Webinary dla logopedów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapisów na webinary logopedyczne.

Webinary odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej  aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu webinaru otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do webinaru./mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed webinarem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Czas trwania jednego webinaru: 1,5 h
Po każdym webinarze będzie można zadać pytania podczas dyskusji.
Czas trwania dyskusji podczas jednego webinaru: 0,5 h

Cena : 69 zl

Opłaty: Po zapisaniu się otrzymasz e-mail z nr konta. W ciągu trzech dni dokonaj opłaty i wyślij potwierdzenie dokonania przelewu na adres webinar@cognitus.pl

W tytule przelewu wpisz tytuł webinaru.

Przy wyborze trzech webinarów obowiązuje cena promocyjna 60 zł za webinar.

Certyfikat wysyłamy na skrzynkę mailową.

Zgłoszenia:

   Zarejestruj się

Aktualne terminy:

 

Lista webinarów:

I. „Wibratory logopedyczne w praktyce – wskazówki do masażu logopedycznego”
1. Wibratory logopedyczne w praktyce: rodzaje, możliwości, zastosowania.
2. Przegląd wibratorów na rynku logopedycznym z propozycją zastosowania w poszczególnych jednostkach terapeutycznych.
3. Masaż wibratorami w określonych dysfunkcjach i ograniczeniach.
4. Pytania, dyskusja.

Podczas webinaru dowiesz się:
– jakich wibratorów logopedycznych używać w swoim gabinecie?
– w jaki sposób masować wibratorami, używając odpowiednich końcówek,
– co zrobić, aby z użyciem wibratorów logopedycznych wspomóc proces terapeutyczny w swoim gabinecie.

Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

II. Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie
1. Wywiad biologiczno-środowiskowy – najważniejsze aspekty w kontekście rozwoju komunikacji językowej.
2. Diagnoza logopedyczna niemowlęcia i małego dziecka:
– Obserwacja dziecka: co jest dla nas ważne i diagnostyczne?
– Budowa i funkcje narządów artykulacyjnych – co powinno nas niepokoić?
– Funkcjonowanie zmysłów: jak i kiedy odesłać na badania obiektywne?
– Czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy.
– Rozwój funkcji pokarmowych dziecka – co jest dla nas ważne, co nas zaniepokoi? Problemy z którymi zgłasza się rodzic.
– Co to znaczy opóźnienie w aspekcie rozwoju logopedycznego dziecka?
3. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej:
– edukacja rodzica: jak wspierać rozwój w warunkach domowych? Co to znaczy profilaktyka logopedyczna w domu? Wsparcie dziecka w codziennej pielęgnacji.
– metody terapeutyczne wczesnej interwencji logopedycznej- co mogę zaproponować dziecku i rodzinie?

Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

III. Diagnoza logopedyczna w praktyce – schemat dobrej diagnozy:
1. Wywiad biologiczno-środowiskowy – autorski arkusz wywiadu. Omówienie z komentarzem. Arkusz z możliwością kopiowania dla rodziców. Analiza dokumentacji medycznej pacjenta.
2. Obserwacja dziecka wzbogacona o autorską kartę obserwacji zachowań językowych. Omówienie ważnych diagnostycznie elementów obserwacji dziecka. Wnioski do diagnozy.
3. Przeprowadzenie całościowej diagnozy logopedycznej – jakie etapy powinna zawierać? Charakterystyka poszczególnych elementów diagnozy.
4. Wnioski z diagnozy. Opinia logopedyczna i jej elementy – wg jakich wytycznych ją tworzyć?
5. Ogólne kierunku programu terapeutycznego.

Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

IV.Terapia pedagogiczna w gabinecie – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne:
1. Co to są specyficzne trudności w uczeniu się i jak je zdiagnozować podczas terapii indywidualnej – propozycje dla terapeuty.
2. Kilka słów o zmysłach, czyli jak zmysły wpływają na procesy uczenia się, zapamiętywania, czytania i pisania. Wskazówki do diagnozy funkcjonalnej.
3. Czy procesy przetwarzania sensorycznego, mogą mieć wpływ na tempo uczenia się?
4. Przesiewowe arkusze do wykorzystania w praktyce terapeutycznej.
5. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się – główne kierunki oddziaływań oraz wytyczne do pracy.

V. Raz, dwa, trzy logopedię w przedszkolu prowadzisz Ty! Czyli dylematy logopedy przedszkolnego w praktyce
1. Przesiewowe badanie logopedyczne przedszkolaka – gotowe propozycje narzędzi badawczych, sugestie przeprowadzenia badań, propozycje konkretnych prób diagnostycznych.
2. Całościowa diagnoza logopedyczna, dziecka wymagającego stałej terapii: etapy diagnozy, obszary diagnostyczne, rozmowa z rodzicem, analiza dokumentacji i wytyczne do terapii.
3. Opinia logopedyczna, nie taka trudna jak się wydaje. Wskazówki pomocnicze do diagnozy opisowej.
4. Propozycje ścieżek terapeutycznych:
– jakie metody terapeutyczne mogę wykorzystać,
– kto może mnie wesprzeć w procesie terapeutycznym,
– holistyczne wsparcie dziecka z wada wymowy lub ograniczeniami w komunikacji językowej.

VI. Studium przypadku przedszkolaka z trudnościami w zakresie komunikacji językowej (diagnoza, analiza dokumentacji, metody terapii, cele, efekty) – praktyczne wskazówki do pracy:
– dziecka z dyslalią obwodową,
– dziecka ze spektrum ASD,
– dziecka z wadą słuchu,
– dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
– dziecka z trudnościami z zakresie karmienia,
– dziecka z zespołem genetycznym.

VII.Profilaktyka logopedyczna od noworodka:
1. Okres płodowy – jakie ma znaczenie dla rozwoju mowy?
2. Okres narodzin i okołoporodowy – etapy ważne dla rozwoju mowy, charakterystyka.
3. Odruchowe reakcje oralne – ich znaczenie, rozwój, integracja i wpływ na dalsze umiejętności dziecka. Krótka charakterystyka.
4. Co mówi noworodek? Czy potrafi komunikować się ze światem?
5. Zadania rozwojowe noworodka: interakcje społeczne, układ autonomiczny, układ motoryczny, umiejętności samoregulacji.
6. Masaż dziecka jako wsparcie taktylne rozwijające zmysły.
7. Kilka słów o masażu logopedycznym, czyli jak masażem można wpłynąć na rozwój maluszka?
8. Zabawy wpierające rozwój, propozycje pomocy dydaktycznych i rozwiązań, które będą wspierać harmonijny rozwój a nie przestymulują.

Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

VII.Regulatory MFS w mojej praktyce:
1. Czym są regulatory MFS?
2.Kto może z nich korzystać.
3.Cele terapeutyczne zastosowania regulatorów.
4.Prezentacja wkładek.

Prowadzi: Karolina Nowak-Kuna

VII.Elementy metody werbo-tonalnej (samogłoski):
1. Podstawowe zasady ćwiczeń.
2.Ruch ciała do samogłosek.
3. Zabawki do samogłosek.
Proszę o przygotowanie: piłki, lalki, linki ok 1metr (grubej), sprężynki, bączka, szalika, pomponu na sznurku, pacynki.’

Prowadzi: Karolina Nowak-Kuna

VIII. Opóźniony a zaburzony rozwój mowy – diagnoza różnicowa i wskazówki do działania
1. Profil dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Niepokoje logopedy i rodzica. Od czego zacząć diagnozę i co po niej ?
2. Opóźnienie a zaburzenie – jak odróżnić j diagnozować? Wytyczne do postępowania diagnostycznego.
3. Przyczyny zaburzonego rozwoju mowy: krotka charakterystyka.
4. Wybrane rozwiązania terapeutyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy – wskazówki, wytyczne, inspiracje.
5. Wybrane rozwiązania terapeutyczne w przypadku zaburzonego rozwoju mowy:
– na tle niedosłuchu
– na tle niepełnosprawności intelektualnej
– na tle autyzmu
– pochodzenia korowego.
6. Inspiracje do pracy, przegląd literatury.

IX. Logopedia on line krok po kroku! Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie! CZĘŚĆ I
Podczas webinaru zapoznamy Państwa z możliwości prowadzenia terapii logopedycznej on-line w sposób kreatywny, twórczy u skuteczny! Wyświetlimy filmy instruktażowe, krok po kroku pokazując metodykę pracy. 
Prowadząca – Anna Wójcik – logopeda, pedagog, terapeuta, edukator Marii Montessori, entuzjastka uczenia dzieci i odkrywania ich talentów.
1. Obsługa programu do zdalnej terapii logopedycznej i pokazanie narzędzi do tworzenia wirtualnych zajęć.
2. Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej:
– oddechowe,
– głosowe,
– narządów artykulacyjnych,
– słuchowe, 
– słuchu fonematycznego.
3. Ćwiczenia właściwe w terapii sygmatyzmu – szeregu szumiącego. Gotowe rozwiązania i wskazówki do pracy. Praktyczny wymiar.
4. Interaktywna praca z pacjentem z wykorzystaniem narzędzi on-line. 
5. Podsumowanie, wskazówki do pracy domowej. 
 
Prowadzi: Anna Wójcik
 
X. OSWOJENIE MA ZNACZENIE. Terapia karmienia od podstaw:

Program:

 • Terapeuta karmienia- kto to taki?
 • Od czego zacząć? Pierwsze spotkanie z Rodziną i z Dzieckiem.
 • Pomysły na oswajanie – gotowe przykłady zabaw, zdjęcia i scenariusze.
 •  Stały rytm zajęć.
 • Przegląd dostępnej literatury dla Dziecka , Rodziców i Specjalistów.

Prowadząca: Agata Kalina: terapeuta karmienia, pedagog, logopeda, dogoterapeuta. Wykładowca UAM Poznań.

XI. Gdy ubezdźwięcznienia stają się nie do zniesienia, czyli mowa bezdźwięczna w gabinecie logopedy
1. Kiedy mówimy o mówie bezdźwięcznej ?
2. Objawy bezdźwięcznosci – próba scharakteryzowania pacjenta.
3. Przyczyny mowy bezdźwięcznej.
4. Możliwości terapeutyczne uwzględniające przyczynę. Praca całościowa z pacjentem.
5. Pytania, dyskusja.

XII. Innowacyjne metody w terapii logopedycznej – przegląd możliwości
1. Innowacyjność w logopedii – chwyt marketingowy czy realne wsparcie?
2. Elektrostymulacja okolicy orofacjalnej: wprowadzenie do zagadnienia, zastosowanie, efekty.
3. Kinesiotaping w logopedii: założenia, możliwości wsparcia pracy logopedy, efekty.
4. Aplikatory wieloigłowe: wsparcie sensoryczne w pracy z pacjentem. 
5. Bańka chińska – czy poprawi funkcje mięśni mimicznych?
6. Dyskusja, pytania.

XIII. Warunkowanie słuchowe
1. Cele terapeutyczne treningu.
2. Przebieg treningu.
3. Warunki podjęcia treningu.
4. Prezentacja pomocy i zabaw.

Prowadzi: Karolina Nowak-Kuna
 

XIV. Animal Boxes – autorska propozycja pracy z onomatopejami
1.Tworzenie pudełek terapeutycznych.
2. Dobór zabawek oraz zadań dla poszczególnych grup wiekowych.
3. Prezentacja pudełek od najmniejszych po pudła XXL.

Prowadzi: Karolina Nowak-Kuna

XV. Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy.  Podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne:
1. Wprowadzenie do anatomii stawów skroniowo-żuchwowych.
2. Dlaczego staw nie pracuje prawidłowo? Co może świadczyć o zaburzonej funkcji?
3. Przyczyny zaburzeń funkcjonalnych.
4. Praktyczne wskazówki do oceny trudności.
5. Wytyczne do pracy – inspiracje, możliwości, wyzwania.

Prowadzi: Krzysztof Bieniek

XVI. Żucie okiem logopedy. Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia.
1.Podstawy anatomiczne narządu żucia okiem logopedy-praktyka. 
2. Narząd żucia jako układ ruchowy.
3. Objawy dysfunkcji – czym się kierować w postępowaniu diagnostycznym.
4.Elementy badania czynnościowego narządu żucia. 
5. Ogólne zasady terapii dysfunkcji – wytyczne, zalecenia, wskazania. 
Prowadzi: Krzysztof Bieniek

XVI. Warsztat logopedy: pomoce i pomocnicy
1. Definiowanie potrzeb: co? dla kogo? Jak?
2. Pomysły i sposoby.
3. Pomoce i pomocnicy, czyli programy, urządzenia i źródła.
4. Prawa autorskie.
Webinar o przygotowaniu pomocy do terapii logopedycznej, źródłach pomysłów i sposobach przekucia ich na pomoce terapeutyczne. Podzielę się swoimi trikami, przydatnymi narzędziami i pomysłami na pomoce terapeutyczne.

Prowadzi: Aleksandra Rosińska

XVII. Głoski w ćwiczeniach artykulacyjnych
1. Mięśnie w artykulacji.
2. Cele ćwiczeń artykulacyjnych.
3. Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych.
4. Dobór ćwiczeń do trudności artykulacyjnych.
W czasie webinaru postaram się zaprezentować moje spojrzenie na ćwiczenia artykulacyjne, ich zasadność i dobór w trakcie przygotowania aparatu artykulacyjnego do wymowy ćwiczonych głosek. Zastanowimy się wspólnie nad sensownością popularnych ćwiczeń artykulacyjnych oraz ich przełożeniem na faktyczne możliwości i umiejętności realizacyjne.

Prowadzi: Aleksandra Rosińska

XVIII. SMOCZEK Z PUNKTU WIDZENIA LOGOPEDY (I MAMY) – JAK DOBRAĆ? KIEDY ODSTAWIĆ? O CZYM PAMIĘTAĆ?
1. Odruch ssania – kształtowanie się i wpływ na rozwój dziecka
2. Ssanie odżywcze i NNS
3. Rodzaje smoczków – przegląd
4. Sposób doboru smoczka – czym się kierować?
5. Zasady bezpiecznego używania smoczka
6. Metody odstawiania smoczka
7. Smoczek a kciuk
8. Dyskusja
Szkolenie przeznaczone dla logopedów, studentów oraz rodziców. Pomaga zrozumieć istotę i rolę ssania w życiu dziecka. Obrazuje korzyści oraz niebezpieczeństwa, a także uczy w jaki sposób ich uniknąć.

Prowadzi: Magdalena Rybka

XIX. LATERALIZACJA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – DIAGNOSTYKA, ZNACZENIE, TERAPIA
1. Lateralizacja – definicja
2. Rozwój lateralizacji
3. Diagnoza lateralizacji krok po kroku
4. Wyniki diagnozy – omówienie i wpływ wariantów na rozwój dziecka
5. Terapia w zaburzeniach lateralizacji
6. Dyskusja
Szkolenie podkreśla istotną rolę dominacji stronnej u dziecka w procesie rozwoju mowy i nie tylko. Pokazane zostaje szczegółowe badanie lateralizacji oraz omówione wszystkie jej warianty. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia, które korzystnie wpływają w przypadku zaburzeń procesu lateralizacji.

Prowadzi: Magdalena Rybka

XX. Logopedia on line krok po kroku! Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie! CZĘŚĆ II
1. Tworzenie interaktywnych zadań logopedycznych – gry i zabawy online.
2. Wykorzystanie narzędzi dostępnych w internecie.
3. Pomysły na zajęcia online z dziećmi.
4. Tworzenie własnej interaktywnej karty zadań krok po kroku.
 
Prowadzi: Anna Wójcik
 
XXI.Pozycja spoczynkowa języka
1. Pozycja ciała w terapii logopedycznej
2. Oddech i otwarta buzia (skutki, przyczyny, terapia)
3. Pozycja spoczynkowa języka (prawidłowa, nomenklatura, model terapii)
4. Połykanie (prawidłowe, nieprawidłowe, model terapii)
 
Prowadzi: Karolina Kuna
 
XXII. Czy dieta ma wpływ na mowę? Pasożyty a komunikacja językowa – holistyczne podejście do żywienia  dziecka
1. Jak zorganizować prawidłową dietę dziecku – stanowisko pediatry.
2. Czy dieta ma wpływ na mowę – najnowsze osiągnięcia i doświadczenia.
3. Pasożyty a rozwój komunikacji językowej – czy istnieją połączenia? Profilaktyka i interwencja.
4. Dieta w autyzmie i zaburzeniach SI – czy naprawdę ma znaczenie?
5. Dyskusja.
 
Prowadzi: dr nauk medycznych Jolanta Uchman
 

XXIV. Dziecko z wadą słuchu w gabinecie logopedycznym –  wytyczne do diagnozy i terapii.
1.Wywiad biologiczno-środowiskowy dla dziecka z wadą słuchu. Omówienie kluczowych kwestii dla rozwoju mowy dziecka. Kwestionariusz wywiadu dla dziecka  z wadą słuchu. 
2. Klasyfikacja przyczynowo-objawowa dzieci z wadą słuchu, na co zwrócić uwagę? Kiedy się niepokoić? Analiza wybranych klasyfikacji dla dzieci z wada słuchu.
3.Diagnoza dziecka z wadą słuchu – przegląd narzędzi i ich dobór w zależności od potrzeby. Etapy diagnozy surdologopedycznej. 
4. Postępowanie terapeutyczne – od czego zacząć, jak zaplanować, czym wesprzeć? Terapia logopedyczna wsparta nowoczesnymi technologiami. 

Podczas webinaru będą publikowane narzędzia służące diagnozie poparte filmami edukacyjnymi.
 
 
XXV. Zabawy wspierające rozwój komunikacji dla niemowląt
1. Jak przebiega rozwój komunikacji u niemowląt?
2. Podstawowe umiejętności, które budują komunikację. Jak wspierać ten rozwój?
3. Komunikacja Dziecko- Rodzic.
4.  Zasady stymulacji małego Dziecka.
5. 12 scenariuszy na proste i łatwe zabawy do wykorzystania w domu i w gabinecie.
Prowadząca: Agata Kalina
 
XXVI. Oswojenie ma znaczenie CZĘŚĆ II – Scenariusze zabaw oswajających
1. Proces oswajania.
2. Oswajanie responsywne- zasady pracy.
3. Od czego zacząć?
4. Stały rytm zajęć.
5. Pomysły na oswajanie DOBRA DATA- scenariusze zabaw.
6. Pomysły na oswajanie PUDŁO SMAKU – scenariusze zabaw.
 
XXVII. Krtań w praktyce logopedycznej. Wskazówki do diagnozy i terapii
1. Budowa i fizjologia krtani.
2. Aspekty fonacyjne, na które logopeda zwraca uwagę.
3. Doświadczenia własne w pracy z krtanią.
4. Higiena struktur krtaniowych.
 
Prowadzi: Krzysztof Bieniek
 
XVIII. Logopedia on line krok po kroku! Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie! CZĘŚĆ III
1. Tworzenie tajemniczego świata zagadek językowych.
2. Wykorzystanie zaciekawienia i zaskoczenia w terapii swoich uczniów.
3. Tworzenie magicznego świata wyzwań rozwijających percepcję słuchową, wzrokową i świadomość językową.
4. Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi dostępnych w internecie.
 
Prowadzi: Anna Wójcik
 

   Zarejestruj się

Wczesne działanie to wyzwanie! Cykl webinarów z zakresu wczesnej interwencji logopedyczno-pedagogicznej dziecka od 0 do 6 roku życia!

Terminarz – Godziny spotkań 19:00 – 21:00:

 
 • Pojedynczy udział w webinarze: 69 zł
 • Udział w trzech webinarach – 180 zł
 • Udział we wszystkich pięciu webinarach – 280 zł
 
1. Dziecko z wadą słuchu we wczesnej interwencji – diagnoza, terapia, warsztat.
– Niedosłuch – jakie mamy możliwości diagnostyczne i jak z nich korzystać? Przegląd metod. 
– Rozwój słuchu i mowy dziecka w normie a dziecka z nieodsłuchem – na co zwrócić uwagę.
– Kwestionariusze diagnostyczne dla małego dziecka w wadą słuchu i możliwości ich wykorzystania w praktyce.
– Przegląd metod terapeutycznych w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu: wychowanie słuchowe, treningi słuchowe, metody logopedyczne i pedagogiczne. 
– Dyskusja, pytania. 
 
2. Dziecko z zespołem genetycznym we wczesne interwencji – diagnoza, terapia, warsztat. 
 Od czego zacząć, jak się przygotować do pracy z dzieckiem z zespołem genetycznym?
– Elementy diagnozy logopedyczno-pedagogicznej dziecka z: Trisomią 21, Zespołem Wiliamsa, Zespołem CHARGE, Zespołem Angelmana. Analiza i wskazówki do diagnozy.
– Możliwe rozwiązania terapeutyczne – praktyczne wskazówki. 
– Pytania, dyskusja.
 
