Webinary dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapisów na webinary dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów.

Webinary odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej  aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu webinaru otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do webinaru./mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed webinarem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Czas trwania jednego webinaru: 1,5 h
Po każdym webinarze będzie można zadać pytania podczas dyskusji.
Czas trwania dyskusji podczas jednego webinaru: 0,5 h

Cena:

1 webinar -89 zł

2 webinary -178 zł

3 webinary – 240 zł /pakiet/

4 webinary – 329 zł

5 webinarów – 418 zł

6 webinarów – 450 zł /pakiet/

7 webinarów – 539 zł

8 webinarów-628 zł

9 webinarów – 640 zł /pakiet/

10 webinarów /650 zł/ pakiet

Opłaty: Po zapisaniu się otrzymasz e-mail z nr konta. Jeśli do webinaru zostało mniej niż 2 dni dokonaj opłaty i wyślij potwierdzenie dokonania przelewu na adres webinar@cognitus,pl. Jeśli termin jest dłuższy, otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem zapłaty i w link do wydarzenia w dniu webinaru.

W tytule przelewu wpisz tytuł webinaru. (Wystarczy dwa pierwsze słowa, jeśli tytuł lub tytuły są długie)

Certyfikat wysyłamy na skrzynkę mailową.

Zgłoszenia:

   Zarejestruj się

Aktualne terminy:

 

Lista webinarów:

Trudności w jedzeniu u małych dzieci – prawidłowa diagnostyka kluczem do efektywnej terapii

Gdy przedszkolak nie chce jeść – niejadki, neofobia żywieniowa czy wybiórczość pokarmowa- spotkanie dla nauczycieli, pracowników przedszkola

I. Specyficzne trudności w uczeniu się – perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna
1. Neurobiologiczne podstawy rozwoju komunikacji językowej: krótki przegląd teorii i badań.
2. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu wg ICD-10 i DSM-V – analiza.
3. Specyficzne trudności w uczeniu się u uczniów z zaburzeniami mowy – czym mogą się objawiać, krótka charakterystyka.
4. Diagnoza ryzyka dysleksji i dysleksji w Polsce – obecnie spotykanie standardy.
5. Jak wspomagać dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach szkolnych i domowych – główne obszary pracy.
6. Dyskusja, pytania.

II. Gotowość do uczenia się czytania i pisania w szkole – podejście interdyscyplinarne
1. Jak ciąża, poród i okres niemowlęcy determinują gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania?
2. Gotowość psychomotoryczna: sprawności cząstkowe, elementy diagnozy, przesiewowe próby diagnostyczne.
3. Gotowość językowa: kształtowanie pojęć, językowe postrzeganie świata, przesiewowe próby diagnostyczne.
4. Gotowość emocjonalno-społeczna: warunki rodzinne, determinanty rozwoju, obserwacja środowiska.
5. Niepowodzenia szkolne: przyczyny po stronie dziecka, przyczyny po stronie rodziny, przyczyny po stronie szkoły. Co zrobić? Jak interweniować?
6. Skutki niepowodzeń szkolnych.
7. Interwencja i pomoc dziecku: w środowisku szkolnym, w środowisku domowym.
8. Pytania, ewentualna dyskusja.

III. „Oko i oczko, patrzenie i widzenie – rozwój percepcji wzrokowej i przetwarzania wzrokowego w praktyce”:
1. Rozwój percepcji wzrokowej od poczęcia – kamienie milowe, najważniejsze etapy, możliwości diagnozy i wsparcia.
2. Rozwój percepcji słuchowej – od rozwoju płodowego do okresu szkolnego. Co determinuje kształtowanie się percepcji słuchowej u dziecka?
3. Przesiewowe narzędzia i próby diagnostyczne, które będą pomocne w rozpoznaniu trudności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.
4. Co nauczyciel-terapeuta może zrobić, aby wspomagać rozwój dziecka/ucznia? Gotowe rozwiązania i ścieżki terapeutyczne do wykorzystania w praktyce.
5. Wskazówki do pracy w domu – zestaw gotowych ćwiczeń do pracy w domu.
6. Dyskusja.

IV. Grafomotoryka i jej zaburzenia – jak wychwycić przyczynę trudności?
1. Jakie czynności składają się na „grafomotorykę” – analiza.
2. Norma a dysfunkcją – rozwój umiejętności grafomotorycznych u dziecka. Analiza profilu dziecka.
3. Zaburzenia grafomotoryczne i co dalej?
4. Kryteria:
-ręki dominującej i ręki pomocniczej,
– trzymanie narzędzia piśmienniczego,
– układ i ruch ręki dominującej,
– napięcie mięśniowe,
– postawa.
5. Wytwory grafomotoryczne – jak z zeszytu szkolnego ”wyczytać” trudności grafomotoryczne.
6. Główne kierunki wsparcia ucznia. Rozwiązania terapeutyczne.
7. Dyskusja, pytania.

