Metoda Projektu w Przedszkolu

OPIS SZKOLENIA

Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić- TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach wychowania przedszkolnego.

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy z najmłodszymi dziećmi.
DLA KOGO

 • pracowników i kadry zarządzającej przedszkoli oraz punktów przedszkolnychdzieci
 • tych, którzy zamierzają otworzyć przedszkole
 • pedagogów przedszkolnych

 

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 2 lutego 2020 r. (09:00 - 17:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 380 zł

  CELE SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu
  • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
  • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego

  PROGRAM

  • zalety i wady metody projektu w pracy z przedszkolakami
  • podział projektów badawczych
  • wyróżniane etapy pracy metodą projektów
  • rola nauczyciela jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektów
  • dokumentowanie działań przedszkolaków w czasie trwania projektu
  • zasady konstruowania kryteriów oceny pracy dzieci
  • przygotowanie prezentacji efektów pracy przedszkolaków
  • rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy przedszkola i doskonaleniu współpracy nauczycieli przedszkolnych

   

  Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

  KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  Uczestnicy

  • znają i stosują w praktyce techniki wspierania samodzielnej pracy uczniów na etapie: wyboru tematu, formułowania problemu, określanie celów projektu oraz zasad współpracy zespołowej uczniów,
  • znają i wykorzystują sposoby monitorowania samodzielnej pracy uczniów (w tym tabele dobrze wykonanego zadania) ,
  • przygotowują i przeprowadzają razem z uczniami ewaluacje projektu oraz na bazie zdobytego doświadczenie rekomendują wnioski do modyfikacji przyjętych w szkole rozwiązań
  • otrzymują wiążące zaświadczenie ukończenia szkolenia, które z powodzeniem może wykorzystać jako atut w poszukiwaniu pracy!