„Dziwne dzieci” – jak rozumieć nietypowe zachowania dzieci – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Odbiorcy: Warsztat dla nauczycieli żłobków, przedszkoli, szkół, dla opiekunów dzieci.

Opis: W pracy opiekuna/nauczyciela niejednokrotnie spotykamy się z dziećmi, których zachowań nie rozumiemy. Budzą one w nas sprzeczne uczucia, które stają się powodem do poszukiwania wiedzy. Niniejszy warsztat staje się okazją do spotkanie z innymi specjalistami i wymiany spostrzeżeń, obserwacji oraz wiedzy dotyczącej interesujących nas zachowań. Całość zostanie omówiona w świetle psychologii rozwojowej dziecka, neurofizjologii ,Teorii Przywiązania oraz Teorii Poliwagalnej.

Program szkolenia:

  • Część I – zebranie od uczestników ich doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi których zachowania budzą konsternację, zdziwienie, niedowierzanie lub lęk.
  • Część II – omówienie przypadków z życia „case study”, doprecyzowanie terminologii.
  • Część III – zaprezentowanie możliwych wyjaśnień zachowania dziecka w oparciu o psychologię rozwojową dziecka, neurofizjologię, Teorię Przywiązania oraz Teorię Poliwagalną.
  • Część IV – dorosły w relacji i reakcji na „dziwne dziecko”, strategie wspierania siebie. Część V – podsumowanie.

Uczestnicy będą mieli możliwość rozwiania wątpliwości dotyczących zachowań budzących konsternację, zdziwienie, niedowierzanie lub lęk. Nabędą również niezbędną dla siebie wiedzę, która pomoże im pełniej i bardziej profesjonalnie wchodzić w kontakt/ uczyć/wychowywać podopiecznych.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Serwińska – pedagog specjalny, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka TSR, INPP, MNRI w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Autorka polisensorycznego programu terapeutycznego „SensoPaka”. Publikuje na łamach Newseek Psychologia, Kosmos dla Dorosłych, Charaktery oraz w branżowych pismach związanych z terapią osób z wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na co dzień w ramach prywatnej praktyki prowadzi terapie dzieci z niedojrzałością neurorozwojową oraz terapie rodzin w paradygmacie więzi, szkoli specjalistów oraz rodziców, w szkole podstawowej prowadzi zajęcia rewalidacyjne.