Terapia pedagogiczna w gabinecie – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne

VIII. LogoSenoryka® na lato:

 • Wzbogacenie zajęć placówki (żłobek, przedszkole, Klub Malucha) zajęcia profilaktyczne, pomysły na zabawy sensoryczne i logopedyczne w grupie żłobkowej i przedszkolnej, terapia indywidualna, kopalnia pomysłów dla nauczycieli, terapeutów
 • Uczestnik:
  ^Wzbogaci swój warsztat pracy, ofertę zajęć placówki;
  ^Zdobędzie podstawową wiedzę niezbędną do połączenia podczas zajęć zabaw z zakresu rozwoju mowy, komunikacji oraz zabaw opartych na aktywizacji zmysłów Malucha;
  ^Zdobędzie gotowy materiał do rozpoczęcia pracy: ciekawy, sprawdzony, stworzony przez specjalistę oraz oparty o teorię rozwoju mowy oraz Integracji Sensorycznej.

Prowadząca: Agata Kalina

IX. Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Rodziny od podstaw – całościowy model organizacyjno-terapeutyczny.
1. Warunki realizacji WWRD – po stronie jednostki realizującej. Wymagania, zespół, wnioski do realizacji na podstawie Rozporządzenia.
2. Kto może uczestniczyć w zajęciach WWRD? Wymagania, warunki, opinia o WWRD.
3. Dokumenty niezbędne do przygotowanie przez zespół prowadzący WWRD:

 • wniosek o rozpoczęcie zajęć,
 • analiza opinii o WWRD i wynikające z niej zalecenia do pracy z dzieckiem,
 • dobór zespołu terapeutycznego,
 • rola psychologa, pedagoga, logopedy w pracy z pacjentem,
 • ocena wstępna pacjenta,
4. Indywidualny plan terapeutyczny dla dziecka, uwzględniający zalecenia poszczególnych specjalistów.
 
Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska

XI. Dziecko z wadą słuchu w gabinecie logopedycznym –  wytyczne do diagnozy i terapii.

1. Wywiad biologiczno-środowiskowy dla dziecka z wadą słuchu. Omówienie kluczowych kwestii dla rozwoju mowy dziecka. Kwestionariusz wywiadu dla dziecka  z wadą słuchu. 
2. Klasyfikacja przyczynowo-objawowa dzieci z wadą słuchu, na co zwrócić uwagę? Kiedy się niepokoić? Analiza wybranych klasyfikacji dla dzieci z wada słuchu.
3.Diagnoza dziecka z wadą słuchu – przegląd narzędzi i ich dobór w zależności od potrzeby. Etapy diagnozy surdologopedycznej. 
4. Postępowanie terapeutyczne – od czego zacząć, jak zaplanować, czym wesprzeć? Terapia logopedyczna wsparta nowoczesnymi technologiami. 
Podczas webinaru będą publikowane narzędzia służące diagnozie poparte filmami edukacyjnymi.
 
Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska

XII. Raz, dwa, trzy- czytaj z nami Ty. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:
1.Etap przygotowawczy- ćwiczenia przedelementarzowe (materiał sensoryczny, kształtowanie słuchu fizycznego  i fonematycznego, historyjki obrazkowe, tzw. osłuchanie się z tekstem- „kąpiel słowna”)
2.Ćwiczenia techniczne (poznanie kształtu liter i kojarzenie ich z głoskami)
3.Czytanie wyrazów, zdań, utworów- przykładowe metody.
– przykłady ćwiczeń, prezentacja, pomoce

Prowadząca: Joanna Marjańska

XII. Matematyczne zabawy z kostkami, kartami do gry, domino:
1. Jak wykorzystać kostki w kształtowaniu umiejętności arytmetycznych? Praktyczne przykłady gier z kostkami.
2. Rozwijanie rozumowania kombinatorycznego z użyciem kostek domino.
3. Rachunki w oparciu o karty do gry.
– prezentacja, praktyczne zabawy z pomocami

Prowadząca: Joanna Marjańska

XII. Koncentruj się. Wytęż wzrok, słuch i dotyk
1. Terminologia.
2. Metody wspomagające koncentrację uwagi.
3. Rola zmysłów w koncentracji uwagi.
4. Ćwiczenia służące koncentracji uwagi- praktyczne przykłady.
– prezentacja, pomoce

