Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia:

styczeń 2021
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 23 stycznia 09:0015:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 23 stycznia 09:0015:00
Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.
Termin: So 23 stycznia 09:0012:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego warto wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem poprzez stosowanie w codziennej pracy zabaw i ćwiczeń sprzyjających relaksacji i wyciszeniu, poprawie koncentracji.
Termin: Pn 25 stycznia 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Termin: Wt 26 stycznia 17:0020:00
KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności ucznia niepełnosprawnego;
Poznasz ciekawe metody aktywizujące do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
Nauczysz dzieci niepełnosprawne intelektualnych koncentracji, wytrwałości i staranności na miarę jego możliwości;
Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących;
Termin: Wt 26 stycznia 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 26 stycznia 18:3021:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 26 stycznia 18:3021:30
KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Uzupełnisz wiedzę z zakresu praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego.
Zdobędziesz umiejętności interpretowania, tworzenia i uzupełniania dokumentacji szkolnej.
Poznasz ciekawe i przykładowe metody aktywizujące zespół klasowy oraz potrzebne do pracy z uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nauczysz dzieci w klasie integracyjnej tolerancji i empatii wobec kolegi niepełnosprawnego.
Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących.
Termin: Śr 27 stycznia 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: Śr 27 stycznia 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 28 stycznia 17:0020:00
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Cz 28 stycznia 17:0020:00
Prawa półkula jest strukturą ośrodkowego układu nerwowego, która przez wiele lat pozostawała niezauważona przez badaczy i terapeutów. Mimo, że pacjenci z uszkodzeniami tego obszaru przejawiali pewne trudne do uchwycenia problemy, dopiero lata 70-te XX wieku zainicjowały badania, które przyniosły odpowiedzi na nurtujące nas pytania o prawą półkulę. Dzisiaj już wiemy, jak ważną rolę w procesach komunikowania się, postrzegania świata i samego siebie odgrywa ten obszar OUN.
Termin: So 30 stycznia 09:0012:00
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

