Pedagogika zabawy

Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników ośrodków wychowawczych i domów kultury, opiekunów ze świetlic środowiskowych

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

 
💰Cena: 280 zł

 

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA

 • Zebranie informacji nt zabawy, jej znaczenia w życiu i rozwoju dziecka
 • Uświadomienie roli zabawy w trakcie zdobywania wiedzy
  i poznawania świata
 • Zapoznanie się ze zbiorem metod występujących w pedagogice zabawy
 • Zapoznanie z zabawami z wykorzystaniem poznanych metod

PROGRAM SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie informacji na temat zabawy, jej funkcji, animacyjnej roli, a także roli i znaczeniu w życiu dziecka;
 • zapoznanie z metodami pedagogiki zabawy wraz z ich praktycznym wykorzystaniem
 • omówienie i zaprezentowanie przykładowych zabaw plastycznych, ruchowych i prostych tańców integracyjnych
 • propozycje zabaw do wykorzystania w różnych sytuacjach (zabawy na dobry początek, poznajmy się, poznajmy się bliżej, zabawy relaksacyjne, zabawy rozluźniające, zabawy sportowe itp)

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zdobędziesz gotowy materiał do pracy, z możliwością jego modyfikacji w zależności od potrzeb
 • Poszerzysz swój warsztat o zestaw zabaw muzycznych, plastycznych, tematycznych
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania metod pedagogiki zabawy w pracy w grupie i w pracy indywidualnej
 • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem leworęcznym
 • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod
 • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu