Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia:
lipiec 2020
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 18 lipca 09:00N 19 lipca 15:00
Szkolenie jest autorskim programem do wykorzystania w praktyce przez logopedów, terapeutów, rodziców, którzy szukają możliwości wsparcia dzieci z różnymi opóźnieniami.
Praca nastawiona jest na działanie, ruch, stymulację mowy i całego ciała! Stanowi wspaniałe przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania.
Termin: So 18 lipca 09:0013:00
Pokażemy gotowe i niebanalne pomysły na zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne na każdą porę roku, a także materiały, w których przeczytasz, jak skonstruować scenariusz z zachowaniem zapisów podstawy programowej.
Termin: Pn 20 lipca 15:3018:30
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Termin: Wt 21 lipca 15:3018:30
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: Śr 22 lipca 15:3018:30
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Cz 23 lipca 15:3018:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: N 26 lipca 09:0015:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.
Termin: N 26 lipca 09:0012:00
Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny – próba określenia problemu pod kątem logopedycznym.
Czym zajmuje się logopeda w motorycznym treningu karmienia?
Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
Termin: Pn 27 lipca 09:0013:00
Zapraszamy na wyjątkowy kurs z masażu wibratorami logopedycznymi od podstaw prowadzony przez neurologopedę Aleksandrę Kaczyńską.
Termin: Pn 27 lipca 15:0019:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Termin: Pn 27 lipca 15:0019:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Pn 27 lipca 18:0021:00
Czynniki wpływajace na terapię.
Planowanie terapii.
Trening pragmatyczny w ciężkich zaburzeniach językowych.
Poprawa dowolnej kontroli działania.
Usprawnianie systemu semantycznego (rozumienie na różnych poziomach zaburzeń).
Usprawnianie systemu fonologicznego (wzorce brzmieniowe analiza i synteza na różnych poziomach zaburzeń).
Termin: Wt 28 lipca 17:0020:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 28 lipca 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 28 lipca 18:0021:00
Planowanie terapii ekspresji mowy.
Strategie przy zaburzeniach motorycznych.
Trening leksykalny.
Trening syntaktyczny.
Usprawnianie czytania.
Trening pisania.
Postępowanie w przypadkach niewielkich deficytów językowych.
Termin: Śr 29 lipca 17:0020:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Śr 29 lipca 18:0021:00
Uczestnik otrzyma bogate materiały i inspiracje do pracy z dziećmi prowadzonymi sensoryczno-motoryczną strategią treningu karmienia.
Termin: Śr 29 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: Śr 29 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.
Termin: Cz 30 lipca 15:3018:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 30 lipca 18:0021:00
sierpień 2020
Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju motoryki małej i dużej; rola przedszkola i rodziców w rozwoju motoryki; zagrożenia.
Motoryka mała – ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania.
Propozycje prac plastyczno – technicznych wspierających rozwój motoryki małej.
Podsumowanie – prezentacja pomocy, książek, gier wspomagających pracę nauczyciela.
Termin: So 1 sierpnia 09:0012:00
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

chcesz usystematyzować swoją wiedzę;
zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia;
nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy;
Po tym Szkoleniu wrócisz do pracy, do pacjentów, z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów
Termin: So 1 sierpnia 09:0012:00
– jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
– jak nauczyć ich logicznego myślenia,
– jak rozwijać umiejętności matematyczne,
– jak nauczyć ich stosowania zasad i schematów
– jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia,
– jak posługiwać się bezpłatnymi narzędziami do kodowania?
Termin: N 2 sierpnia 09:0012:00
Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stresu. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu i wypracowanie strategii radzenia sobie z nim w sytuacjach trudnych.
Termin: Pn 3 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metodami na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada, jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne. Pokazuje, jak stymulować i rozwijać wrażliwość wzrokową, słuchową i dotykową, spostrzegawczość.
Termin: Wt 4 sierpnia 15:3018:30
Trudny uczeń: profil zachowań; modele rozumienia przyczyn trudności dziecka.
Charakterystyki trudnych zachowań uczniów.
Konfrontacja: nauczyciel- rodzic- uczeń.
Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem ucznia.
Termin: Wt 4 sierpnia 18:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie…

czy można ten proces przyśpieszyć?

Stymulować?

Doskonalić?

Można!!!!

