Warunkowanie słuchowe

Program:
1. Cele terapeutyczne treningu.
2. Przebieg treningu.
3. Warunki podjęcia treningu.
4. Prezentacja pomocy i zabaw.

Prowadzi: Karolina Nowak-Kuna