Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Odbiorcy:
logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę.

🗓Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 280 zł

ZAPISZ SIĘ

Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie rewalidacji.

 Program:
1. Wprowadzenie – podstawowe terminologia.

2. Charakterystyka wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
– z niepełnosprawnością intelektualną
– z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
– niepełnosprawnościami wynikającymi z zaburzeń genetycznych
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
– niewidzących i słabowidzących
– niesłyszących i słabosłyszących
– zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

3. Znaczenie wczesnej stymulacji rozwojowej.

4. Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną na terenie placówki oświatowej:
– rozpoznawanie potrzeb indywidualnych, ocena wielospecjalistyczna
– pomoc psychologiczno – pedagogiczna
– zajęcia rewalidacyjne
– dokumentacja
5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.
6. Charakterystyka wybranych metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
7. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną.
8. Akty prawne.

Metody pracy:
– wykład/prezentacja multimedialna
– film
– dyskusja
– ćwiczenia praktyczne
– analiza studium przypadku

UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka)

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi – w tym niepełnosprawności sprzężone,  autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno – Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazowieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw. Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.