Rejestracja na webinary

UWAGA: Nagrania z webinarów udostępniane są w przeciągu 7 dni od daty emisji. Dostęp wysyłany jest poprzez e-mail i aktywny jest przez 5 dni.

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

  Webinar:

  Wybierz webinar (*)

  Możesz wybrać wiele webinarów klikając na nich z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub Cmd na Macbooku)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (brzmienie na zaświadczeniu) (*)

  Nazwa instytucji

  Adres do korespondencji (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji
  Nabywca:

  Nazwa instytucji

  Adres:

  NIP:

  Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

  Odbiorca:

  Uwagi (prosimy o wskazanie zasady płatności - czy odbędzie się ona na podstawie faktury czy bez; czy płatność jest uwarunkowana otrzymaniem faktury)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji webinaru i badania jakości po webinarze, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, webinarach oraz wydarzeniach.

  W przypadku wzięcia udziału w webinarze, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego podczas rejestracji webinaru, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

  Potwierdzam zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów Regulaminu.