Grafomotoryka i jej zaburzenia – jak wychwycić przyczynę trudności

Program:

1. Jakie czynności składają się na „grafomotorykę” – analiza.
2. Norma a dysfunkcją – rozwój umiejętności grafomotorycznych u dziecka. Analiza profilu dziecka.
3. Zaburzenia grafomotoryczne i co dalej?
4. Kryteria:
-ręki dominującej i ręki pomocniczej,
– trzymanie narzędzia piśmienniczego,
– układ i ruch ręki dominującej,
– napięcie mięśniowe,
– postawa.
5. Wytwory grafomotoryczne – jak z zeszytu szkolnego ”wyczytać” trudności grafomotoryczne.
6. Główne kierunki wsparcia ucznia. Rozwiązania terapeutyczne.
7. Dyskusja, pytania.

Zarejestruj się