Mowa czy rozmowa. Wprowadzanie aktywności kształtujących komunikację werbalną u małych dzieci z ASD – do 5 roku życia

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 600 zł

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla specjalistów, logopedów, pedagogów, psychologów pracujących z małymi dziećmi z ASD, a także rodziców, którzy chcą wspierać rozwój komunikacji i języka u swojego dziecka.

Opis: Jak logopedycznie i sensorycznie bawić się z małym dzieckiem w gabinecie logopedy lub podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu lub żłobku ? Proste zabawy wspierające rozwój mowy i komunikacji dla najmniejszych dzieci w tematyce zimowej.

Program szkolenia:

 1. Jak rozwijać poprzez zabawę kierowaną aktywności kształtujące podstawowe umiejętności komunikacyjne (reakcję na imię, gest wskazywania palcem, wspólne pole uwagi, kontakt wzrokowy, naśladowanie).
 2. Jaka jest różnica między mową a rozmową.
 3. Jakie kompetencje należy kształtować, by rozwijać umiejętności werbalne służące komunikacji i jak je kształtować?
 4. Kiedy wprowadzić pracę ” nad słowem”.
 5. Jak budować umiejętności werbalne

Korzyści – Uczestnik będzie potrafił:

 • przeprowadzić aktywności i zabawy wspomagające rozwój umiejętności komunikacyjnych (wskazywanie palcem, reakcję na imię, pole wspólnej uwagi, naśladowanie i in.),
 • wybrać słowa, do terapii logopedycznej,
 • zastosować możliwe strategie doboru pierwszych słów u dzieci z ASD.
 • zastosować strategie w pracy z dzieckiem, które nie realizuje dźwięków znaczących,
 • przeprowadzić zabawy motywujące do dialogu,
 • prowadzić zabawy i ćwiczenia służące mowie werbalnej wykorzystywanej w komunikacji.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Pałasz – logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog, mentor. Diagnosta ADOS-2. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia, szkolenia i kursy dla neurologopedów, logopedów, studentów, nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. Wykładowca akademicki AM, UP oraz innych uczelniach wyższych. Prelegent podczas konferencji naukowych dotyczących ASD, trener. Prowadzi fp Terapia Małego Dziecka z ASD udzielając wskazówek do terapii zarówno dla specjalistów jak i rodziców. Właścicielka placówek specjalistycznych PAREO. Współwłaścicielka wydawnictwa Czary Mary. Tworzy pomoce specjalistyczne do pracy z Małym Dzieckiem.