Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

wrzesień 2018
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi  ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: N 23 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: N 23 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: N 23 września 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: N 23 września 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną podstawowe założenia pedagogii ki cyrku, jej twórcy i historia. Następnie poprzez zabawę przedstawione zostaną proste gry i zabawy, które można wykorzystać w racy z dziećmi m.in. podczas zajęć, pikników rodzinnych, zajęć z wychowania fizycznego itp. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 29 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie Sensoterapia zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o skuteczne i kreatywne formy pracy, takie jak  jak wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracjii sensorycznej, sensoterapia, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.
Termin: So 29 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 29 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk, NPPP Aleksandra Kaczyńska
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: So 29 września 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
październik 2018
Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne indeks
– czyli arteterapia od podstaw
Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców i wszystkich innych osób,którym sztuka jest bliska.
Termin: So 6 października 09:00 - 15:00

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 6 października 09:00 - N 7 października 15:00
Miejsce: Pułtusk, NPPP Aleksandra Kaczyńska
Animator Zabaw to szkolenie dla osób, które przede wszystkim wyróżniają się nieograniczonym optymizmem, poszukują nowych pomysłów na zabawy z dziećmi, chcą pracować stale lub dorywczo w charakterze animatora zabaw w miejscach przyjaznych dzieciom i rodzinie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców kolonijnych, opiekunów pracujących w żłobkach i klubikach dziecięcych, instruktorów zajęć dla dzieci, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, rodziców, studentów i absolwentów pedagogiki, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, resocjalizacji.
Termin: So 13 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z dziećmi od 6 miesiąca do 3 roku życia z użyciem różnych technik, metod, różnorodnych materiałów i pomocy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 13 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: So 13 października 09:00 - 15:00
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 20 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Katowice
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 20 października 09:00 - N 21 października 17:00
Miejsce: Katowice
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 20 października 09:00 - N 21 października 17:00
Miejsce: Katowice
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.
Termin: So 20 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Katowice
Dzieci z Zespołem Aspergera są niezwykłe, inaczej postrzegają świat, są kreatywne, niekonwencjonalne a jako dorośli tworzą nowe idee. Praca z nimi w szkole może dać tyleż samo satysfakcji co zmartwień. Dużo łatwiej pracuje się z dzieckiem, jeśli dobrze się je rozumie. Podczas szkolenie zostanie przybliżony „świat małego ZA”- jego emocje, niepokoje, sposoby działania, motywacje. Omówiony zostanie także sposób pracy tak, aby i uczeń i nauczyciel nie przezywali niepotrzebnej frustracji. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.
Termin: So 27 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 27 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: So 27 października 09:00 - Cz 27 września 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: So 27 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 27 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: So 27 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: N 28 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
• jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
• jak nauczyć ich logicznego myślenia,
• jak zachęcić przedszkolaków do współpracy w grupie,
• jak rozwijać umiejętności matematycznych
• ja nauczyć ich stosowania zasad i schematów
• jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia
Termin: N 28 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji
Termin: N 28 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat.  Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: N 28 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
listopad 2018
Szkolenie Sensoterapia zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o skuteczne i kreatywne formy pracy, takie jak jak wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracjii sensorycznej, sensoterapia, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.
Termin: So 10 listopada 09:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk, NPPP Aleksandra Kaczyńska
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga. Szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem.
Termin: So 17 listopada 09:00 - N 18 listopada 17:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 17 listopada 09:00 - N 18 listopada 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań.
Termin: So 17 listopada 09:00 - N 18 listopada 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
grudzień 2018
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - 12:00
Miejsce: Wrocław
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - N 2 grudnia 17:00
Miejsce: Wrocław
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 1 grudnia 09:00 - N 2 grudnia 15:00
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 1 grudnia 12:30 - 15:30
Miejsce: Wrocław
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: So 8 grudnia 09:00 - 15:00
styczeń 2019
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - 12:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - N 20 stycznia 17:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 19 stycznia 2019 09:00 - N 20 stycznia 17:00
Miejsce: Gdańsk
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 19 stycznia 2019 12:30 - 15:30
Miejsce: Gdańsk
luty 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 lutego 2019 06:15 - N 24 lutego 07:00
Miejsce: Kraków
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: So 23 lutego 2019 09:00 - 12:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 23 lutego 2019 09:00 - N 24 lutego 17:00
Miejsce: Kraków
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agres
Termin: So 23 lutego 2019 12:30 - 15:30
Miejsce: Kraków
marzec 2019


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 marca 2019 04:15 - N 24 marca 05:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 marca 2019 09:00 - N 24 marca 17:00
kwiecień 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 13 kwietnia 2019 09:00 - N 14 kwietnia 17:00


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 13 kwietnia 2019 09:00 - N 14 kwietnia 15:00
maj 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 18 maja 2019 09:00 - N 19 maja 17:00
czerwiec 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 8 czerwca 2019 09:00 - N 9 czerwca 17:00
listopad 2019


Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 2019 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania