Zgoda na upublicznianie wizerunku

Zaznaczenie opcji wyrażenia zgody na publikację wizerunku przy wypełnianiu zgłoszenia na szkolenie oznacza zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, w którym się uczestniczy, w formie zdjęcia, video przez Centrum Szkoleń Cognitus, ul. Dźwiękowa 16 A, 02-875 Warszawa (administrator) w celu promocji usług szkoleniowych na stronie https://cognitus.pl, profilu Cognitus w portalu Facebook oraz portalu Instagram.

Informacja o zasadach przetwarzania danych
w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku

  1. Centrum Szkoleń Cognitus niniejszym informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu marketingowym i promocyjnym.
  2. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora.
  3. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
  4. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Wszelkich informacji w sprawach związanych z procesem administracji danymi osobowymi przez Centrum Szkoleń Cognitus można uzyskać pisząc na adres cognitus.justynaw@gmail.com.