Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia:

luty 2020
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej
Termin: Pn 24 lutego 14:0020:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologiczne
Termin: Pt 28 lutego 14:0020:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować  szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać  zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać  zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: So 29 lutego 09:00N 1 marca 15:00
Miejsce: Warszawa
1.Zadania nauczyciela wspomagającego.
2. Charakterystyka klasy integracyjnej
3. Relacje w klasie.
4. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie).
Termin: So 29 lutego 09:0012:00
Miejsce: Warszawa
marzec 2020
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: N 1 marca 12:3017:30
Miejsce: Warszawa
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Termin: Pt 6 marca 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: So 7 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 7 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Termin: Pn 16 marca 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
Dla kogo: logopedzi, terapeuci, rodzice.
Termin: Pt 20 marca 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji w oparciu o założenia terapii neurologopedycznej z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowania.
Dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i terapeutów oraz osób mających do czynienia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: So 21 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Dziecko z  ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice  do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest  maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe,  na zmianę których można mieć wpływ.
Termin: So 21 marca 09:0012:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Żyjemy w świecie pełnym szumu informacyjnego, w którym spokój umysłu to rzadkość. Przytłoczeni jesteśmy nadmiarem informacji. Wyobraź sobie, że umysł dziecka jest jak szafa. Ubrania leżą na półkach w nieładzie: skarpetki gdzieś w t-shirtach, a kurtka, która powinna wisieć na wieszaku, raptem się zapodziała. Z wiedzą, pomysłami i uważnością jest podobnie – jeśli ich nie segregujemy, wszystko się ze wszystkim miesza. Sposób, w jaki porządkujemy sobie w głowie informacje, ma wpływ na naszą umiejętność koncentracji, gromadzenia wiedzy i korzystania z niej.
Termin: So 21 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 21 marca 12:3015:30
Miejsce: Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Termin: N 22 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Muzyka jest atrakcyjnym środkiem wyrazu, szeroko wykorzystywanym w terapii dzieci. Za pomocą muzyki łatwiej zainteresować dzieci i młodzież zajęciami, a pod płaszczykiem warstwy muzycznej, poruszyć na zajęciach trudne tematy, zobaczyć dziecięce emocje czy poznać strukturę zespołu klasowego.
Termin: So 28 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się  w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.  

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata:  w rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach – i wielu innych obszarach.
Termin: So 28 marca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Zapraszamy nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie pozwala nabyć wiedzę i umiejętności rozpoznawania objawów kryzysu rozwojowego u dzieci, poznać metody efektywnej komunikacji z rodzicami oraz nabyć umiejętności radzenia sobie z dziećmi przeżywającymi okresy równowagi i nierównowagi emocjonalnej.
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
kwiecień 2020
Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie rewalidacji.
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 4 kwietnia 09:00N 5 kwietnia 17:00
Miejsce: Warszawa
„W codziennej pracy zawodowej łączę różne metody wywołania głoski R dobierając je do możliwości anatomiczno-emocjonalnych dziecka i jego rodziny. Na kursie prezentuję autorską ścieżkę terapeutyczną z gotowymi materiałami do każdego etapu w terapii rotacyzmu, opartą głównie (nie mylić w „wyłącznie”) o metodę transformacji głoski D”.
Termin: So 4 kwietnia 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Karolina Kuna – logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji, autorka publikacji, autorka warsztatów pracy z dziećmi dla rodziców i specjalistów.
Termin: N 5 kwietnia 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 18 kwietnia 09:0018:00
Miejsce: Warszawa
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny – próba określenia problemu pod kątem logopedycznym.
Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
Warsztat logopedy zajmującego się treningiem karmienia – pomieszczenie, akcesoria, pomoce.
Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej obejmującej trening karmienia – całościowy model postępowania.
Trening pobierania pokarmów, żucia i połykania.
Studia przypadków – analiza konkretnych przypadków pacjentów oraz możliwości wsparcia logopedycznego.
Termin: Pt 24 kwietnia 14:0019:00
Miejsce: Warszawa
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:
Chcesz usystematyzować swoją wiedzę. Zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia. Nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy. Szukasz wierszyków, piosenek i zabaw dostosowanych do różnych etapów terapii logopedycznej – wywołania głoski, wybrzmiewania jej w sylabach, wyrazach i utrwalania w mowie spontanicznej dziecka. Chcesz wrócić do domu z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów! Na szkoleniu poznasz praktyczne gry i zabawy logopedyczne – indywidualne i grupowe. Piosenki, wierszyki, wyliczanki pomocne w prowadzeniu terapii. Metody wywoływania głosek – ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik otrzyma skrypt postępowania logopedycznego, teksty wyliczanek i piosenek.
Termin: So 25 kwietnia 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest złamanie stereotypu związanego ze stresem i wypaleniem zawodowym. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które pozwolą im zniwelować negatywne skutki tych zjawisk przez co poprawią efektywność własnej pracy. Nabyte umiejętności pozwolą dostrzegać symptomy zbliżającego się wypalenia zawodowego a tym samym podejmować działania zapobiegawcze zanim wypalenie stanie się faktem
Termin: So 25 kwietnia 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas 1-3 oraz instruktorów teatralnych.
Uczestnicy poznają całą gamę technik dramowych, których podstawą jest improwizacja. Opanują uniwersalne zabawy i ćwiczenia, w tym ruchowe, pantomimiczne i wspomagające tematy z programu nauczania, które staną się bazą do dalszych, indywidualnych pomysłów na prowadzenie zajęć i lekcji.
Termin: So 25 kwietnia 09:0015:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Program szkolenia:
• jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
• jak nauczyć ich logicznego myślenia,
• jak zachęcić przedszkolaków do współpracy w grupie,
• jak rozwijać umiejętności matematycznych,
• ja nauczyć ich stosowania zasad i schematów,
• jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia.
Termin: N 26 kwietnia 09:0012:00
Miejsce: Warszawa
maj 2020
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Termin: Pt 8 maja 14:0019:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 9 maja 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 10 maja 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metod na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 16 maja 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I).

Termin: Pt 22 maja 14:0019:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 maja 08:0018:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 maja 09:0018:00
Miejsce: Warszawa
czerwiec 2020
Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce – rodzaje, dobór, zastosowanie.
Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej.
Termin: Pt 5 czerwca 14:0019:00
Miejsce: Poznań
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: Pt 12 czerwca 09:0015:00
Miejsce: Poznań