XIII. Praktyczne spojrzenie na trening umiejętności społecznych – grupa KANGURY. Wybrane narzędzia diagnostyczne oraz pomoce wykorzystywane w pracy. 
1. Grupa- nazwa, hasło, częstotliwość spotkań.
2. Uczestnicy – dla kogo TUS?
3. Cele treningu umiejętności społecznych.
4. Co daje grupie trening? (mocne i słabe strony)
5. Umiejętności społeczne.
4. Program.
5. Przykładowe narzędzia i techniki stosowane w trakcie TUS.
6. Etapy zajęć.
7. Wybrane narzędzia oraz pomoce wykorzystywane w pracy.
– prezentacja, filmiki, zdjęcia, pomoce

Prowadząca: Joanna Marjańska

XIV. Animal Boxes – autorska propozycja pracy z onomatopejami
1.Tworzenie pudełek terapeutycznych.
2. Dobór zabawek oraz zadań dla poszczególnych grup wiekowych.
3. Prezentacja pudełek od najmniejszych po pudła XXL.

Prowadząca: Karolina Nowak – Kuna

XV.Warunkowanie słuchowe
1.Cele terapeutyczne treningu.
2. Przebieg treningu.
3. Warunki podjęcia treningu.
4. Prezentacja pomocy i zabaw.

Prowadząca: Karolina Nowak – Kuna

XVI. SOS – nauczanie zdalne ucznia niepełnosprawnego
1. Jak pracować zdalnie z uczniem ze spektrum autyzmu, oswajanie z nową sytuacją, tworzenie ciekawych rozwiązań, motywowanie i nagradzanie.
2. Jak realizować program nauczania z uczniem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym przez Internet, dobranie odpowiednich zagadnień, tworzenie ciekawych zadań, ocenianie.
3. Realizacja podstawy programowej z uczniem niepełnosprawnych w stopniu lekkim, opracowanie kart pracy, motywowanie, ocenianie ucznia.

XVII.  Majowe inspiracje w przedszkolu
1.„Wiosna w ogrodzie” – poznajemy prace ogrodnika.
2. „Kwiaty na łące” – zabawy doskonalące kompetencje matematyczne u dzieci.
3. „K jak kraj”- obchodzimy święto flagi i wiele innych.
 prowadząca: Małgorzata Kowalska

XVIII. Terapia pedagogiczna online krok po kroku
1.Rozpoznawanie przyczyn trudności szkolnych dziecka.
2. Tworzenie pomocy dostosowanych do potrzeb ucznia
3. Przebieg zajęć terapii pedagogicznej online – Pomysły na gry, zabawy i ćwiczenia online.

Prowadząca: Anna Wójcik

XIX. Terapia ucznia z dysleksją
1. Dysleksja – co musisz o niej wiedzieć?
2. Dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia
3. Kuferek pomocy dla dziecka z dysleksją
4. Jak udzielać pomocy zdalnej dziecku z dysleksją?
 
Prowadząca: Anna Wójcik
 
XX. Terapia ucznia z trudnościami w czytaniu
1. Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomoc dziecku w nauce czytania?
2. Tworzenie pomocy terapeutycznych.
3. Organizacja zajęć online z czytania.
 
Prowadząca: Anna Wójcik
 
XXI. Terapia ucznia z zaburzeniami percepcji słuchowej
1. Słyszy ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
2. Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
3. Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
4. Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach online (i nie tylko).
 
Prowadząca: Anna Wójcik
 
XXII. Nauczyciel klasy 1 jako twórca podróży
1. Diagnoza- poznanie uczniów i rodziców.
a/ pierwsze zebranie z rodzicami
b/ opracowanie diagnozy
c/ zapoznanie uczniów, adaptacja do nowych warunków szkoły.
2. Organizacja pracy z uczniami. Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej. Ja jako nauczyciel-wychowawca.
3. Edukacja wczesnoszkolna inspiracje do pracy.
 
prowadząca: Joanna Mariańska
 
XXIII. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
1.Czym jest konflikt i kogo dotyczy? Lista konfliktów.
2.Co przeszkadza? Trudności w rozwiązywaniu konfliktów (podłoże).
3.Style i strategie rozwiązywania konfliktów. Rola nauczyciela.
 
prowadząca: Joanna Mariańska
 
 
XXIV. T jak TOLERANCJA czyli dążenie do zrozumienia innych ludzi. Autorski program dla uczniów klas 4-8
1.Kształtowanie umiejętności interpersonalnej.
2.Ja i moje miejsce w grupie.
3.Inność co oznacza?
4.Uczymy się tolerancji.
 
