Proste tańce integracyjne

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy przy muzyce. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA

– zapoznanie z metodami pracy grupowej

– zapoznanie z zabawami muzycznymi, taneczno – ruchowymi, pląsami, prostymi tańcami integracyjnymi połączonymi  z działaniami plastycznymi

– poznanie metod umożliwiających stworzenie atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem muzyki

– możliowość wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

– zapoznanie z zabawami integracyjnymi opartymi na układzie tanecznym

– pląsy i zabawy w kole na powitanie i zakończenie dnia

– prace plastyczne (grupowe i indywidualne) oparte na rytmicznych wierszykach, rymowankach

– zasady i metody pracy z chustą i tunelem animacyjnym

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • Poznasz nowe zabawy muzyczne wspomagające pracę w grupie,
  • Do znanych już utworów otrzymasz propozycje zabaw, zajęć plastycznych, które wykorzystasz w ciągu roku szkolnego
  • Poznasz proste układy taneczne
  • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod, zabaw, tańców integracyjnych
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu