Kurs instruktorski masażu Shantali Special Care – szkolenie stacjonarne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 25 listopada 2022 - 27 listopada 2022 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena: 2100 zł

  Kurs trwa 3 dni (30h dydaktycznych):

  • piątek: 9.00 – 17.30,
  • sobota 9.00 – 18.00,
  • niedziela 9.00 – 14.00.

  Korzyści: Kurs nadaje uprawnienia, podparte międzynarodowym Certyfikatem Instruktora Masażu Shantali Special Care, do prowadzenia kursów bazowych /basic level/ masażu Shantali przeznaczonych dla opiekunów i rodziców. Uprawnia do prowadzenia zajęć z masażu w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci, w ZOL -ach, na oddziałach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, klubikach dziecięcych, a także w SPA. W trakcie prowadzonego kursu instruktorskiego masażu Shantali Special Carre, trenerka omówi zagadnienia teoretyczne i metodyczne a także nauczy konkretnych technik masażu Shantali Special Care.

  Sprawdzenie umiejętności odbywa się w oparciu o przygotowanie materiału teoretycznego, a także w sposób praktyczny, podczas trwania całego kursu.

  Grupa docelowa: Kurs dedykowany jest pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, logopedom i neurologopedom, terapeutom ręki, terapeutom integracji reakcji odruchowych, pedagogom specjalnym, oligofrenopedagogom, pracownikom DPS i ZOL, specjalistom wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Uczestnicy powinni wziąć ze sobą: 3 ręczniki, poduszeczkę, oliwkę do masażu, chusteczki nawilżające, matę gimnastyczną, rękawiczki jednorazowe.

  Obowiązuje niekrępujący strój sportowy, warto mieć ze sobą dodatkową bluzę dresową.

  Program szkolenia:

  Dzień 1:

  1. Przywitanie uczestników, omówienie celu szkolenia.
  2. Filozofia i korzenie masażu Shantali Special Care.
  3. Przeznaczenie masażu Shantali Special Care.
  4. Wskazania, przeciwwskazania do masażu.
  5. Znaczenie dotyku w masażu.
  6. Masaż dziecka.

  Dzień 2:

  1. Wprowadzenie do masażu osoby dorosłej.
  2. Masaż całościowy w leżeniu na brzuchu.
  3. Masaż całościowy w leżeniu na plecach.
  4. Masaż segmentaryczny osoby dorosłej: głowa, ręka.
  5. Powtórzenie masażu dziecka – masaż dziecka w inkubatorze.

  Dzień 3:

  1. Masaż stopy.
  2. Masaż dziecka.
  3. Masaż całościowy.
  4. Omówienie metodyki prowadzenia zajęć masażu dla rodziców, opiekunów.
  5. Zakończenie spotkania.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz – certyfikowana i superwizowana przez holenderską organizację trenów masażu Shantali Special Care trenerka, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Trenerka ma bogate doświadczenie w pracy z ciałem. Przez ponad 10 lat konsultowała pacjentów pediatrycznych na oddziale rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, posiada także instruktorskie uprawnienia do terapii wg. Koncepcji R.C. Moralesa i Padovan. Ukończyła III moduły terapii manualnej Sanjo. Jest wykładowcą akademickim i prowadzi, między innymi, zajęcia dedykowane wczesnemu wspomaganiu rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim, UMK i WSB w Toruniu, DSW i PWSNS we Wrocławiu, UKW w Bydgoszczy. W trakcie kursu całościowego masażu Shantali Special Care (plan wrzesień 2021 – 3 dni), trenerka prezentuje nie tylko techniki masażu, ale propaguje holistyczne podejście do pracy z pacjentem.