prowadząca: Joanna Mariańska
 
 
XXV. Stymulowanie rozwoju dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną w odniesieniu do poznania polisensorycznego
1.Omówienie poszczególnych funkcji zmysłów.
2.Wykorzystanie pomocy i materiałów w polisensorycznym poznaniu świata.
3.Praktyczne rozwiązania, wskazówki do pracy, zabawy w „codzienne życie”.
 
prowadząca: Joanna Mariańska
 

XXVI. Zaburzenia jedzenia u małych dzieci – prawidłowa diagnostyka kluczem do efektywnej terapii 

1. Rodzaje trudności w procesie jedzenia u małych dzieci, klasyfikacja zaburzeń karmienia.
2. Rozwój umiejętności jedzenia i samodzielność małego dziecka.
3. Wywiad z rodzicem jako kluczowe narzędzie diagnostyczne.
4. Trudności wokół stołu- psychologia jedzenia, relacje dziecko – rodzic.
5. Kłopoty z jedzeniem a zaburzenia sensoryczne.
6. Rodzic, jako trudny pacjent w gabinecie specjalisty- studium przypadków w oparciu o doświadczenia własne.
7. Literatura, praktyczne narzędzia (kwestionariusz sensomotoryczny, wywiad diagnostyczny przykładowe zestawy pytań ).

prowadząca: Małgorzata Talaga-Duma

XXVII. Praktyczne podejście do dyscypliny w grupie
1.Prawa i potrzeby dziecka.
2.Kompetencje nauczyciela.
3.Dyscyplina- czym jest i jak ją utrzymać? Praktyczne spojrzenie na dyscyplinę w grupie.
4.Tajniki pozytywnej dyscypliny w ujęciu M. Montessori i J. Korczaka.

prowadząca: Joanna Mariańska

XXVIII. „Sześć ścian przygody” – kości w edukacji przedszkolnej
1. „Kości do gry” – podstawy teoretyczne.
2. Story Cubes.
3. Tworzymy własne kości.
4.Pomysły na wykorzystanie kości w przedszkolu.
 
prowadząca: Agnieszka Besser-Krysiak
 
XXVIII. IPET dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Diagnoza:  definicje- rodzaje diagnozy; narzędzia do diagnozy, struktura postepowania diagnostyczno- terapeutycznego pedagoga specjalnego.
2. Metody pracy poznania ucznia; dydaktyczne; rewalidacyjne.
3. Projektowanie zajęć rewalidacji indywidualnej:
– analiza dokumentacji dziecka, powołanie zespołu specjalistów,
– charakterystyka indywidualnego przypadku- Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia,
– program rewalidacji (edukacyjno- terapeutyczny),
– dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.
4. Przykładowe programy- warsztat praktyczny.

prowadząca: Joanna Marjańska

XXIX. Pedagog/psycholog szkolny – specjaliści do zadań specjalnych w szkole

1. Pedagog i psycholog szkolny – zawody z misją społeczną.
2. Ciężar oczekiwań w stosunku do tych osób powoduje wiele konsekwencji osobistych i zawodowych np. szybkie wypalenie zawodowe. Jak sobie z tym poradzić?
3. Płaszczyzna wymiany doświadczeń w kontekście przedłużającej się izolacji.
4. Wskazówki jak uniknąć się najczęściej popełnianych błędów.

prowadząca: Joanna Bieńskowska-Terlecka

XXX. Czytanie uczestniczące
1. Aktywne słuchanie.
2. Rozwijaj słuchanie ze zrozumieniem.
3. Zaangażuj wzrok, słuch i ruch podczas czytania!
4. Opowieści na każdą porę roku! Teraz w wersji online!
 
prowadząca: Anna Wójcik
 
XXXI. Szczepionki a rozwój mowy dziecka – najtrudniejsze pytania terapeuty i rodzica
1. Kilka słów o szczepionkach-wprowadzenie.
2. Kalendarz szczepień w Polsce vs. indywidualny kalendarz szczepień.
3. Jak przygotować dziecko do szczepienia? Porady praktyczne
4. Związek szczepień z powstawaniem zaburzeń:
– autyzmu,
– opóźnionego rozwoju mowy,
– uszkodzeń korowych,
– Integracji Sensorycznej i innych.
5. Jak pomóc dziecku z NOP-em? Porady lekarza.
 
prowadząca: dr Joalnta Uchman
 

Zgłoszenia: