Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Program:

  1. Rozwój funkcji słuchowych w okresie przedszkolnym i szkolnym.
  2. Wyzwania przedszkola i szkoły w aspekcie rozwoju fonetyczno-fonologicznego.
  3. Praca terapeuty w zakresie:

– wykrywania dźwięków i różnicowania,

– stymulowanie w przestrzeni i ruchu,

– koordynacja i słuch,

– sekwencje słuchowe i słuchowo-ruchowe,

– praksje dynamiczne w rozwoju słuchowym.

Prowadząca: Ania Wójcik

Zarejestruj się