Badanie zmysłów

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 23 października 2022 r. (09:00 - 16:00)
 • 💰Cena – 1100 zł

  Odbiorcy: Terapeuci SI, pedagogodzy, pedagogodzy specjalnych, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, studenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, terapeuci zajęciowych i wszystkich zainteresowanych poniższym programem

  Opis: Narządy zmysłów zapewniają nam odbieranie różnych bodźców z środowiska zewnętrznego  oraz właściwe na nie reagowanie. Zaburzenia w ich odbiorze i integracji  mogą  wpływać na niewłaściwy  odbiór bodźców oraz  nieadekwatne  zachowanie pacjenta. Błędna interpretacja może pociągać niewłaściwy sposób działania zespołu terapeutycznego i opiekunów, dlatego bardzo ważne jest wacika ocena działania wszystkich zmysłów.

  Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi sposobami diagnostycznymi narządów zmysłów  oraz  interpretacją ich wyników.

  Korzyści – po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił przeprowadzić przesiewowe testy diagnostyczne narządów zmysłów,  zinterpretować ich wyniki. Uczestnik wiedzę wykorzysta m.in. u pacjentów po udarach, uszkodzeniach czaszkowo-mózgowych, u dzieci z MPD, z Zespołem Downa, w ślinieniu itp.

  Kurs bardzo praktyczny, minimum teorii, maksimum praktyki. Kurs oparty na wiedzy medycznej. Nauczysz się, jak w swoim gabinecie przesiewowo zbadać wymienione zmysły oraz jak zinterpretować wyniki.

  Program kursu:   

  1. Zarys budowy narządów zmysłów.
  2. Zarys działania narządów zmysłów.
  3. Praktyczna nauka badania zmysłów.
  • wzroku
  • słuchu
  • węchu
  • smaku
  • czucia
  •  czucia powierzchownego
       – dotyku
       – ucisku
       – temperatury
       – bólu
       czucia głębokiego
       – pozycji
       – ruchu
       – wibracji

  Informacja o materiałach – Prowadzący na czas szkolenia zapewnia:

  • niezbędne narzędzia diagnostyczne,
  • materiały do zajęć praktycznych,
  • materia dydaktyczne drukowane.

      Uwaga:
      1. Program autorski.
      2. Uczestnicy w wygodnych strojach, możliwość ubrudzenia się, przygotowani m.in.  na badanie w jamie ustnej, w uchu.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

  • „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
  • „Kinesiotaping w pediatrii”,
  • „Kinesiotaping w sporcie”,
  • „Kinesiotapong w podologii”,
  • „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
  • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020
  • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych”
  • „Terapia Neurorozwojowa dzieci