Metoda Projektu w Przedszkolu

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 380 zł

OPIS SZKOLENIA

Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić- TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach wychowania przedszkolnego.

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy z najmłodszymi dziećmi.
DLA KOGO

 • pracowników i kadry zarządzającej przedszkoli oraz punktów przedszkolnychdzieci
 • tych, którzy zamierzają otworzyć przedszkole
 • pedagogów przedszkolnych

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu
 • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
 • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego

PROGRAM

 • zalety i wady metody projektu w pracy z przedszkolakami
 • podział projektów badawczych
 • wyróżniane etapy pracy metodą projektów
 • rola nauczyciela jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektów
 • dokumentowanie działań przedszkolaków w czasie trwania projektu
 • zasady konstruowania kryteriów oceny pracy dzieci
 • przygotowanie prezentacji efektów pracy przedszkolaków
 • rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy przedszkola i doskonaleniu współpracy nauczycieli przedszkolnych

 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy

 • znają i stosują w praktyce techniki wspierania samodzielnej pracy uczniów na etapie: wyboru tematu, formułowania problemu, określanie celów projektu oraz zasad współpracy zespołowej uczniów,
 • znają i wykorzystują sposoby monitorowania samodzielnej pracy uczniów (w tym tabele dobrze wykonanego zadania) ,
 • przygotowują i przeprowadzają razem z uczniami ewaluacje projektu oraz na bazie zdobytego doświadczenie rekomendują wnioski do modyfikacji przyjętych w szkole rozwiązań
 • otrzymują wiążące zaświadczenie ukończenia szkolenia, które z powodzeniem może wykorzystać jako atut w poszukiwaniu pracy!

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Małgorzata Kowalska – sprawdź więcej informacji o prowadzącej – https://cognitus.pl/o-nas/zespol/