Webinary dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapisów na webinary.

Webinary odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej  aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu webinaru otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do webinaru./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed webinarem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Czas trwania jednego webinaru: 1,5 h
Po każdym webinarze będzie można zadać pytania podczas dyskusji.
Czas trwania dyskusji podczas jednego webinaru: 0,5 h

Cena: 69 zł

Opłaty: Po zapisaniu się otrzymasz e-mail z nr konta. W ciągu trzech dni dokonaj opłaty i wyślij potwierdzenie dokonania przelewu na adres webianry@cognitus.pl

W tytule przelewu wpisz tytuł webinaru.

Przy wyborze trzech webinarów obowiązuje cena promocyjna 60 zł za webinar.

Certyfikat wysyłamy na skrzynkę mailową.

Zgłoszenia:

   Zarejestruj się

Aktualne terminy:

Kwiecień:

godz. 19.00-21.00

01.04.2020 r. Specyficzne trudności w uczeniu się – perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna

02.04.2020 r. Gotowość do uczenia się czytania i pisania w szkole – podejście interdyscyplinarne

06.04.2020 r. Grafomotoryka i jej zaburzenia – jak wychwycić przyczynę trudności?

15.04.2020 r. „Oko i oczko, patrzenie i widzenie – rozwój percepcji wzrokowej i przetwarzania wzrokowego w praktyce”

16.04.2020 r. Terapia pedagogiczna w gabinecie – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne

Lista webinarów:

I. Specyficzne trudności w uczeniu się – perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna:
1. Neurobiologiczne podstawy rozwoju komunikacji językowej: krótki przegląd teorii i badań.
2. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu wg ICD-10 i DSM-V – analiza.
3. Specyficzne trudności w uczeniu się u uczniów z zaburzeniami mowy – czym mogą się objawiać, krótka charakterystyka.
4. Diagnoza ryzyka dysleksji i dysleksji w Polsce – obecnie spotykanie standardy.
5. Jak wspomagać dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach szkolnych i domowych – główne obszary pracy.
6. Dyskusja, pytania.

II. Gotowość do uczenia się czytania i pisania w szkole – podejście interdyscyplinarne:
1. Jak ciąża, poród i okres niemowlęcy determinują gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania?
2. Gotowość psychomotoryczna: sprawności cząstkowe, elementy diagnozy, przesiewowe próby diagnostyczne.
3. Gotowość językowa: kształtowanie pojęć, językowe postrzeganie świata, przesiewowe próby diagnostyczne.
4. Gotowość emocjonalno-społeczna: warunki rodzinne, determinanty rozwoju, obserwacja środowiska.
5. Niepowodzenia szkolne: przyczyny po stronie dziecka, przyczyny po stronie rodziny, przyczyny po stronie szkoły. Co zrobić? Jak interweniować?
6. Skutki niepowodzeń szkolnych.
7. Interwencja i pomoc dziecku: w środowisku szkolnym, w środowisku domowym.
8. Pytania, ewentualna dyskusja.

III. „Oko i oczko, patrzenie i widzenie – rozwój percepcji wzrokowej i przetwarzania wzrokowego w praktyce”:
1. Rozwój percepcji wzrokowej od poczęcia – kamienie milowe, najważniejsze etapy, możliwości diagnozy i wsparcia.
2. Rozwój percepcji słuchowej – od rozwoju płodowego do okresu szkolnego. Co determinuje kształtowanie się percepcji słuchowej u dziecka?
3. Przesiewowe narzędzia i próby diagnostyczne, które będą pomocne w rozpoznaniu trudności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.
4. Co nauczyciel-terapeuta może zrobić, aby wspomagać rozwój dziecka/ucznia? Gotowe rozwiązania i ścieżki terapeutyczne do wykorzystania w praktyce.
5. Wskazówki do pracy w domu – zestaw gotowych ćwiczeń do pracy w domu.
6. Dyskusja.

IV. Grafomotoryka i jej zaburzenia – jak wychwycić przyczynę trudności?
1. Jakie czynności składają się na „grafomotorykę” – analiza.
2. Norma a dysfunkcją – rozwój umiejętności grafomotorycznych u dziecka. Analiza profilu dziecka.
3. Zaburzenia grafomotoryczne i co dalej?
4. Kryteria:
-ręki dominującej i ręki pomocniczej,
– trzymanie narzędzia piśmienniczego,
– układ i ruch ręki dominującej,
– napięcie mięśniowe,
– postawa.
5. Wytwory grafomotoryczne – jak z zeszytu szkolnego ”wyczytać” trudności grafomotoryczne.
6. Główne kierunki wsparcia ucznia. Rozwiązania terapeutyczne.
7. Dyskusja, pytania.

VII.Terapia pedagogiczna w gabinecie – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne:
1. Co to są specyficzne trudności w uczeniu się i jak je zdiagnozować podczas terapii indywidualnej – propozycje dla terapeuty.
2. Kilka słów o zmysłach, czyli jak zmysły wpływają na procesy uczenia się, zapamiętywania, czytania i pisania. Wskazówki do diagnozy funkcjonalnej.
3. Czy procesy przetwarzania sensorycznego, mogą mieć wpływ na tempo uczenia się?
4. Przesiewowe arkusze do wykorzystania w praktyce terapeutycznej.
5. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się – główne kierunki oddziaływań oraz wytyczne do pracy.

Zgłoszenia:

   Zarejestruj się