Dziecko dwujęzyczne / wielojęzyczne w przedszkolu i szkole. Terapia metodą ZAMPEKT.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 500 zł

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, psychologów, nauczycieli, terapeutów, glottodydaktyków.

Opis: Problemy związane z edukacją dzieci dwujęzycznych / wielojęzycznych nie są nowe. Obecnie nasiliły się one bardzo w związku z próbą włączenia dzieci ukraińskich do naszego systemu oświatowego. Metoda ZAMPEKT stanowi nowatorską formę pomocy i terapii psychologopedycznej dla dzieci dwujęzycznych / wielojęzycznych i ich rodzin.  

Cele szkolenia:

 • Umiejętność rozpoznawania problemów dzieci dwujęzycznych i ich rodzin,
 • Opanowanie nowych metod diagnozowania dzieci dwujęzycznych,
 •  Poznanie podstaw metody ZAMPEKT.

Program szkolenia:

 1. Wielojęzyczność a wielokulturowość. Podstawy międzykulturowej edukacji, psychologii i logopedii.
 2. Rozpoznawanie problemów dzieci dwujęzycznych oraz ich rodzin.
 3. Badanie i określenie profilu rozwoju funkcji językowych, poznawczych i komunikacyjnych u dzieci dwujęzycznych.
 4. Diagnoza dla celów stymulacji i terapii dzieci dwujęzycznych.
 5. Fundamenty metody ZAMPEKT.
 6. Nawiązanie kontaktu i tworzenie relacji terapeutycznej.
 7. Praca z rodziną.
 8. Ocena i rozwijanie rozumienia.
 9. Ocena i rozwijanie słownictwa i składni.
 10.  Ocena i rozwijanie konwersacji i ekspresji słownej.
 11. Ocena i rozwijanie świadomości językowej.
 12. Eliminacja zachowania utrudniającego prowadzenie stymulacji i terapii (nieposłuszeństwo, agresja).
 13.  Efektywność metody ZAMPEKT.

Korzyści: 

 •  rozwinięcie warsztatu diagnostycznego,
 •  poznanie nowej metody terapeutycznej o polskim rodowodzie,
 •  możliwość wykorzystania innowacyjnego podejścia w praktyce.

Informacja o materiałach: Uczestnicy otrzymają dwie metody diagnostyczne oraz opis metody ZAMPEKT.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski jest zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze i Zakładzie Psychologii. Jest twórcą pierwszych polskich testów językowych (PTL, TSJ, TSD), skal (SRNM), kwestionariuszy (KNiL) oraz wielu metod terapeutycznych (PRMD). Ostatnio skupiony na badaniu i terapii dzieci dwujęzycznych. Napisał w języku polskim i angielskim  kilkanaście  monografii  z dziedziny logopedii i psychologii. Miłośnik kina oraz twórca metody  wykorzystania filmu  w edukacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej. Doświadczony terapeuta i szkoleniowiec.