Wybrane terapie

Kinesiotaping logopedyczny – metoda wspomagająca pracę narządów artykulacyjnych i mięśni mimicznych.

Masaż logopedyczny od podstaw – autorska koncepcja pracy Aleksandry Kaczyńskiej, którą wdraża podczas pracy z pacjentami. W ramach masażu stosuje strategie aplikatorów wieloigłowych dr Lypako.

Zajęcia słuchowe zbogacone elementami dramy z pomocą „Zenka Marzyciela” – uwrażliwianie słuchowe, uwaga słuchowa, rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. 

Zajęcia TUS – Trening Umiejętności Społecznych – nowość podczas naszych turnusów logopedycznych. Zajęcia mające na celu wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych w grupie lub parze. 

Terapia AAC – Alternatwynych i Wspomagającyh Sposobów Komunikacji – rozwijanie kompetencji komunikacyjnej z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik komunikacyjnych, odnalezienie potencjału komunikacyjnego dziecka i rozwijanie go.

     

 Terapia ręki jako wsparcie logopedii – wiadomo, ze ośrodki odpowiedzialne za mowę sąsiadują z ośrodkami motoryki małej. Stąd nastawiamy się na rozwój funkcji motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych ale tez samoobsługi podczas turnusu. 

Warsztaty zmysłoplastyczne – zajęcia grupowe, które wspierają i rozwijają sferę taktylną dziecka, stymulują dotyk i integrują go, dają bazę dla rozwoju funkcji pokarmowych, samoobsługi, terapii ręki i wielu innych.