chcesz usystematyzować swoją wiedzę;
zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia;
nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy;
Po tym Szkoleniu wrócisz do pracy, do pacjentów, z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów
Termin: So 30 stycznia 09:0012:00
Oddziaływanie muzyki na psychikę człowieka, na zachowanie dziecka; wpływ muzyki na emocje; muzyka jako wyzwalacz emocji i przeżyć.
Rola muzyki w codziennym funkcjonowaniu dzieci i dorosłych;
Omówienie metod muzykoterapii wykorzystywanych w pracy dziećmi – przykładowe scenariusze zajęć, efekty oddziaływania muzykoterapii. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymują 2 gotowe scenariusze zajęć muzykoterapii.
Instrumentarium muzykoterapeuty – omówienie zasobów. Jak dobrać muzykę do zajęć?
Metody relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wyobrażenia przy muzyce – jaką mają wartość terapeutyczna?
Podstawowe zagadnienia związane z przeżywaniem stresu.
Termin: So 30 stycznia 09:0012:00
luty 2021
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Pn 1 lutego 18:0021:00
– co to jest inteligencja emocjonalna
– jak dziecko wyraża swoje emocje i dlaczego są one potrzebne
– co powoduje frustrację u dziecka w wieku przedszkolnym
– co kryje się za samotnością, izolowaniem się, agresją, zachowaniami, które powodują, że dziecko nadmiernie zwraca na siebie uwagę
– dlaczego dzieci bywają wycofane i nieśmiałe
– przedszkolak, który kłamie
– jak zarządzać emocjami przedszkolaka – jak reagować
Termin: Pn 1 lutego 18:0021:00
Czynniki wpływające na rozwój dziecka
Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
Problemy wieku wczesnodziecięcego
Opóźniony rozwój mowy
Diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne
Rola zabawy w rozwoju dziecka.
Termin: Pn 1 lutego 18:3021:30
Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu.
Termin: Wt 2 lutego 18:0021:00
Charakterystyka trudnych zachowań.
Metody pracy z uczniem z zachowaniami trudnymi.
Przygotowanie miejsca pracy do realizacji lekcji z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
Dekalog zasad do pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
Termin: Wt 2 lutego 18:0021:00
Uczestnicy dowiedzą się:
1. Co to jest myślenie krytyczne i sytuacje ‚win-win’?
2. Jak stosować podejście kreatywne w rozwiązywaniu problemów i jak nauczyć dzieci rozwiązywać problemy samodzielnie i szukać najlepszych rozwiązań?
Termin: Śr 3 lutego 18:0021:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego
Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami
Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie
Dowiesz się czy Plan Daltoński jest „dla Ciebie”
Termin: Śr 3 lutego 18:0021:00
1. Podstawowe założenia metody Montessori.
2. Pomoce Montessori – do czego służą i jak z nich skorzystać?
3. Jak rozwijać wszechstronnie dziecko wykorzystując metodę Montessori.
4. Tworzenie własnych pomocy edukacyjnych w duchu Montessori.
Termin: Cz 4 lutego 18:0021:00
1. Co to jest spektrum autyzmu. Jak objawia się u dzieci?
2. Trudne zachowania ucznia w szkole. Jak reagować i zapobiegać?
3. Sposoby nawiązywania pozytywnych relacji asystenta z zespołem klasowym.
4. Komunikowanie się asystenta z nauczycielami i pracownikami szkoły.
5. Tworzenie relacji asystenta z rodzicami ucznia ze spektrum autyzmu.
Termin: Cz 4 lutego 18:0021:00
Omówienie funkcji oddychania torem nosowym.
Znaczenie pozycji spoczynkowej układu oralnego.
Konsekwencje dysfunkcji oddychania.
Krótkie omówienie metod terapii.
Termin: Cz 4 lutego 19:0021:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 6 lutego 09:0015:00
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowe zasady i warunki szkolenia z zakresu „Innowacyjnych metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii.
Termin: So 6 lutego 09:0017:00
Półsamogłoska „j” – postępowanie logopedyczne.
Zamiana głosek „r” lub „l” na „j”.
Lambdacyzm – diagnoza i terapia.
Rotacyzm – przyczyny, ćwiczenia wstępne, metody wywołania głoski, utrwalanie po automatyzację. 
Termin: So 6 lutego 09:0012:45
Rodzaje i cele diagnozy w przypadku afazji.
Jak tworzyć funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
Sprawność komunikacyjna a sprawność językowa – to baza diagnozy.
Funkcje językowe a podsystemy języka – uszczegółowienie diagnozy.
Klasyczny opis afazji – afazja ogniskowa i postępująca.
Narzędzia diagnostyczne (przykłady przesiewowych testów i baterii testowej)
Termin: N 7 lutego 09:0014:00
Szukasz niebanalnych pomysłów na kreowanie twórczej przestrzeni dla Twoich przedszkolaków? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz dość wertowania przewodników dla nauczycieli w poszukiwaniu inspiracji, weź udział w tym szkoleniu!
Termin: Pn 8 lutego 17:0020:00
dlaczego warto budować swoją osobista markę nauczyciela, markę eksperta – jak zostać nauczycielem, który podąża za dzieckiem, rozumie je 'szeroko', wychodzi poza schematy i potrafi być nauczycielem efektywnym i elastycznym budując równolegle swoją markę
jak można zarządzić rozwojem swojej kariery zawodowej w zawodzie nauczyciela, jak uniknąć wypalenia zawodowego, gdzie podnosić kwalifikacje i dlaczego to robić
jak i czy warto posługiwać się narzędziami, jakimi są social media
jak budować relacje z rodzicami
jak budować swój autorytet będąc nauczycielem
Termin: Pn 8 lutego 18:0021:00
Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.
Termin: Wt 9 lutego 18:0021:00
Elementy anatomii – budowa kończyny górnej.
Napięcie mięśniowe i jego znaczenie.
Postawa ciała.
Mała motoryka
Wykorzystanie założeń integracji sensorycznej w terapii ręki.

