Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

listopad 2018
Podczas szkolenia uczestnicy poznają:
♦Metodę Muzycznej Rekreacji Mobilnej,
♦Podstawowe zasady zastosowania muzykoterapii aktywnej z wykorzystaniem instrumentów szkolnych,
♦Techniki kierowanej wyobraźni.
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Animator Zabaw to szkolenie dla osób, które przede wszystkim wyróżniają się nieograniczonym optymizmem, poszukują nowych pomysłów na zabawy z dziećmi, chcą pracować stale lub dorywczo w charakterze animatora zabaw w miejscach przyjaznych dzieciom i rodzinie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców kolonijnych, opiekunów pracujących w żłobkach i klubikach dziecięcych, instruktorów zajęć dla dzieci, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, rodziców, studentów i absolwentów pedagogiki, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, resocjal
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie Sensoterapia zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o skuteczne i kreatywne formy pracy, takie jak jak wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracjii sensorycznej, sensoterapia, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 24 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie, dzięki któremu poznasz:
➡przykładowe gry i zabawy usprawniające motorykę małą i dużą,
➡ćwiczenia grafomotoryczne, pomysły na wprowadzenie litery i cyfry,
➡gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych (przedszkole, nauczanie początkowe),
➡elementy Metody Dobrego Startu,
➡elementy Glottodydaktyki,
➡elementy Odimiennej Nauki Czytania,
➡elementy Sylabowej Metody Nauki Czytania i wiele innych.
Termin: N 25 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: N 25 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
grudzień 2018
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - 12:00
Miejsce: Wrocław
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - N 2 grudnia 17:00
Miejsce: Wrocław
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - N 2 grudnia 15:00
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 1 grudnia 12:30 - 15:30
Miejsce: Wrocław
styczeń 2019
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - 12:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - N 20 stycznia 17:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - N 20 stycznia 17:00
Miejsce: Gdańsk
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 19 stycznia 2019 12:30 - 15:30
Miejsce: Gdańsk
luty 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 lutego 2019 06:15 - N 24 lutego 07:00
Miejsce: Kraków
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 23 lutego 2019 09:00 - 12:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 23 lutego 2019 09:00 - N 24 lutego 17:00
Miejsce: Kraków
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 23 lutego 2019 12:30 - 15:30
Miejsce: Kraków
marzec 2019


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 marca 2019 04:15 - N 24 marca 05:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 marca 2019 09:00 - N 24 marca 17:00
kwiecień 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 13 kwietnia 2019 09:00 - N 14 kwietnia 17:00


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 13 kwietnia 2019 09:00 - N 14 kwietnia 15:00
maj 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 18 maja 2019 09:00 - N 19 maja 17:00
czerwiec 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 8 czerwca 2019 09:00 - N 9 czerwca 17:00
listopad 2019


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 2019 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania