Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

wrzesień 2019
To szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi, które potrzebują ćwiczeń z zakresu prawidłowej motoryki małej, uchwytu pisarskiego i zaburzeń napięcia mięśniowego.
✅Gotowe pomysły na zajęcia.
✅Budowanie ćwiczeń od podstaw.
✅Szablony.
Termin: So 21 września 09:00 - 15:00
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: So 21 września 09:00 - 15:00
Program:
Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.
Termin: So 21 września 09:00 - Pt 20 września 18:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego
Termin: So 21 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
- rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

- masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne - jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: So 21 września 10:00 - 15:00
Miejsce: Wrocław
Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju motoryki małej i dużej; rola przedszkola i rodziców w rozwoju motoryki; zagrożenia.
Motoryka mała – ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, przy muzyce, w zabawie
Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania
Propozycje prac plastyczno – technicznych wspierających rozwój motoryki małej
Podsumowanie – prezentacja pomocy, książek, gier.
Termin: N 22 września 09:00 - So 21 września 12:00
Program szkolenia
1.Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
2. Omówienie jakościowych nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych dziecka z zespołem Aspergera.
3.Przedstawienie sposobów motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
4.Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka z zespołem Aspergera.
5.Zabawy i ćwiczenia pomagające rozpoznać stany emocjonalne oraz poszerzające wiedzę o własnych emocjach dziecka z ZA do zastosowania dla całej grupy.
Termin: N 22 września 09:00 - 12:00
Praktyczne warsztaty w trakcie których poznasz wiele gier, zabaw i ćwiczeń, które uczynią Twoje lekcje atrakcyjnymi.
Termin: N 22 września 12:30 - 15:30
Poznaj sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
➡Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela.
Termin: N 22 września 12:30 - 15:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 28 września 09:00 - 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 28 września 09:00 - N 29 września 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 28 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Poznań
Osoba biorąca udział w szkoleniu, nabywa kompetencje związane z:
- analizą dokumentów oświatowych takich jak: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- potrafi jako koordynator zespołu stworzyć IPT zgodny z prawem oświatowym,
- potrafi wyznaczyć cele terapii i przyjąć właściwą formę sprawdzenia efektów
edukacyjnych,
- dostosować karty pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
Termin: So 28 września 09:00 - 15:00
Program szkolenia:
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5,Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: N 29 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Poznań
Dla terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów, specjalistów Wczesnej Interwencji którzy realizują lub chcieliby realizować terapie w ramach WWRD.
Termin: N 29 września 09:00 - 15:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników domów kultury, ośrodków wychowawczych, poradni pedagogicznych.
Termin: N 29 września 09:00 - 12:00
Przedstawiony zostanie zakres materiału z edukacji muzycznej realizowany w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawimy metody pracy w edukacji muzycznej. Szkolenie zapoznaje uczestników z utworami muzycznym, które w różnorodny sposób można wykorzystać podczas pracy z dziećmi.
Termin: N 29 września 12:30 - 15:30
październik 2019
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 5 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Rzeszów
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 5 października 09:00 - 15:00
Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój  motoryki a także funkcje  poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: So 5 października 09:00 - 15:00
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 5 października 09:00 - 15:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: N 6 października 09:00 - 15:00
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi  ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Termin: N 6 października 09:00 - 15:00
Program szkolenia:
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5,Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: So 19 października 09:00 - 15:00
Program szkolenia:

Wywiad z rodzicem- co jest ważne z okresu ciąży, okresu okołoporodowego oraz niemowlęcego?
Diagnoza pediatryczna noworodka i niemowlęcia - skala Apgar, siatki centylowe.
Jak ocenic rozwoj ruchowy dziecka - przegląd narzędzi (skala MFDR i inne jakie są dobre i fajne
Co to jest napięcie mięśniowe i co może niepokoić?
Szczepienia ochronne - co warto o nich wiedzieć.
Metody wsparcia dziecka w jego rozwoju - metody terapii oraz suplementacja.
Termin: So 19 października 09:00 - 15:00
Program szkolenia:
• zapoznanie z aplikatorami wieloigłowymi oraz wprowadzenie do metodyki w terapii AWI®
• działanie aplikatorów
• układ mięsniowo-szkieletowy- mapa twarzy
• punkty czuciowe i ruchowe okolicy oro-facialnej
• techniki masażu mięśni twarzy w terapii awi®
• wykorzystanie technik terapii awi® w zaburzeniach napięcia mięśniowego twarzy (wzmożonym , obniżonym napięciem oraz z dezintegracją sensoryczną – strategie postępowania)
Termin: So 19 października 09:00 - 15:00
☑Wiesz, jak ważne są emocje i jak trudno dzieciom radzić sobie z nimi..
☑Chcesz umieć skutecznie pracować z grupą i dobrze rozumieć procesy, jakie w niej zachodzą.
☑Lubisz wprowadzać nowe zabawy i ćwiczenia, ale potrzebujesz inspirujących pomysłów.
☑Chcesz poznać narzędzia trenerskie przydatne w pracy z dziećmi i dorosłymi.