Osiągnięcia rozwojowe dziecka.
Odruchy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
Etapy rozwoju grafomotoryki.
Budowa planu pracy z dzieckiem.
Zabawy i aktywności.
Termin: Wt 9 lutego 18:3021:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 9 lutego 18:3021:30
Przebieg szkolenia: szkolenie składa się z części teoretycznej, dyskusja, wymiana doświadczeń; podczas szkolenia uczestnicy otrzymają gotowe pomysły na ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, które można wykorzystać podczas zajęć z przedszkolakami i szkolniakami w każdej grupie wiekowej.
Termin: Śr 10 lutego 18:0021:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Cz 11 lutego 17:0020:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Cz 11 lutego 17:0020:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Cz 11 lutego 17:0020:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
Termin: Cz 11 lutego 18:0021:00
1. Omówienie najważniejszych zespołów afatycznych, które wpływają na proces diagnozy, klasyfikacji i planowania terapii logopedycznej, tj.
• zaburzenia nazywania
• anomia
• agnozje
• zaburzenia rozumienia
• zaburzenia powtarzania
• trudności w czytaniu i pisaniu
• zaburzenia liczenia
• zaburzenia artykulacyjne i apraksje
• zaburzenia gramatyki i składni
2. Wpływ zaburzeń afatycznych na komunikację i programowanie terapii logopedycznej.
3. Wybrane analizy materiałów ze studiów przypadków.
Termin: So 13 lutego 09:0012:00
Narządy artykulacyjne rozwijają się od pierwszych tygodni życia płodowego. Cały okres ciąży to intensywny rozwój dziecka, ale też rozwój ważnych dla życia układów. Prawidłowa praca narządów artykulacyjnych to nie tylko prawidłowa mowa, ale też umiejętność połykania. Te dwie funkcje są ze sobą w istotny sposób powiązane. Ważne zatem jest, aby znać istotne etapy rozwoju, pojawiające się nieprawidłowości oraz sposoby ich diagnozowania.
Termin: So 13 lutego 09:0012:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej
Termin: N 14 lutego 09:0015:00
Fizjologiczne podstawy połykania;
Mechanizmy patologii;
Diagnozowanie;
Terapia (metody i techniki pracy).
Termin: N 14 lutego 09:0014:00
Co to jest pedagogika zabawy – cechy, funkcje, zasady, rodzaje i efekty pedagogiki zabawy.
Kto jest moim uczniem – charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze względu na ich możliwości oraz mocne i słabe strony w danych grupach wiekowych. Wprowadzanie i zrozumienie „dobrej rywalizacji”.
Propozycje atrakcyjnych i angażujących zabaw i projektów.
Termin: Pn 15 lutego 18:0021:00
Zagrożenia w Internecie (gdzie szukać pomocy)
Młody człowiek w sieci – uzależnienie vs. rozwój
Współpraca z rodzicami – a bezpieczeństwo cyfrowe dzieci
Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna
Warte polecenia – aplikacje i strony internetowe
Zabezpiecz swój sprzęt – co mogę zrobić na start?
Termin: Wt 16 lutego 18:0021:00
Czego się nauczę? Kurs przygotowuje nauczycieli do zarządzania grupą przedszkolną/klasą. Uczestnicy kursu skonfrontują się z typowymi problemami wychowawczymi, które występują w tej grupie wiekowej i oddadzą możliwość działania dzieciom. Uczestnicy kursu dowiedzą się, w jaki sposób nie dawać dzieciom gotowych rozwiązań i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy, czyli poszukiwać najlepszych rozwiązań.
Termin: Śr 17 lutego 18:0021:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 17 lutego 18:0021:00
Wprowadzenie do programu terapii SAZ.
Analiza zachowania.
Tworzenie środowiska SAZ.
Programy szczegółowe dla dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Droga rozwoju z wykorzystaniem SAZ w zakresie umiejętności podstawowych, początkowych i pośrednich.
Nauczanie umiejętności w oparciu o SAZ krok po kroku.
Termin: Śr 17 lutego 18:0021:00
Etiologiazaburzenia.
Jak rozpoznać cechy apraksji.
Diagnozowanie.
Planowanie terapii.
Terapia (metodytechniki pracy).
Termin: Cz 18 lutego 17:0020:00
Rola muzyki klasycznej podczas zabaw plastycznych.
Fantazje, improwizacje z wykorzystaniem obrazów.
Hirameki- jak z niczego stworzyć coś…
Teatrzyk cieni.
Edukacja przez ruch- zabawy z pastelami w ujęciu D. Dziamskiej.
Termin: Pt 19 lutego 17:0020:00
Dysfunkcje w stawie skroniowo-żuchwowym są przyczyną wielu trudnych i niespecyficznych dolegliwości. Bardzo często przyczynami dysfunkcji są zaburzenia czynnościowe lub wady zgryzu. W pracy logopedy ważne jest, aby przynajmniej w sposób przesiewowy móc ocenić pracę stawu skroniowo-żuchwowego oraz wdrożyć ćwiczenia, które poprawią przede wszystkim jakość życia pacjenta.
Termin: So 20 lutego 09:0012:00
Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stresu. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu i wypracowanie strategii radzenia sobie z nim w sytuacjach trudnych.
Termin: So 20 lutego 09:0012:00
Celem kursu jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów kinesiotapingu typu cross, perforowany, statyczny, 4D i innych taśm. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, stomatologicznej.
Termin: So 20 lutego 09:0015:00
Czego się nauczę? Uczestnicy kursu nauczą się zwracać uwagę na konkretne zachowania u dzieci bądź brak pewnych umiejętności, które powinny skłonić ich do wzmożonej obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem i specjalistą. Uczestnicy kursu nauczą się, jak w prosty sposób pracować z dziećmi na co dzień i pomagać im poruszać się po obszarach, które są dla ich uczniów wyzwaniem.
Termin: Pn 22 lutego 18:0021:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Pn 22 lutego 18:0021:00
Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.
Termin: Pn 22 lutego 18:0021:00
KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA: Uczestnicy:

Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów
Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Pn 22 lutego 18:0021:00
1. Czy można nauczyć przedsiębiorczości przedszkolaka?
2. Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?
3. Czy warto dać dziecku pieniądze?
4. Jak działać projektowo i innowacyjnie w oparciu o temat przedsiębiorczości?
Termin: Wt 23 lutego 18:0021:00
– jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
– jak nauczyć ich logicznego myślenia,
– jak rozwijać umiejętności matematyczne,
– jak nauczyć ich stosowania zasad i schematów
– jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia,
– jak posługiwać się bezpłatnymi narzędziami do kodowania?
Termin: Wt 23 lutego 18:0021:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Wt 23 lutego 18:0021:00
Z czego składa się kurs? Kurs odbywa się w formie online i trwa 3 godziny zegarowe. Na kurs składa się nie tylko część teoretyczna – prezentacja, wykład, dyskusja oraz wzajemna wymiana doświadczeń, ale także część warsztatowa – praktyczne gry i zabawy, które nauczyciele mogą zaproponować uczniom w swoich grupach/klasach.
Termin: Śr 24 lutego 18:0021:00
1. Czym jest AAC?
2. Pierwsze kroki w AAC.
3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.
Termin: Śr 24 lutego 18:0021:00
Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa?
Termin: Śr 24 lutego 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Śr 24 lutego 18:0021:00
Eksperyment: co to? Po co? Gdzie? Jak? Z kim?
Czy wszystkie doświadczenia możemy przeprowadzić w placówkach oświatowych?
Rodzaje eksperymentów- warsztat praktyczny. Zrób to sam…
Termin: Pt 26 lutego 17:0020:00
Bogate materiały szkoleniowe, po odbytym kursie. Dostęp do szkolenia do 3 dni po szkoleniu.
Termin: Pt 26 lutego 18:00So 27 lutego 15:00
Komunikacja z rodzicami nie należy do prostych. Chociaż wiemy, że każdy z nas jest inny i mamy różny styl porozumiewania się, czasami trudno się zrozumieć. Szkolenie przybliży profesjonalne sposoby komunikowania się podczas spotkania z rodzicami. Jak się zachować w przypadku trudnych sytuacji? Czy jesteśmy sami na „pokładzie”? Jakich technik i słów używać, aby być zrozumianym? Ze szkolenia dowiemy się też, jak panować nad emocjami i jak przygotować się do spotkania.
Termin: So 27 lutego 09:0012:00
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 27 lutego 09:0014:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 27 lutego 09:0015:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 27 lutego 09:00N 28 lutego 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej
Termin: N 28 lutego 09:0015:00
marzec 2021
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Pn 1 marca 18:0021:00
Cele szkolenia:
– zapoznanie z technikami baśnioterapii,
– zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych,
– nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi.
Termin: Pn 1 marca 18:0021:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Wt 2 marca 16:0019:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Termin: Wt 2 marca 18:0021:00
Program szkolenia:
Wpływ muzyki na rozwój percepcji słuchowej dziecka.
Jak rozwijać mowę wykorzystując ruch i muzykę.
Wykorzystanie rytmu, melodii i instrumentów w terapii logopedycznej.
Piosenki, zabawy i ćwiczenia logorytmiczne dla każdego.
Termin: Wt 2 marca 18:0021:00
Przygotowanie do wywoływania głosek szeregu szumiącego i głoski „r”:
ocena funkcji prymarnych, rozwoju psychomotorycznego, budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu).
Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne).
Przygotowanie do wywołania głosek szeregu szumiącego i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
Techniki wywoływania głosek – praktyka.
Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.
Termin: Wt 2 marca 18:0021:00
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Śr 3 marca 18:0020:30
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym.
Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe.
Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii.
Krótka analiza przypadku.
Termin: Śr 3 marca 19:0021:00
CELE SZKOLENIA:
– rozwijanie zainteresowań u dzieci,
– kształtowanie koncentracji uwagi, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód, staranności i spostrzegawczości
– rozwijanie samodzielnego myślenia
– zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks,
– zapoznanie z metodami technik twórczego myślenia
Termin: Cz 4 marca 16:0019:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 4 marca 18:0021:00
1. Wprowadzenie do terminologii.
2. Charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki.
3. Jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne?
4. Uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Cz 4 marca 18:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie…

czy można ten proces przyśpieszyć?

Stymulować?

Doskonalić?

Można!!!!

I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Pt 5 marca 16:0019:00
Trudny uczeń: profil zachowań; modele rozumienia przyczyn trudności dziecka.
Charakterystyki trudnych zachowań uczniów.
Konfrontacja: nauczyciel- rodzic- uczeń.
Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem ucznia.
Termin: Pt 5 marca 17:0020:00
Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

Poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć stosowanych do opisu różnic indywidualnych oraz klasyczne i współczesne koncepcje opisujące i wyjaśniające różnice w podstawowych sferach funkcjonowania, uwzględnianych w podejściu różnicowym (zdolności, osobowość, w tym temperament).
Poprawa umiejętności rozpoznawania temperamentu oraz uzdolnień u uczniów.
Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów psychospołecznych w oparciu o wiedzę naukową z dziedziny różnic indywidualnych.
Poprawa umiejętności diagnozowania i wyjaśniania funkcji osobowości dla ważnych rodzajów zachowań jednostki.
Termin: Pt 5 marca 18:0021:00
Rola terapii logopedycznej u pacjentów z otępieniem.
Niefarmakologiczne oddziaływanie na funkcje poznawcze.
Terapia walidacyjna, reminiscencyjna, kognitywna, środowiskowa, biblioterapia, choreoterapia, hortiterapia, estetoterapia, ludoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa. Wykorzystanie pośrednie w/w terapii do działań logopedycznych u osób z otępieniem.
Termin: So 6 marca 09:0012:00
Szkolenie skupione będzie wokół rozpoznawania zachowania się dziecka w środowisku szkolnym, które wskazywałoby na trudności rodzinne. Jak rozpoznać, że uczeń potrzebuje pomocy? O czym może świadczyć jego zachowanie, rysunki, opowieści, gesty. Jak odczytywać „sygnały”, które są wysyłane przez rodzica. Kiedy pytać wprost, a kiedy dać sobie czas na dalszą obserwację. Jak może pomóc pedagog, psycholog, dyrektor i sam nauczyciel?
Termin: So 6 marca 09:0012:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 6 marca 09:0014:00
Miejsce: Warszawa
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 6 marca 09:0015:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: So 6 marca 09:0013:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: So 6 marca 14:3019:30
Miejsce: Warszawa
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Pn 8 marca 16:0019:00
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Pn 8 marca 16:0019:00
Psychologiczne podstawy motywacji.
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna.
Inteligencja motywacyjna- czym jest i jak ją rozwijać?
Co o motywacji mówi neurodydaktyka?
Jaką funkcję powinno pełnić ocenianie, a jaką pełni we współczesnej szkole?
Termin: Pn 8 marca 18:0020:00
Materiały dla uczestników kursu będą zawierać zalecenia terapeutyczne oraz omówione narzędzia diagnostyczne.
Termin: Wt 9 marca 17:0020:00
Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

Poprawa umiejętności wyjaśniania zachodzących w grupach zjawisk w terminach struktur, celów, norm, ról, dynamiki i innych.
Poprawa umiejętności rozpoznawania cechy grupy funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych wobec jej celów.
Poprawa umiejętności wykorzystywania narzędzi do integracji grupy.
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii grupy, podstawowych zjawisk psychologii grupy oraz diagnozowania.
Termin: Wt 9 marca 18:0021:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: Śr 10 marca 18:0021:00
Podczas części matematycznej zaprezentujemy gry i zabawy, które można przeprowadzać z dziećmi podczas zajęć nauki liczenia, stworzymy gry i plansze do zabawy.
Podamy przykłady wprowadzania litery, liczby oraz podpowiemy jak nauczyć i zachęcić dzieci do czytania.
Nie zabraknie rymowanek, wierszyków czy krótkich piosenek pomocnych w zapamiętywaniu zasad ortograficznych czy regułek matematycznych.
Termin: Śr 10 marca 18:0021:00
Głoski dentalizowane, sybilanty – informacje wstępne:
• Cechy głosek dentalizowanych
• Przyczyny braku normatywnej wymowy sybilantów
• Znaczenie wad zgryzu i uzębienia dla postępu terapii
Etapy terapii logopedycznej głosek dentalizowanych:
• Etap przygotowawczy
• Wywoływanie głosek szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego
• Przykład utrwalania głosek
Postępowanie w przypadku braku automatyzacji głosek dentalizowanych
Termin: Śr 10 marca 18:3020:00
1. Postępowanie w przypadku głosek szeregu szumiącego.
2. Szereg syczący w terapii logopedycznej.
3. Głoski szeregu ciszącego – oddziaływanie logopedyczne.
Termin: Śr 10 marca 18:3020:30
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt!!!
Termin: Cz 11 marca 17:0020:00
Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
Termin: Cz 11 marca 18:0021:00
Normatywność w połykaniu w ontogenezie.
Patologie ustnej fazy połykania i ich konsekwencje dla zgryzu i artykulacji.
Metody terapii funkcji połykania.
Termin: Pt 12 marca 19:0021:00
Podczas szkolenia omówione będą najczęściej spotykane trudności u dzieci, ale również te rzadziej spotykane. Szkolenie ma na celu naukę rozpoznawania problemów emocjonalnych u uczniów oraz poszukiwania dla nich wsparcia. Zauważenie trudności wiąże się ze spotkaniami z rodzicami dziecka, które najczęściej obciążone są dużym ładunkiem emocjonalnym. Co robić, aby prawidłowo przekazać informację, że zachowanie się dziecka nas niepokoi? A może stawiamy diagnozę na wyrost? Jaka jest rola nauczyciela w dbaniu o zdrowie psychiczne wychowanków?
Termin: So 13 marca 09:0012:00
1. Czynniki wpływające na terapię.
2. Planowanie terapii.
3. Trening pragmatyczny w ciężkich zaburzeniach językowych.
4. Poprawa dowolnej kontroli działania.
5. Usprawnianie systemu semantycznego (rozumienie na różnych poziomach zaburzeń).
6. Usprawnianie systemu fonologicznego (wzorce brzmieniowe analiza i synteza na różnych.
poziomach zaburzeń).
7. Podsumowanie.
Termin: So 13 marca 09:0014:00
Konferencja dla: nauczycieli z pasją, pedagogów, nauczycieli wspomagających, osób, pracujących jako pomoc nauczyciela, jak również dla osób pracujących w ośrodkach opieki społecznej, dla asystentów uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.
Termin: So 13 marca 09:3014:40
1. Planowanie terapii ekspresji mowy.
2. Strategie przy zaburzeniach motorycznych.
3. Trening leksykalny.
4. Trening syntaktyczny.
5. Usprawnianie czytania.
6. Trening pisania.
7. Postępowanie w przypadkach niewielkich deficytów językowych.
Termin: N 14 marca 09:0014:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Pn 15 marca 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Termin: Wt 16 marca 17:0020:00
Cele szkolenia:
– poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze światem cyfrowym
– poszerzenie słownika o pojęcia: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account
– uwrażliwienie na cyberprzestępczość
Termin: Wt 16 marca 18:0021:00
1. ORM – wstępne intormacje.
2. Tworzenie programów logopedycznych – schemat postępowania.
3. Oddziaływanie logopedyczne z małymi niemówiącymi dziećmi – studia przypadków.
4. Pierwsza wizyta u logopedy – ankieta dla rodziców.
5. Program terapii dzieci zastępujących samogłoski innymi samogłoskami, np. głoskę [e], [o] głoską [a] oraz głoskę [y] głoską [e].
6. Wspomaganie terapii logopedycznej ogólnorozwojowym treningiem.
Termin: Śr 17 marca 18:0021:00
Rozstanie rodziców to ciężki czas nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dziecka. Nauczyciel jako osoba zaufana może pomóc dziecku radzić sobie ze smutkiem, skierować ucznia i rodziców do specjalistów. Ze szkolenia dowiemy się, jak pomagać, aby nie wyjść z roli nauczyciela oraz co robić w sytuacji konfliktu rodziców naszego ucznia. Coraz częściej zdarza się, że pracownicy szkoły wzywani są do sądu na świadków rozwodu rodziców ucznia. Podczas szkolenia porozmawiamy o tym, jak zachować się profesjonalnie w trakcie konfliktów trwających między rodzicami ucznia.
Termin: So 20 marca 09:0012:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego warto wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem poprzez stosowanie w codziennej pracy zabaw i ćwiczeń sprzyjających relaksacji i wyciszeniu, poprawie koncentracji.
Termin: Pn 22 marca 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.
Termin: Wt 23 marca 18:0021:00
1. Sygmatyzm międzyzębowy – głoski dentalizowane
• objawy,
• przyczyny,
• terapia logopedyczna,
• studia przypadków,
• terapie wspomagające.
2. Wymowa międzyzębowa – głoski „t, d, n, l”
• informacje wstępne,
• postępowanie logopedyczne.
3. Sygmatyzm boczny – istotne informacje.
4. Inne rodzaje sygmatyzmu, m. in. przyzębowy, wargowo-zębowy.
Termin: Śr 24 marca 18:0021:00
Prowadzące:

Ewa Wojewoda – terapeuta manualny, fizjoterapeuta, terapeuta metody J. Brondo – Argentina.
Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, terapeuta taktylny, terapeuta karmienia, terapeuta metody J. Brondo – Argentina; ukończyła curso RCM – Cordoba, Argentina.
Z gościnnym udziałem Jolanty Uchman – lekarz pediatra, specjalista żywienia, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami (e-learning).
Termin: Pt 26 marca 18:00So 27 marca 15:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 27 marca 09:00N 28 marca 15:00
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

chcesz usystematyzować swoją wiedzę;
zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia;
nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy;
Po tym Szkoleniu wrócisz do pracy, do pacjentów, z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów
Termin: So 27 marca 09:0012:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 27 marca 09:0015:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: N 28 marca 09:0015:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznanie ćwiczeń grafomotorycznych, pozwalające dziecku trenować sprawność dłoni.
Pomysły na prace plastyczne i prace domowe.
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Śr 31 marca 18:0021:00
kwiecień 2021
KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA: Uczestnicy:

Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów
Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Śr 7 kwietnia 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Śr 7 kwietnia 18:0021:00
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: Wt 13 kwietnia 16:0019:00
Wpływ muzyki na rozwój percepcji słuchowej dziecka.
Jak rozwijać mowę wykorzystując ruch i muzykę.
Wykorzystanie rytmu, melodii i instrumentów w terapii logopedycznej.
Piosenki, zabawy i ćwiczenia logorytmiczne dla każdego.
Termin: Wt 13 kwietnia 18:0021:00
– jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
– jak nauczyć ich logicznego myślenia,
– jak rozwijać umiejętności matematyczne,
– jak nauczyć ich stosowania zasad i schematów
– jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia,
– jak posługiwać się bezpłatnymi narzędziami do kodowania?
Termin: Wt 13 kwietnia 18:0021:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 17 kwietnia 09:0015:00
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 17 kwietnia 09:0014:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: Śr 21 kwietnia 18:0021:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 24 kwietnia 09:00N 25 kwietnia 15:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 24 kwietnia 09:0015:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu .
Termin: N 25 kwietnia 09:0015:00
maj 2021
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 22 maja 09:0015:00
czerwiec 2021
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 5 czerwca 09:0014:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 19 czerwca 09:0015:00