Logopedia on-line krok po kroku! CZĘŚĆ I. Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie!

Podczas webinaru zapoznamy Państwa z możliwości prowadzenia terapii logopedycznej on-line w sposób kreatywny, twórczy u skuteczny! Wyświetlimy filmy instruktażowe, krok po kroku pokazując metodykę pracy. 
Prowadząca – Anna Wójcik – logopeda, pedagog, terapeuta, edukator Marii Montessori, entuzjastka uczenia dzieci i odkrywania ich talentów.
1. Obsługa programu do zdalnej terapii logopedycznej i pokazanie narzędzi do tworzenia wirtualnych zajęć.
2. Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej:
– oddechowe,
– głosowe,
– narządów artykulacyjnych,
– słuchowe, 
– słuchu fonematycznego.
3. Ćwiczenia właściwe w terapii sygmatyzmu – szeregu szumiącego. Gotowe rozwiązania i wskazówki do pracy. Praktyczny wymiar.
4. Interaktywna praca z pacjentem z wykorzystaniem narzędzi on-line. 
5. Podsumowanie, wskazówki do pracy domowej. 
 
Prowadzi: Anna Wójcik