I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Śr 5 sierpnia 15:3018:30
To szkolenie jest dla Ciebie:

Jeśli chcesz wzbogacić swój warsztat pracy, znudziły Ci się stosowane do tej pory gry i zabawy.
Chcesz, by twoi pacjenci świetnie bawili się podczas zajęć. Poszukujesz skutecznych i atrakcyjnych zarazem metod pracy.
Twórcze wykorzystanie różnych materiałów, przedmiotów i zabawek.
Opracowywanie i przygotowywanie pomocy terapeutycznych – rozwijających zmysły, mowę i myślenie dziecka.
Termin: Śr 5 sierpnia 18:0021:00
Eksperyment: co to? Po co? Gdzie? Jak? Z kim?
Czy wszystkie doświadczenia możemy przeprowadzić w placówkach oświatowych?
Rodzaje eksperymentów- warsztat praktyczny. Zrób to sam…
Termin: Cz 6 sierpnia 18:0021:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Wt 11 sierpnia 18:0021:00
Zabawa jako podstawowa forma działań dziecka.
Zabawki dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
Wykorzystanie pomocy M. Montessori do zorganizowania otoczenia dziecka.
Termin: Cz 13 sierpnia 18:0021:00
Rola muzyki klasycznej podczas zabaw plastycznych.
Fantazje, improwizacje z wykorzystaniem obrazów.
Hirameki- jak z niczego stworzyć coś…
Teatrzyk cieni.
Edukacja przez ruch- zabawy z pastelami w ujęciu D. Dziamskiej.
Termin: Wt 18 sierpnia 18:0021:10
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Śr 19 sierpnia 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 20 sierpnia 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 20 sierpnia 18:0021:00
Dowiesz się jak przygotować rodzica, dziecko i siebie do nowej sytuacji?
Poznasz prawdy i „mity” dotyczące adaptacji.
Otrzymasz narzędzia do budowania skutecznej komunikacji z Rodzicem.
Nauczysz się, jak rozpoznawać potrzeby dziecka.
Dowiesz się, jak przygotować się organizacyjnie do procesu adaptacji.
Termin: So 22 sierpnia 09:0012:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 22 sierpnia 09:0015:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 22 sierpnia 09:0015:00
1. Czym jest AAC?
2. Pierwsze kroki w AAC.
3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.
Termin: N 23 sierpnia 09:0012:00
CELE SZKOLENIA:
– rozwijanie zainteresowań u dzieci,
– kształtowanie koncentracji uwagi, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód, staranności i spostrzegawczości
– rozwijanie samodzielnego myślenia
– zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks,
– zapoznanie z metodami technik twórczego myślenia
Termin: N 23 sierpnia 09:0012:00
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w świat zabaw dla najmłodszej grupy wiekowej dzieci. Będzie to maraton zabaw ruchowych – tańce, zgadywanki, zabawy z chustą animacyjną, gry zespołowe, zabawy sensoryczne, usprawniające oraz wiele innych.
Termin: Pn 24 sierpnia 15:3018:30
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Pn 24 sierpnia 18:0020:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 25 sierpnia 18:0020:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Śr 26 sierpnia 18:0021:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Cz 27 sierpnia 18:0021:00
wrzesień 2020
Poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego
Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami
Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie
Dowiesz się czy Plan Daltoński jest „dla Ciebie”
Termin: So 5 września 09:0012:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 5 września 09:00N 6 września 15:00
Miejsce: Warszawa
Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej.
Termin: Wt 8 września 18:0021:00
Odbiorcy: Nauczyciele szkół integracyjnych, w tym osoby rozpoczynające pracę; pedagodzy; psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi.

Cel: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Wt 8 września 18:0021:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: Pt 11 września 09:0014:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają wykonywać zawód trenera oraz do osób szkolących, które potrzebują uporządkować swoją wiedzę i potwierdzić ją zaświadczeniem.
Termin: Pt 11 września 09:00N 13 września 17:00
Miejsce: Warszawa
Prowadząca:
mgr Anna Sowała-Rembielak – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, specjalista terapii ręki, provider metody Neuroflow, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego.
Termin: So 12 września 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: So 12 września 09:00N 13 września 17:00
Miejsce: Warszawa
Wizualne i ruchowe wspomaganie brzmienia dźwięków mowy.
Intensywne zajęcia praktyczne.
Możliwość opanowania metody w jeden dzień.
Termin: So 12 września 09:0013:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas 1-3, a także dla osób prowadzących zajęcia teatralne, instruktorów teatralnych. Uczestnicy poznają techniki dramowe, których podstawą jest improwizacja. Uzyskają zbiór uniwersalnych zabaw i ćwiczeń, w tym ruchowych, pantomimicznych i wspomagających tematy z programu nauczania, które staną się bazą do dalszych, indywidualnych pomysłów na prowadzenie zajęć i lekcji.
Termin: So 12 września 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić- TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
Termin: So 12 września 09:0015:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 16 września 18:0021:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: So 19 września 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.
Termin: So 19 września 09:00N 20 września 15:30
Miejsce: Warszawa
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 19 września 09:0015:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: Pt 25 września 09:0014:00
Miejsce: Poznań
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 26 września 09:0013:00
Termin: So 26 września 09:0013:00
Miejsce: Warszawa
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: N 27 września 09:0013:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego warto wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem poprzez stosowanie w codziennej pracy zabaw i ćwiczeń sprzyjających relaksacji i wyciszeniu, poprawie koncentracji.
Termin: N 27 września 18:0021:00
październik 2020
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: So 10 października 09:0014:00
Miejsce: Kraków
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: Pt 16 października 09:0014:00
Miejsce: Poznań
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: So 24 października 09:0014:00
Miejsce: Warszawa