Oko i oczko, patrzenie i widzenie – autorski program rozwoju percepcji wzrokowej i przetwarzania wzrokowego w praktyce

Program:

  1. Anatomia oka i fizjologia widzenia od strony praktycznej.
  2. Jak zorientować się, że moje dziecko nie widzi dobrze? Elementy diagnozy pedagogicznej w praktyce.
  3. Wspomaganie w codziennych aktywnościach i rozwój percepcji wzrokowej od podstaw.

Prowadząca:  Anna Wójcik

 

Zarejestruj się