Akademia Innowacyjnego Nauczyciela

Bezpłatny projekt szkoleń dla neurologopedów i doświadczonych logopedów.

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

 
 

Szkolenia w ramach projektu:

1. Nauczyciel XXI wieku -  w poszukiwaniu nowej tożsamości.
2. Komunikacja nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel.
3. Między asertywnością a empatią.
4. Neurobiologiczne podstawy planowania procesu dydaktycznego.
5. Między cyfryzacją, gamingiem a nauką - o motywowaniu pokolenia XD
6. Techniki uczenia się i zapamiętywania.
7. Metody aktywizujące.
8. Rozwijanie kreatywnego myślenia dzieci i nastolatków.
9. Wykorzystanie zabaw i gier planszowych w edukacji.
10. Jak wprowadzić innowacje w swoje szkole

Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się przez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz dalsze informacje.

Opis projektu

Zarejestruj się