Sygmatyzm i rotacyzm w pracy logopedy – podejście praktyczne

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 350 zł

Program:

  1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój artykulacji.
  2. funkcje prymarne (ssanie, żucie, gryzienie)
  3. rozwój psychomotoryczny
  4. budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego ( oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu)
  5. Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
  6. Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne)
  7. Przygotowanie do wywołania głosek trzech szeregów i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
  8. Techniki wywoływania głosek – praktyka.
  9. Utrwalanie prawidłowej wymowy – praktyka.
  10. Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.

mgr Anna Sowała-Rembielak – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, specjalista terapii ręki, provider metody Neuroflow, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego.

Właścicielka Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego w Zduńskiej Woli. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia (Poradnia Logopedyczna przy SPZPOZ).

Współpracuje ze Szkołą Rodzenia Mamma w Zduńskiej Woli gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej.

Członek Polskiego Związku Logopedów i Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Posiada Certyfikat Zawodowy nr 01168/05/0093/2017.

Publikacje: Studium przypadku dziecka z wodogłowiem w: Neurologopedyczne studia przypadków, t.IV pod red. E.Stecko, Warszawa 20