Logopedia on-line krok po kroku! CZĘŚĆ I. Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie!

Podczas webinaru zapoznamy Państwa z możliwości prowadzenia terapii logopedycznej on-line w sposób kreatywny, twórczy u skuteczny! Wyświetlimy filmy instruktażowe, krok po kroku pokazując metodykę pracy.  Prowadząca – Anna Wójcik – logopeda, pedagog, terapeuta, edukator Marii Montessori, entuzjastka uczenia dzieci i odkrywania ich talentów. 1. Obsługa programu do zdalnej terapii logopedycznej i pokazanie narzędzi do tworzenia […]