Trening umiejętności społecznych jako narzędzie rozwoju emocjonalnego i społecznego

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Wrocław 21 sierpnia 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Kraków 4 września 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Wrocław 11 września 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Kraków 18 września 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Gdańsk 25 września 2021 r. (09:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 420 zł

  Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą. Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych.

  Cele i umiejętności:

  Głównymi celami szkolenia są:

  – poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, teorii czytania umysłu i inteligencji emocjonalnej,

  – rozwój warsztatu pracy o nowe metody i techniki wspomagające w/w obszary.

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym:

  – w rozumieniu przeżywanych emocji i ich przyczyn,

  – w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

  – w kierowaniu emocjonalnymi reakcjami,

  – w rozumieniu punktu widzenia i przeżyć innych osób,

  – w budowaniu relacji z innymi ludźmi – nawiązywaniu i trwałym podtrzymywaniu,

  – w poprawie samooceny i poczucia sprawczości.

  Podczas szkolenia, które opiera się na ćwiczeniach, grach, zadaniach, nabędziesz umiejętności niezbędne dla funkcjonowania Twoich podopiecznych. Są to m.in: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowanie, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań.

  Program:

  1. Kompetencje i umiejętności społeczne – diagnoza obszarów wymagających wsparcia.
  2. Praktyczne znaczenie emocji w życiu. Psychosomatyka procesów emocjonalnych. Trening odczytywania sygnałów płynących z ciała jako informacji stanowiących wskazówki do podejmowanych działań.
  3. Teoria czytania umysłu – czym jest i jak jej uczyć? Ćwiczenia rozwijające umiejętności związane z czytaniem umysłu (rozumienie swojego postrzegania i umiejętność klarownej ekspresji własnych stanów emocjonalnych, woli, intencji oraz trening interpretacji komunikatów wysyłanych przez inne osoby za pomocą sygnałów werbalnych i pozawerbalnych).
  4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – częstej grupy docelowej treningów TUS.
  5. Omówienie modelowej struktury TUS – Trening umiejętności społecznych – od przedszkola do dorosłości. Umiejętności społeczne a rozwój psycho-poznawczy dziecka. Dobór ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne do wieku dziecka.
  6. Praca w grupach – planowanie warsztatów z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych dla poszczególnych grup wiekowych – w zależności od potrzeb uczestników.
  7. Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.

  Szkolenie zakończone egzaminem i następnie zaświadczeniem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.