Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

marzec 2019
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 30 marca 10:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 31 marca 09:00 - 15:00
kwiecień 2019
Słowo od autorki szkolenia: " Zapraszam Państwa na wyjątkowo praktyczne szkolenie, które od podstaw przedstawia specyfikę pracy szkolnej z uczniem z Zespołem Aspergera. Pokażę Państwu swój autorski warsztat pracy nauczyciela - terapeuty, pomogę w dobraniu odpowiednich metod pracy i terapii w warunkach szkolnych oraz zaproponuję rozwiązania dla trudnych sytuacji w pracy z uczniem."
Termin: So 6 kwietnia 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać techniki muzykoterapeutyczne w pracy z grupą i w terapii indywidualnej
Termin: So 6 kwietnia 09:00 - 15:00
Dziecko z  ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice  do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest  maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe,  na zmianę których można mieć wpływ. Do  najważniejszych zadań będzie  należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.
Termin: So 6 kwietnia 09:00 - 12:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: So 6 kwietnia 09:00 - 15:00
➡Poznaj sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
➡Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela.
➡Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami?
➡Jak może pracować z nimi nauczyciel?
➡Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać?
➡W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 6 kwietnia 12:15 - 15:30
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników ośrodków wychowawczych i domów kultury, opiekunów ze świetlic środowiskowych
Termin: N 7 kwietnia 09:00 - 15:00
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5.Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: Pt 12 kwietnia 14:00 - 19:00
Konferencja „Zaburzenia zmysłów w terapii logopedycznej”
Termin: So 13 kwietnia 08:15 - 16:00
Miejsce: Warszawa
Program:
1. Założenia metody Sensomotorycznej terapii widzenia.
2. Rola umiejętności bazowych wspólnych do aktywnej pracy funkcji dystalnych (
oka, języka, ręki).
3. Zależność posturalno- dystala czyli jak ciało wypływa na pracę oka i jęzka.
4. Specyficzne i niespecyficzne objawy zaburzeń wzroku, ( diagnostyka różnicująca
zaburzenia wzroku od typowych objawów trudości w przetwarzaniu sensorycznym).
5. Wykorzystanie metody Sensomotorycznej terapii widzenia w pracy logopedycznej i
pedagogicznej, czyli o integracji wzrokowo- językowo- posturalnej.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - N 14 kwietnia 17:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - N 14 kwietnia 15:00
„W codziennej pracy zawodowej łączę różne metody wywołania głoski R dobierając je do możliwości anatomiczno-emocjonalnych dziecka i jego rodziny. Na kursie prezentuję autorską ścieżkę terapeutyczną z gotowymi materiałami do każdego etapu w terapii rotacyzmu, opartą głównie (nie mylić w „wyłącznie”) o metodę transformacji głoski D”.
Termin: N 14 kwietnia 10:00 - 16:00
Program szkolenia:
1) Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny.
2) Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
3) Warsztat logopedy zajmującego się treningiem karmienia – pomieszczenie, akcesoria, pomoce.
4) Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej obejmującej trening karmienia – całościowy model postępowania.
5) Trening pobierania pokarmów, żucia i połykania.
6) Stadia przypadków – analiza konkretnych przypadków pacjentów oraz możliwości wsparcia logopedycznego.
Termin: Pn 15 kwietnia 14:00 - 19:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: Wt 16 kwietnia 14:00 - 19:00
Miejsce: Pułtusk
maj 2019
Na szkolenie zapraszamy logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, lekarzy.

Prowadzi dr Teresa Kaczan – logopeda, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa, terapeuta SI, ergoterapeuta.
Termin: Pt 10 maja 09:00 - So 11 maja 15:00
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: So 11 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Katowice
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: N 12 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: Śr 15 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 18 maja 09:00 - N 19 maja 17:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 18 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Rzeszów
Zapraszamy na skończenie specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu dysfagii.
Termin: So 25 maja 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 25 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Katowice
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: So 25 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Rzeszów
Szkolenie ma na celu przekazać praktyczne kompetencje terapeutom uczestniczącym we wspólnym spotkaniu. Kursant po szkoleniu potrafi dokonać diagnozy, zbudować i ewoluować plan terapii. Zajęcia mają charakter wykładów i praktycznych warsztatów. Szkolenie kierowane jest do logopedów, nauczycieli, psychologów, dietetyków i fizjoterapeutów, którzy chcą się dowiedzieć, jak pracować z dzieckiem z trudnościami w zakresie spożywania posiłków. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz dyplom potwierdzający jego ukończenie.
Termin: So 25 maja 10:00 - 16:00
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: N 26 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Lublin
czerwiec 2019
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 2 czerwca 10:00 - 15:00
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 17:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 8 czerwca 10:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w skutecznej terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Termin: N 9 czerwca 09:00 - 16:00
wrzesień 2019
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja, patomechanizm, objawy dyzartrii;
2.Klasyfikacja dyzartrii
3.Diagnoza osób z dyzartrią
4.Terapia dyzartrii
– podstawowe zasady usprawniania osób z dyzartrią
– wybrane metody i techniki usprawniania
Termin: Pt 20 września 09:00 - So 21 września 16:00
listopad 2019
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 16 listopada 09:00 - N 17 listopada 15:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania