Rejestracja na webinary

UWAGA: Nagrania z webinarów udostępniane są w przeciągu 7 dni od daty emisji. Dostęp wysyłany jest poprzez e-mail i aktywny jest przez 5 dni.

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

Webinar:

Wybierz webinar (*)

Możesz wybrać wiele webinarów klikając na nich z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub Cmd na Macbooku)

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (brzmienie na zaświadczeniu) (*)

Nazwa instytucji

Adres do korespondencji (*)

Telefon (*)

Adres email (*)

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji
Nabywca:

Nazwa instytucji

Adres:

NIP:

Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

Odbiorca:

Uwagi (prosimy o wskazanie zasady płatności - czy odbędzie się ona na podstawie faktury czy bez; czy płatność jest uwarunkowana otrzymaniem faktury)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji webinaru i badania jakości po webinarze, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, webinarach oraz wydarzeniach.

W przypadku wzięcia udziału w webinarze, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego podczas rejestracji webinaru, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

Potwierdzam zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów Regulaminu.