Terapia pedagogiczna w gabinecie – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne

Program:
1. Co to są specyficzne trudności w uczeniu się i jak je zdiagnozować podczas terapii indywidualnej – propozycje dla terapeuty.
2. Kilka słów o zmysłach, czyli jak zmysły wpływają na procesy uczenia się, zapamiętywania, czytania i pisania. Wskazówki do diagnozy funkcjonalnej.
3. Czy procesy przetwarzania sensorycznego, mogą mieć wpływ na tempo uczenia się?
4. Przesiewowe arkusze do wykorzystania w praktyce terapeutycznej.
5. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się – główne kierunki oddziaływań oraz wytyczne do pracy.

Zarejestruj się