Gry i zabawy językowe w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, logopedów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym. Podczas spotkania uczestnicy wzbogacają swój warsztat o nowe propozycje zabaw i gier, które sprzyjają zwiększeniu możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci. Ma na celu pokazanie, jak wykorzystując radość bycia razem i wspólną zabawę, pomóc najmłodszym w nauce i rozwoju mowy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA

- zapoznanie uczestników z wybranymi grami i zabawami uczącymi mowy, poprawnej wymowy, wspierającymi rozwój mowy

- prezentacja zabaw i zadań poszerzających zasób słownictwa u dzieci

- zapoznanie z zabawami i możliwościami wykorzystania ich w praktyce edukacyjnej

- zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks, poszerzy zasób słownictwa

- zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- zdobycie podstawowych i niezbędnych informacji nt wad wymowy, trudności w komunikowaniu się

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym:

- wady wymowy u dzieci, trudności w komunikowaniu się, wspomaganie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, rola rodzica i nauczyciela we wspieraniu rozwoju mowy u dziecka

- praktyczne zastosowanie zabaw:

 1. Cząstki słów – głoska i sylaba
 2. Słowotwórstwo – słowo jako cześć języka
 3. Zdanie podstawą wypowiedzi
 4. Praca z tekstem – pełne wykorzystanie zasad językowego porozumiewania się

 KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności
 • Poprzez ciekawe gry i zabawy uświadomisz dziecku fakt istnienia i rolę najmniejszych cząstek słowa/wyrazu, czyli głosek/liter
 • Udoskonalisz u dziecka umiejętności ich wyodrębniania i manipulowania nimi
 • Poszerzysz zasób leksykalny uczniów poprzez zabawę
 • Nauczysz dziecko manipulować słowami
 • Zdobędziesz wiedzę, jak wykorzystać zasady słowotwórstwa
 • Poznasz gry i zabawy, które w prosty sposób pomogą uczniom poznać reguły rządzące zdaniem i nauczysz je stosować
 • Zdobędziesz umiejętności ćwiczenia z dziećmi w zakresie: rozróżniania zdań pojedynczych (rozwiniętych i nierozwiniętych) i złożonych, tworzenia pytań i przeczeń
 • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu