Szkolenie z zakresu komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 280 zł

Odbiorcy: Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się  w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.  

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata:  w rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach – i wielu innych obszarach.

Opis: Język Porozumienia Bez Przemocy określany jest językiem żyrafy czy językiem serca i zwiększa szanse na tworzenie z innymi kontaktu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Porozumienie bez Przemocy (NVC) poprzez cztery proste kroki i konkretne wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie potrzeb dziecka, rodzica i pedagoga. NVC bierze pod uwagę potrzeby innych, dając szansę na wygraną wszystkich zainteresowanych. Innymi słowy realizuje strategię wygrany – wygrany poprzez odwoływanie się do podstawowych potrzeb każdego człowieka, niezależnie od jego wieku.

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, NVC pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich konstruktywnego zaspokojenia.

W relacji nauczyciel-uczeń NVC może wesprzeć pedagoga w lepszym zrozumieniu postaw
i zachowania jego podopiecznego. Podobnie może to zadziałać w relacji nauczyciel-rodzić, Komunikacja w nurcie NVC, której doświadczą – zarówno uczeń jak i rodzić, może  wpływać pozytywnie na budowanie relacji, sprzyjać konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, niwelowaniu wielu napięć i nieporozumień. Dziecko, które będzie wzrastać w empatycznym środowisku, które pomaga nazywać i konstruktywnie zaspokajać swoje potrzeby, w przyszłości będzie nastolatkiem i dorosłym, który lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. Przyczyni się to do przeciwdziałania konfliktom i przemocy w ich samodzielnym życiu.  

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, rodzicami / opiekunami w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do NVC.
 2. Język żyrafy – język szakala w codziennym życiu szkoły.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
 4. 4 kroki w Porozumieniu Bez Przemocy w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.
 5. Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami NVC.
 6. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się
  w środowisku szkolnym.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 1. Zwiększą umiejętność posługiwania się językiem NVC i będą potrafili zastosować zasady komunikacji bez przemocy w swoim środowisku pracy.
 2. Poznają efektywne sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
 3. Zwiększą umiejętność asertywnej komunikacji.
 4. Zwiększą umiejętność rozwiązywania problemów i konkretnych sytuacji konfliktowych w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.

Prowadząca: Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach i trener. Terapeutka w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Uczestniczka Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu GESTALT. Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, studentami oraz kobietami przewlekle chorymi. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie – Mój Projekt”, „Przedsiębiorcza Uczelnia”, „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, „Otwarci na Jutro”. Dotychczas przeprowadziła  ponad dwa tysiące godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, coachingu i terapii. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute i Akademią Leona Koźmińskiego. Jest współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej PSYCHE INTITUTE.