Badanie zmysłów

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 1100 zł

Odbiorcy: Terapeuci SI, pedagogodzy, pedagogodzy specjalnych, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, studenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, terapeuci zajęciowych i wszystkich zainteresowanych poniższym programem

Opis: Narządy zmysłów zapewniają nam odbieranie różnych bodźców z środowiska zewnętrznego  oraz właściwe na nie reagowanie. Zaburzenia w ich odbiorze i integracji  mogą  wpływać na niewłaściwy  odbiór bodźców oraz  nieadekwatne  zachowanie pacjenta. Błędna interpretacja może pociągać niewłaściwy sposób działania zespołu terapeutycznego i opiekunów, dlatego bardzo ważne jest wacika ocena działania wszystkich zmysłów.

Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi sposobami diagnostycznymi narządów zmysłów  oraz  interpretacją ich wyników.

Korzyści – po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił przeprowadzić przesiewowe testy diagnostyczne narządów zmysłów,  zinterpretować ich wyniki. Uczestnik wiedzę wykorzysta m.in. u pacjentów po udarach, uszkodzeniach czaszkowo-mózgowych, u dzieci z MPD, z Zespołem Downa, w ślinieniu itp.

Kurs bardzo praktyczny, minimum teorii, maksimum praktyki. Kurs oparty na wiedzy medycznej. Nauczysz się, jak w swoim gabinecie przesiewowo zbadać wymienione zmysły oraz jak zinterpretować wyniki.

Program kursu:   

 1. Zarys budowy narządów zmysłów.
 2. Zarys działania narządów zmysłów.
 3. Praktyczna nauka badania zmysłów.
 • wzroku
 • słuchu
 • węchu
 • smaku
 • czucia
 •  czucia powierzchownego
      – dotyku
      – ucisku
      – temperatury
      – bólu
      czucia głębokiego
      – pozycji
      – ruchu
      – wibracji

Informacja o materiałach – Prowadzący na czas szkolenia zapewnia:

 • niezbędne narzędzia diagnostyczne,
 • materiały do zajęć praktycznych,
 • materia dydaktyczne drukowane.

    Uwaga:
    1. Program autorski.
    2. Uczestnicy w wygodnych strojach, możliwość ubrudzenia się, przygotowani m.in.  na badanie w jamie ustnej, w uchu.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

 • „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
 • „Kinesiotaping w pediatrii”,
 • „Kinesiotaping w sporcie”,
 • „Kinesiotapong w podologii”,
 • „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
 • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
 • „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020
 • „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020
 • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych”
 • „Terapia Neurorozwojowa dzieci