Kryzysy rozwojowe wieku dziecięcego i pomoc pedagogiczna

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie uczestników do tematyki psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Omówienie z uczestnikami czym są okresy równowagi i nierównowagi emocjonalnej.
 • Wyposażenie uczestników w wiedze i umiejętności na to jak radzić sobie z dzieckiem przeżywającym kryzys na danym etapie rozwoju.
 • Przekazanie wiedzy i pokazanie metod komunikacyjnych na efektywną rozmowę z rodzicami dziecka w kryzysie.

Dla kogo?

Nauczyciele i pedagodzy pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena 220zł  
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej dziecka.
 2. Wiek a zachowanie, czyli o okresach równowagi i nierównowagi emocjonalnej na danym etapie rozwoju.
 3. Kształtowanie się osobowości dziecka – omówienie czynników wpływających na kształtowanie się osobowości dziecka, omówienie czym różnią się osobowość, temperament i charakter.
 4. Rozładowywanie napięć emocjonalnych, leków u dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.
 5. Sukcesy w przedszkolu i szkole na początkowym etapie edukacji – jak wspierać dziecko, motywować, rozmawiać
 6. Problem dyscypliny – czyli kiedy pozwolić, kiedy zabronić, omówienie czym różnią się kary i nagrody od naturalnych konsekwencji.
 7. Jak rozmawiać z dzieckiem i jak rozmawiać z rodzicem by nas słuchali i jak słuchać tego co do nas dziecko i rodzic mówi, czyli ciut o efektywnej komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i uważności.

Korzyści uczestnika po szkoleniu:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania, kiedy dziecko przezywa kryzys rozwojowy, a kiedy nie.
 • Zdobycie wiedzy i poznanie metod efektywnej komunikacji z rodzicem
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności wychowawcze pozwalające radzić sobie z dziećmi przeżywającymi okres równowagi i nierównowagi emocjonalnej.

Prowadzący:

mgr Ewa Sawicka

psycholog, coach, szkoleniowiec, terapeuta SI

Od ponad 10 lat współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowymi – poradniami, przedszkolami, szkołami – sprawując opiekę psychologiczną nad dziećmi, prowadząc własne projekty szkoleniowe i warsztatowe dla nauczycieli i rodziców, a także autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno indywidualne jak i grupowe. Rozwiązuje konflikty i występuje w roli mediatora. Ukończyła studia psychologiczne w zakresie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia podyplomowe „Trening Twórczości i Arteterapia” w Studium Terapii i Treningu Grupowego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia PSTIS, certyfikowany coach i trener. Mama trójki wspaniałych dzieci – będących nieustającym źródłem inspiracji. W wolnej chwili lubi gotować. Kocha podróże i kontakt z naturą.