3. Dziecko z opóźnieniem psychoruchowym we wczesnej interwencji – diagnoza, terapia, warsztat.
– Co to znaczy opóźnienie w gabinecie logopedy-terapeuty?
– Jak przeprowadzić diagnozę dziecka z opóźnieniem w aspekcie logopedyczno-pedagogicznym – wskazówki, elementy, najważniejsze aspekty. 
– Możliwe rozwiązania terapeutyczne na podstawie diagnozy funkcjonalnej. 
– Wskazówki do kontynuacji pracy w warunkach domowych – co terapeuta może zalecić a rodzic zrealizować?
– Pytania, dyskusja.
 
4. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej interwencji logopedyczno-pedagogicznej – diagnoza, terapia, warsztat. 
– Możliwości diagnozy w aspekcie logopedyczno-pedagogicznym dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 
– Plan wsparcia i terapii dziecka jako ważny aspekt w dążeniu do samodzielności.
– Możliwości terapeutyczne w gabinecie logopedy-pedagoga – na co zwrócić szczególną uwagę w pracy?
– Wsparcie środowiska rodzinnego.
– Dyskusja, pytania. 
 
5. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową we wczesnej interwencji logopedyczno-pedagogicznej – diagnoza, terapia, warsztat.
– Charakterystyka trudności i wyzwań dziecka z niepełnosprawnością ruchową. 
– Obszary diagnozy logopedyczno-pedagogicznej, w tym elementy obserwacji: sensomotorycznej, karmienia, zabawy, komunikacji.
– Mowa werbalna a alternatywne sposoby komunikacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
– Wytyczne do prowadzenia terapii: terapia reki, grafomtoryka, trening samodzielności, komunikacja językowa, wsparcie sfery ustno-twarzowej.
– Pytania, dyskusja. 
 
 
„Logopedyczne spotkania pełne działania” –  Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

Terminarz – Godziny spotkań 19:00 – 21:00:
 Logopedyczne spotkania z głoskami ciszącymi – ś, ź, ć, dź  
Logopedyczne spotkania z głoskami syczącymi – s, z, c, dz.
Logopedyczne spotkania z samogłoskami.  
Logopedyczne spotkania z głoskami k,k’ i g,g’ 

Logopedyczne spotkania z głoskami wargowymi p,p’, b,b’ 
Logopedyczne spotkania z głoskami wargowo-zębowymi f,f’, v,v’ 
Logopedyczne spotkania z głoską r  
Logopedyczne spotkania z głoskami szumiącymi – sz, z, cz, dż  

 • Pojedynczy udział w webinarze: 69 zł
 • Udział w trzech webinarach – 180 zł
 • Udział we wszystkich ośmiu webinarach – koszt 440 zł
 
1. Logopedyczne spotkania z głoskami szumiącymi – sz, z, cz, dż
1. Głoski sz, ż, cz, dż – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu szumiącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
2. Logopedyczne spotkania z głoskami ciszącymi – ś, ź, ć, dź
1. Głoski ś,ź,ć,dź – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu ciszącego w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu ciszącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
3. Logopedyczne spotkania z głoskami syczącymi – s, z, c, dz.
1. Głoski s,z,c,dz – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu syczącego w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu syczącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
4. Logopedyczne spotkania z samogłoskami.
1. Samogłoski – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji samogłosek w kontekście prowadzonej terapii. Wywołanie głosek – przegląd możliwości logopedycznych. 
3. Ćwiczenia wstępne w terapii samogłosek – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
5. Logopedyczne spotkania z głoskami k,k’ i g,g’
1. Głoski k,k’, g, g’- dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w kappacyźmie i gammacyźmie.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii  – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
6.  Logopedyczne spotkania z głoskami wargowymi p,p’, b,b’
1. Głoski wargowe – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek wargowych w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek wargowych – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
7. Logopedyczne spotkania z głoskami wargowo-zębowymi f,f’, v,v’
1. Głoski f,f’,v,v’- dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek wargowo-zębowych w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek wargowo-zębowych – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 
 
8.  Logopedyczne spotkania z głoską r
1. Głoska r – dokładna analiza  jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głoski r w kontekście prowadzonej terapii.
3. Ćwiczenia wstępne w terapii głoski – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
4. Inspiracje do wywołania głoski w izolacji.
5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku.