Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

wrzesień 2019
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja, patomechanizm, objawy dyzartrii;
2.Klasyfikacja dyzartrii
3.Diagnoza osób z dyzartrią
4.Terapia dyzartrii
– podstawowe zasady usprawniania osób z dyzartrią
– wybrane metody i techniki usprawniania
Termin: Pt 20 września 09:00 - So 21 września 16:00
To szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi, które potrzebują ćwiczeń z zakresu prawidłowej motoryki małej, uchwytu pisarskiego i zaburzeń napięcia mięśniowego.
✅Gotowe pomysły na zajęcia.
✅Budowanie ćwiczeń od podstaw.
✅Szablony.
Termin: So 21 września 09:00 - 15:00
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: So 21 września 09:00 - 15:00
Program:
Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.
Termin: So 21 września 09:00 - Pt 20 września 18:00
Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju motoryki małej i dużej; rola przedszkola i rodziców w rozwoju motoryki; zagrożenia.
Motoryka mała – ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, przy muzyce, w zabawie
Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania
Propozycje prac plastyczno – technicznych wspierających rozwój motoryki małej
Podsumowanie – prezentacja pomocy, książek, gier.
Termin: N 22 września 09:00 - So 21 września 12:00
Program szkolenia
1.Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
2. Omówienie jakościowych nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych dziecka z zespołem Aspergera.
3.Przedstawienie sposobów motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
4.Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka z zespołem Aspergera.
5.Zabawy i ćwiczenia pomagające rozpoznać stany emocjonalne oraz poszerzające wiedzę o własnych emocjach dziecka z ZA do zastosowania dla całej grupy.
Termin: N 22 września 09:00 - 12:00
Praktyczne warsztaty w trakcie których poznasz wiele gier, zabaw i ćwiczeń, które uczynią Twoje lekcje atrakcyjnymi.
Termin: N 22 września 12:30 - 15:30
Poznaj sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
➡Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela.
Termin: N 22 września 12:30 - 15:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 28 września 09:00 - 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 28 września 09:00 - N 29 września 15:00
listopad 2019
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 16 listopada 09:00 - N 17 listopada 15:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania