Trudny rodzic jako klient szkoły

Jak go zrozumieć i jak z nim współpracować

Cele szkolenia:

– zdefiniowanie „trudnych” sytuacji w relacji rodzic- nauczyciel

– rozpoznanie i zdiagnozowanie własnej postawy wobec rodziców

-zbudowanie strategii porozumiewania się z rodzicami

-wzmocnienie własnej pozycji jako partnera w dialogu z rodzicem

– poznanie zasad skutecznej komunikacji

– nabycie umiejętności mediacji w sytuacji konfliktu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Program szkolenia:

1.Charakterystyka relacji nauczyciel- rodzic

2.ABC współpracy z rodzicami

3.Charakterystyka 7 typów rodziców( rodzic świadomy, analityczny, socjalny, praktyczny, podejrzliwy, obojętny, patologiczny)

2.Diagnoza własnej postawy wobec rodziców uczniów

3.Strategie radzenia sobie z różnymi postawami rodziców

4.Świadoma i efektywna komunikacja z rodzicami

5.Zasady mediacji w sytuacji konfliktu

 

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z aktywnym udziałem uczestników. Pojawią się ćwiczenia, scenki sytuacyjne oraz dyskusja. W trakcie warsztatu wskazana jest praca na konkretnych sytuacjach.

Prowadząca:

Ewa Mordalska-mgr filologii polskiej, pedagog z 23 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju „ ( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim w oparciu o własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje.