Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

maj 2019
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: So 25 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Rzeszów
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: N 26 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Lublin
czerwiec 2019
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej.
Termin: So 1 czerwca 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 2 czerwca 10:00 - 15:00
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 17:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 8 czerwca 10:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w skutecznej terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Termin: N 9 czerwca 09:00 - 16:00
wrzesień 2019
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja, patomechanizm, objawy dyzartrii;
2.Klasyfikacja dyzartrii
3.Diagnoza osób z dyzartrią
4.Terapia dyzartrii
– podstawowe zasady usprawniania osób z dyzartrią
– wybrane metody i techniki usprawniania
Termin: Pt 20 września 09:00 - So 21 września 16:00
listopad 2019
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 16 listopada 09:00 - N 17 listopada 15:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania