ramach projektu:

  1. Terapia ręki a trudności szkolne
  2. Terapia ręki u dzieci z trudnościami rozwojowymi
  3. Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej
  4. Praksje dynamiczne z piosenką w tle
  5. Od pędzelka do literki
  6. Pomysłownik sensoryczny w terapii ręki
  7. Walizka terapeuty ręki – „zrób coś z niczego”
  8. Rączki na pokład –ćwiczenia wzmacniające rękę.
  9. Diagnoza umiejętności grafomotorycznych dzieci
  10. Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem w trudnościami w pisaniu

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Wymagania wstępne (konieczne):
➡wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
➡ wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Konieczne jest równiez wykonanie elerningu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg wskazówek.

Opis projektu

Zarejestruj się