Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

kwiecień 2018
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: So 7 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Centrum Szkoleń COGNITUS serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowej jubileuszowej konferencji NAUCZYCICIELSKI KUFER INSPIRACJI przeznaczonej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów, pedagogów i rodziców.

Podczas konferencji odbędzie się wykład z udziałem wyjątkowych gości oraz warsztaty o różnej tematyce. Będzie to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń, wrażeń, ciekawych rozwiązań, ale przede wszystkim do uzupełnienia nauczycielskiego kufra, jaki każdy nas dźwiga i wypełnia każdego dnia swojej pracy!
Termin: So 14 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Termin: N 15 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Dziecko z ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe, na zmianę których można mieć wpływ. Do najważniejszych zadań będzie należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.
Termin: N 15 kwietnia 10:00 - 12:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: N 15 kwietnia 10:00 - 12:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.
Termin: N 15 kwietnia 13:00 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawaf
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: N 15 kwietnia 13:00 - 15:30
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 21 kwietnia 09:00 - 11:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
⏩ Poznaj ćwiczenia, które są połączeniem odczuwania wielozmysłowego z dobrą zabawą i usprawnianiem motoryki małej.
⏩Wykorzystaj wszystko co pachnie, przyciąga wzrok swoją fakturą, strukturą i intensywnością barwy.
Termin: So 21 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, stomatologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów , rehabilitantów, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych , oraz osoby pracujące z ” dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami”
Termin: So 21 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.
Termin: So 21 kwietnia 12:00 - 14:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
maj 2018
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.
Termin: Cz 17 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

Brak możliwości komentowania