Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia:

listopad 2019
Program szkolenia:

• jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
• jak nauczyć ich logicznego myślenia,
• jak zachęcić przedszkolaków do współpracy w grupie,
• jak rozwijać umiejętności matematycznych,
• ja nauczyć ich stosowania zasad i schematów,
• jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia.
Termin: So 23 listopada 09:0012:00
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój artykulacji.
Funkcje prymarne (ssanie, żucie, gryzienie)
rozwój psychomotoryczny
budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego ( oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu)
Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne)
Przygotowanie do wywołania głosek trzech szeregów i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
Techniki wywoływania głosek – praktyka.
Utrwalanie prawidłowej wymowy – praktyka.
Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.
Termin: So 23 listopada 09:0015:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: So 23 listopada 12:3015:30
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 24 listopada 09:0015:00
Program:

Czym (dla mnie) jest konflikt?
Jak reagujemy na konflikt?
Co konflikt sygnalizuje?
Co zyskujemy a co tracimy przez konflikt?
Emocje w sytuacji konfliktu – rozpoznawanie.
Metody radzenia sobie z konfliktami.
Termin: So 30 listopada 09:0012:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.
Termin: So 30 listopada 09:0015:00
☑Wiesz, jak ważne są emocje i jak trudno dzieciom radzić sobie z nimi..
☑Chcesz umieć skutecznie pracować z grupą i dobrze rozumieć procesy, jakie w niej zachodzą.
☑Lubisz wprowadzać nowe zabawy i ćwiczenia, ale potrzebujesz inspirujących pomysłów.
☑Chcesz poznać narzędzia trenerskie przydatne w pracy z dziećmi i dorosłymi.

To szkolenie jest zatem dla Ciebie 😉
Termin: So 30 listopada 09:00N 1 grudnia 15:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: So 30 listopada 09:0015:00
Animator Zabaw to szkolenie dla osób, które przede wszystkim wyróżniają się nieograniczonym optymizmem, poszukują nowych pomysłów na zabawy z dziećmi, chcą pracować stale lub dorywczo w charakterze animatora zabaw w miejscach przyjaznych dzieciom i rodzinie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców kolonijnych, opiekunów pracujących w żłobkach i klubikach dziecięcych, instruktorów zajęć dla dzieci, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, rodziców, studentów i absolwentów pedagogiki, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, resocjalizacji.
Termin: So 30 listopada 09:0015:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 30 listopada 09:00N 1 grudnia 17:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: So 30 listopada 10:0015:00
Miejsce: Poznań
grudzień 2019
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem
Termin: So 7 grudnia 09:0018:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: So 7 grudnia 09:0015:00
Program:

Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
– rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

– masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: Pn 9 grudnia 14:0019:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 14 grudnia 09:0015:00
Miejsce: Kraków
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z połykaniem pokarmów, ksztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.
Termin: N 15 grudnia 09:0018:00
styczeń 2020
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Termin: So 11 stycznia 2020 09:0015:00
Cel:
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie (w tym niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o podłożu genetycznym, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania
programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.
Termin: So 11 stycznia 2020 09:0017:00
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój artykulacji.
funkcje prymarne (ssanie, żucie, gryzienie)
rozwój psychomotoryczny
budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego ( oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu)
Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne)
Przygotowanie do wywołania głosek trzech szeregów i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
Techniki wywoływania głosek – praktyka.
Utrwalanie prawidłowej wymowy – praktyka.
Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.
Termin: So 11 stycznia 2020 09:0015:00
Program:
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Ćwiczenia praktyczne – jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Termin: Pt 17 stycznia 2020 14:0019:10
Miejsce: Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 18 stycznia 2020 09:0015:00
Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z podstawowymi informacjami dotyczącymi zmysłu słuchu – jego fizjologii i patologii, zdobycie wiedzy na temat badań słuchu, zapoznanie z budową i zasadą działania systemu implantu ślimakowego, uzyskanie informacji dotyczących rehabilitacji różnych grup pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, wyposażenie uczestników w konkretne propozycje ćwiczeń, które ułatwią praktyczną realizację omawianych zagadnień.
Termin: So 18 stycznia 2020 09:0015:00
Słowo od autorki szkolenia: ” Zapraszam Państwa na wyjątkowo praktyczne szkolenie, które od podstaw przedstawia specyfikę pracy szkolnej z uczniem z Zespołem Aspergera. Pokażę Państwu swój autorski warsztat pracy nauczyciela – terapeuty, pomogę w dobraniu odpowiednich metod pracy i terapii w warunkach szkolnych oraz zaproponuję rozwiązania dla trudnych sytuacji w pracy z uczniem.”
Termin: So 18 stycznia 2020 09:0012:30
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 18 stycznia 2020 12:3015:30
Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: N 19 stycznia 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: N 19 stycznia 2020 09:0015:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, lekarzy.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zespołów otępiennych pod kątem diagnozy i terapii chorych. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień oraz diagnoza i terapia chorób otępiennych. Prezentacja stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.
Termin: So 25 stycznia 2020 09:0015:00
Szkolenie „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży” przeznaczone jest dla nauczycielki Szkół Podstawowych, przede wszystkich klas 4-8. Na szkoleniu poruszymy zagadnienia jak: Specyfika okresu dorastania; możliwe trudności; umiejętności społeczne, które mogą chronić przed uzależnieniem; jak młodzież rozumie termin uzależnienie; jakie są czynniki zagrażające; jak rozpoznać, że uczeń ma trudności; jak rozmawiać z uczniem; jak interweniować w sytuacjach trudnych.
Termin: So 25 stycznia 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 25 stycznia 2020 09:0015:00
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem
Termin: So 25 stycznia 2020 09:1018:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: N 26 stycznia 2020 09:0015:00
Miejsce: Katowice
luty 2020
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, stomatologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów , rehabilitantów, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych , oraz osoby pracujące z ” dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami”
Termin: So 1 lutego 2020 09:0015:00
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: So 1 lutego 2020 09:0012:00
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: So 1 lutego 2020 12:3015:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metod na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 2 lutego 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej
Termin: N 2 lutego 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Program szkolenia:

Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny – próba określenia problemu pod kątem logopedycznym.
Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
Warsztat logopedy zajmującego się treningiem karmienia – pomieszczenie, akcesoria, pomoce.
Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej obejmującej trening karmienia – całościowy model postępowania.
Trening pobierania pokarmów, żucia i połykania.
Studia przypadków – analiza konkretnych przypadków pacjentów oraz możliwości wsparcia logopedycznego.
Termin: Pt 7 lutego 2020 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie,  dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z połykaniem pokarmów, ksztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.
Termin: So 8 lutego 2020 09:0018:00
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z połykaniem pokarmów, ksztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.
Termin: So 22 lutego 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować  szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać  zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać  zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: So 29 lutego 2020 09:00N 1 marca 15:00
marzec 2020
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Termin: Pt 6 marca 2020 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem
Termin: So 7 marca 2020 09:0018:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: So 7 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 7 marca 2020 09:0015:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, lekarzy.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zespołów otępiennych pod kątem diagnozy i terapii chorych. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień oraz diagnoza i terapia chorób otępiennych. Prezentacja stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.
Termin: So 14 marca 2020 09:0015:00
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:
Chcesz usystematyzować swoją wiedzę. Zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia. Nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy. Szukasz wierszyków, piosenek i zabaw dostosowanych do różnych etapów terapii logopedycznej – wywołania głoski, wybrzmiewania jej w sylabach, wyrazach i utrwalania w mowie spontanicznej dziecka. Chcesz wrócić do domu z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów! Na szkoleniu poznasz praktyczne gry i zabawy logopedyczne – indywidualne i grupowe. Piosenki, wierszyki, wyliczanki pomocne w prowadzeniu terapii. Metody wywoływania głosek – ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik otrzyma skrypt postępowania logopedycznego, teksty wyliczanek i piosenek.
Termin: So 14 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: So 21 marca 2020 09:0012:00
Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji w oparciu o założenia terapii neurologopedycznej z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowania.
Termin: So 21 marca 2020 09:0017:00
Dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i terapeutów oraz osób mających do czynienia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: So 21 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: So 21 marca 2020 12:3015:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Termin: N 22 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 28 marca 2020 09:00N 29 marca 17:00
Miejsce: Warszawa
Muzyka jest atrakcyjnym środkiem wyrazu, szeroko wykorzystywanym w terapii dzieci. Za pomocą muzyki łatwiej zainteresować dzieci i młodzież zajęciami, a pod płaszczykiem warstwy muzycznej, poruszyć na zajęciach trudne tematy, zobaczyć dziecięce emocje czy poznać strukturę zespołu klasowego.
Termin: So 28 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się  w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.  

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata:  w rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach – i wielu innych obszarach.
Termin: So 28 marca 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
kwiecień 2020
Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie rewalidacji.
Termin: So 4 kwietnia 2020 09:0017:00
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi  ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Termin: So 4 kwietnia 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 18 kwietnia 2020 09:0018:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest złamanie stereotypu związanego ze stresem i wypaleniem zawodowym. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które pozwolą im zniwelować negatywne skutki tych zjawisk przez co poprawią efektywność własnej pracy. Nabyte umiejętności pozwolą dostrzegać symptomy zbliżającego się wypalenia zawodowego a tym samym podejmować działania zapobiegawcze zanim wypalenie stanie się faktem
Termin: So 25 kwietnia 2020 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
maj 2020
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 maja 2020 08:0018:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 maja 2020 09:0018:00
Miejsce: Warszawa