Metoda integracji sensorycznej w praktyce

Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

2.02.2020 , godz. 9.00-15.00

💰Cena 280 zł

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu podstaw integracji sensorycznej
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa

Program:

 • Podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcjonowania poszczególnych systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego
 • Diagnoza Integracji Seonsorycznej – podstawowe informacje dotyczące diagnozy u dzieci
 • Zaburzenia modulacji sensorycznej
 • Zaburzenia z zakresu kontroli posturalnej i okoruchowej
 • Różnicowanie sensoryczne
 • Planowanie motoryczne
 • Objawy zakłóceń procesów sensorycznych u dzieci
 • Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci ze spektrum Autyzmu
 • Wczesne rozpoznanie obronności dotykowej u dzieci
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a mowa
 • Zaburzenia SI u dzieci z zespołem Downa

Prowadząca:

Katarzyna Wysocka – Logopeda, Audiofonolog, Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Surdopedagog, Członek Polskiego Związku Logopedów, Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

 • Studia z zakresu Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – specjalność Audiofonologia
 • Studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej – specjalność Surdopedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uniwersytecie Warszawskim

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi zdobywała w szpitalach klinicznych, w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, a także w przedszkolach i centrach specjalistycznych.

Współpracowała ze specjalistami z wielu dziedzin: lekarzami różnych specjalizacji, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, terapeutami słuchu.