Obowiązek informacyjny

Dnia 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleń Cognitus z siedzibą w Warszawie przy ul. Dźwiękowej 16 A, 02-857 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie art. 6 pkt a RODO.
 3. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod email: cognitus.justynaw@gmail.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Inspektora Ochrony Danych Osobowych.