To szkolenie jest zatem dla Ciebie 😉
Termin: So 19 października 09:00 - N 20 października 15:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: So 19 października 10:00 - 15:00
Miejsce: Katowice
Taktyne Strategie Touch & Thrive - t o szkolenie, które daje szansę poznania i doświadczenia różnego rodzaju technik i terapeutycznego dotyku wykorzystywanego w pracy z różnymi wyzwaniami takimi jak: nadpobudliwość, agresja, zaburzenia emocjonalne, obniżone i podwyższone napięcie mięśniowe, nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa, zaburzenia metaboliczne, alergie i ogólnie dla poprawy jakości życia.
Termin: N 20 października 09:00 - 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 26 października 09:00 - 15:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji w oparciu o założenia terapii neurologopedycznej z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowania.
Termin: So 26 października 09:00 - N 27 października 17:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 26 października 10:00 - 15:00
listopad 2019
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 9 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Program szkolenia:
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5,Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: N 10 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 16 listopada 09:00 - N 17 listopada 15:00
➡Wyjaśnienie źródeł agresji,
➡zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku zachowań agresywnych,
➡przedstawienie zabaw wyciszających oraz rozwijających ich inteligencję emocjonalną.
Termin: So 16 listopada 09:00 - 12:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 16 listopada 10:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
➡Jak rozwijają się zmysły dziecka,
➡jakie zabawy rozwijają słuch, dotyk, wzrok i spostrzegawczość,
➡w jaki sposób wprowadzać dziecko w świat zapachów i smaków,
➡co my dorośli robimy źle , kierując się modą , nie dobrem dziecka.
Termin: So 16 listopada 12:30 - 15:30
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: N 17 listopada 09:00 - 15:00
Program szkolenia:

• jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
• jak nauczyć ich logicznego myślenia,
• jak zachęcić przedszkolaków do współpracy w grupie,
• jak rozwijać umiejętności matematycznych,
• ja nauczyć ich stosowania zasad i schematów,
• jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia.
Termin: So 23 listopada 09:00 - 12:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: So 23 listopada 12:30 - 15:30
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 24 listopada 09:00 - 15:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 09:00 - Pn 25 listopada 15:00
Cel:
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie (w tym niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o podłożu genetycznym, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania
programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.
Termin: So 30 listopada 09:00 - 17:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: So 30 listopada 10:00 - 15:00
Miejsce: Poznań
grudzień 2019
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi  podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością niepełnosprawnością intelektualną oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o różnej etiologii, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.
Termin: N 1 grudnia 09:00 - 17:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: So 7 grudnia 09:00 - 15:00
Taktyne Strategie Touch & Thrive - t o szkolenie, które daje szansę poznania i doświadczenia różnego rodzaju technik i terapeutycznego dotyku wykorzystywanego w pracy z różnymi wyzwaniami takimi jak: nadpobudliwość, agresja, zaburzenia emocjonalne, obniżone i podwyższone napięcie mięśniowe, nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa, zaburzenia metaboliczne, alergie i ogólnie dla poprawy jakości życia.
Termin: N 8 grudnia 09:00 - 15:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: Pn 9 grudnia 14:00 - 19:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 14 grudnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Program szkolenia:
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5,Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: N 15 grudnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
styczeń 2020
Logopedzi z krótkim stażem lub rozpoczynający pracę, osoby wracające do zawodu po przerwie oraz terapeuci innych specjalizacji pozostający w ścisłej współpracy z logopedą w zespole.
Termin: So 11 stycznia 2020 09:00 - N 12 stycznia 13:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 25 stycznia 2020 09:00 - 15:00
marzec 2020
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 7 marca 2020 09:00 - 15:00
maj 2020
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 9 maja 2020 09:00 - 15:00

Brak możliwości komentowania