Arteterapia

Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne – czyli arteterapia od podstaw

Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców i wszystkich innych osób,którym sztuka jest bliska

Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej

To kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.

Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.

Założeniem jest, by wiedza zdobyta podczas szkolenia stała się impulsem do poszukiwań ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi.

Podczas szkolenia zostanie wykorzystany zbiór autorskich pomysłów na prace bardzo proste i na te bardzo pracochłonne. To pomysły, które cieszą dzieci i inspirują nauczycieli.

W materiałach uczestnicy znajdą również propozycje ćwiczeń wykorzystujących rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne techniki plastyczne, a także kilka przykładowych scenariuszy zajęć dla dzieci w różnym wieku możliwych do przeprowadzenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:

 • Stwarzania możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 • Podnoszenia poziomu samoakceptacji, zaufania oraz wzrost poczucia własnej wartości.
 • Rozładowywania negatywnych napięć, emocji i agresji.
 • Uaktywnienia i otwarcia się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych.
 • Zrozumienia istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
 • Wdrożenia w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych.
 • Wyznaczania celów / rola planowania w życiu.
 • Budowania motywacji do aktywności.
 • Rozbudzenia twórczej postawy wobec świata i siebie.
 • Rozwijania zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni.
 • Rozwijania praktycznych umiejętności i sprawności manualnych.
 • Zachęcania do ekspresji twórczej.
 • Obniżania napięć nerwowych, relaksowanie, wyciszenie.
 • Doskonalenia kontroli nad własnymi ruchami.
 • Kształcenia percepcji wzrokowo-ruchowej.
 • Pobudzania rozwoju motoryki.
 • Wzbogacania słownictwa.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 • Zwiększania poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska — wykorzystanie surowców wtórnych jako możliwości ochrony środowiska.
 • Wydłużania okresu koncentracji uwagi.
 • Wyrównywania braków i ograniczeń psychofizycznych.
 • Rozwijania własnej kreatywności.
 • Leczenia oraz zapobieganie pogłębianiu się istniejących stanów chorobowych.
 • Uwolnienia od przykrych wspomnień i niepokojów.
 • Aktywowania sfery komunikacji niewerbalnej.
 • Pobudzenia sensoryczno – wielozmysłowego postrzegania świata.
 1. Cz. I. Teoretyczna -Podstawowe informacje o terapii sztuką (krótki wstęp do Arteterapii)

  • Czym jest arteterapia i jak może zostać wykorzystana w procesie nauczania i wychowania?

  Terapia sztuką ma swój początek w psychoanalizie. Omówione zostaną podłoża neuropsychologiczne zastosowania poszczególnych metod arteterapii. Wybór określonej metody twórczej, może być pierwszą ważną wskazówką do rozwikłania problemu dziecka. Uczestnicy poznają sposoby dobierania metod do w arteterapii. Na przykład obraz namalowany przy użyciu wielu kolorów farb ma zupełnie inne znaczenie niż delikatny szkic wykonany ołówkiem. Na podstawie tego etapu twórczości mogą być wyciągane wnioski na temat emocjonalności dziecka i sposobu, w jaki postrzega ono siebie. Szkolenie oferuje wiedzę z zakresu prawidłowej oceny powstałych prac oraz przebiegu procesu twórczego.

  • Podstawowe wskazówki

  ZASADY PROCESU ARTETERAPEUTYCZNEGO:
  * dobrowolność uczestnictwa w zajęciach i decydowanie dziecka o swojej aktywności w proponowanych ćwiczeniach,
  * dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się w sferze werbalnej i niewerbalnej,
  * wyrażanie emocji ujawniających uczucia,
  * sprzeciw wobec rywalizacji w grupie,
  * stosowanie różnorodnych środków oddziaływań (światło, dźwięk, muzyka),
  * zasada „tu i teraz” podkreślająca wagę doznań doświadczanych podczas zajęć.

  – METODY PRACY:

  * objaśnienie

  * pokaz

  * burza mózgów

  * pogadanka

  * drama

  * metoda praktycznego działania

  * relaksacja

  * metoda Denissona

  • Terapeutyczne funkcje prac plastycznych
 2. Cz. II. Praktyczna- Sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów w działalności plastycznej m.in., drobnej pasmanterii, papieru kolorowego, bibuły i krepiny, kredek, confetti, nieprzetworzonych produktów spożywczych i innych (omówione i pokazane zostaną wszystkie wymienione techniki, a wybrane zagadnienia plastyczne zostaną również przećwiczone przez uczestników).

  • Mandala
  • relaksacyjne prace arteterapeutyczne
  • proste i ciekawe techniki plastyczne- autoportrety, malowanie słomkami, odciski palców, liści, monotypia
  • najciekawsze techniki malarskie
  • sztuka świata- afrykańskie malunki, indiański pióropusz, rzymska mozaika
  • kolaż, rzeźba i efekty specjalne- kolaż z papieru, plecionki ze słomek,rzeźby z papieru
  • plastyka ekologicznie- recykling w sztuce
  • plastyka z dramą- maski, kukiełki, pacynki

Po ukończeniu zajęć uczestnik powinien:

 • być obeznany z różnymi technikami wykonywania prac plastycznych
 • wzbogacić swoje doświadczenia plastyczne

 • posiadać wiedzę z zakresu wykorzystania sztuki jako terapii na zajęciach przedszkolnych

 • wykazywać umiejętności wykonania omawianych sztuk plastycznych

Mgr Małgorzata Kowalska- Absolwentka Biologii i Pedagogiki SGGW. Miłośniczka sztuki i twórczości Gustawa Klimta. Pedagog z doświadczeniem w pracy w szkole, świetlicy szkolnej oraz w przedszkolu. Prowadząca zajęcia dodatkowe z malarstwa w Powiatowym Domu Kultury w Przysusze.

Cena za kurs: 220zł  od osoby

Czas trwania: 8h dydaktycznych

Terminy szkoleń:

[eme_events scope=future limit=0 template_id=4]

Jeśli nie widzisz terminu, który Ci odpowiada, wyślij do nas swoją propozycję.