Rola nauczyciela wspomagającego

🗓Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 250 zł

Program szkolenia:

 1. Zadania nauczyciela wspomagającego:
 • podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela wspomagającego,
 • zadania nauczyciela wspomagającego,
 • dokumentacja nauczyciela wspomagającego.
 1. Charakterystyka klasy integracyjnej:
 • podstawa prawna tworzenia klasy integracyjnej,
 • dobór zespołu klasowego, rekrutacja.
 1. Relacje w klasie:
 • współpraca wychowawcy klasy z nauczycielem wspomagającym,
 •  włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły,
 • integracja uczniów,
 •  opieka nad uczniami z orzeczeniem na przerwach i w czasie lekcji,
 • kontakty z rodzicami.
 1. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie):
 •  interpretacja dokumentacji szkolnej (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, dokumentacja medyczna uczniów),
 •  tworzenie dokumentacji uczniów z orzeczeniem – IPET,
 •  realizacja podstawy programowej zgodnej z możliwościami ucznia niepełnosprawnego,
 •  tworzenie kart pracy, kartkówek i sprawdzianów,
 • metody pracy z uczniem niepełnosprawnym.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/