Arteterapia-szkolenie certyfikacyjne

Brak zaplanowanych szkoleń

 • Cena 500 szkolenie udział w szkoleniu
 • Certyfikacja: 200 zł (konsultacje konspektu, informacje zwrotne)

Możliwość opłaty szkolenia w ratach. Na szkolenie zapraszamy osoby, które zdecydowana są na zrobienie certyfikacji.

Opis szkolenia: Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.

 • Szkolenie zakończone  certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. ( Po spełnieniu wymogów formalnych).
 • Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej
 • To kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
 • Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
 • Założeniem jest, by wiedza zdobyta podczas szkolenia stała się impulsem do poszukiwań ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi.
 • Podczas szkolenia zostanie wykorzystany zbiór autorskich pomysłów na prace bardzo proste i na te bardzo pracochłonne. To pomysły, które cieszą dzieci i inspirują nauczycieli.
 • W materiałach uczestnicy znajdą również propozycje ćwiczeń wykorzystujących rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne techniki plastyczne, a także kilka przykładowych scenariuszy zajęć dla dzieci w różnym wieku możliwych do przeprowadzenia

Program szkolenia certyfikacyjnego
Dzień pierwszy- 10h

 1. Zapoznanie z literaturą, omówienie właściwych źródeł zdobywania wiedzy z zakresu arteterapii
 2. Budowa procesu arteterapeutycznego
 3. Omówienie metod pracy, które można wykorzystywać w arteterapii
 4. Doświadczenie każdej z omawianych technik
 5. Niesztampowe, nietuzinkowe techniki plastyczne, gotowe przepisy na masy, farby i wiele innych gotowych pomysłów do wykorzystania w swojej pracy
 6. Podział prac ze względu na funkcje arteterapii
 7. Metodologia doboru prac arteterapeutycznych do potrzeb wychowanków, jak właściwie stawiać diagnozę potrzeb dziecka oraz jak ocenić przebieg procesu terapeutycznego
 8. Przegląd prac plastycznych w raz z omówieniem ich terapeutycznego znaczenia
 9. Niekonwencjonalne prace plastyczne do wykorzystania z dziećmi o różnych potrzebach- arteterapia indywidualna o raz arteterapia grupowa

Dzień drugi – warsztaty, 10 h

 1. Analiza i interpretacja wybranych prac dziecięcych
 2. Zapoznanie uczestników ze znaczeniem wykonanych prac plastycznych, interpretacja prac pod kątem potrzeby terapii, studium przypadku
 3. Analiza i interpretacja rysunku dziecka- diagnoza i studium przypadku
 4. Poznanie znaczenia kreski, barw, rozplanowania pracy na kartce, znaczenie zawartości rysunku – uczymy się interpretować
 5. Testy diagnostyczne w arteterapii
  – Zapoznanie z dostępnymi testami arteterapeutycznymi, wskazówki jak prawidłowo ich używać,
  – Tworzenie własnych zajęć arteterapeutycznych – omówienie znaczenia w terapii – praca samodzielna
 6. Podsumowanie warsztatów, cząstkowa ocena pracy własnej uczestników szkolenia

Procedura certyfikacyjna:
Procedura certyfikacyjna I stopnia:

 1. Udział w szkoleniu – 20 h dydaktycznych  szkolenia stacjonarnego.
 2. W ciągu 2 miesięcy zdanie egzaminu (test ) w oparciu o podaną literaturę.*
 3. Przygotowanie konspektu 16 godzinnych zajęć dla grupy dzieci  lub dorosłych  z uwzględnieniem metod poznanych na szkoleniu.. Konspekt przygotowany wg podanego wzoru.
 4. Konsultacja konspektu (on-line)
 5. Przeprowadzenie 16 godzin zajęć dla dowolnej grupy (w dowolnych odstępach czasowych, kilkugodzinne zajęcia składające się na 16 godzin). Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć przez zleceniodawcę (przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, poradni lub dyrektora innych placówek edukacyjno-wychowawczych)
 6. Po spełnieniu wszystkich wymagań i udokumentowaniu 16 godzin przeprowadzonych zajęć, otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający umiejętność pracy metodami arteterapii

Całkowita liczba godzin: 50 h dydaktycznych
– 20 h udział w szkoleniu,
– 16 h przeprowadzenie szkolenia,
– 14 h praca własna.

*Polecana  literatura

 • Arciszewska-Binnebesel A. Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia. Toruń 2003
 • Baran Z., Terapeutyczne oddziaływanie sztuki na świat dziecka, (w:) Kida J. (red.), Sztuka, a świat dziecka, WSP, Rzeszów 1991.
 • Friebel V., Klucz w małe ręce, Kielce 2000
 • Gilroy A., Arteterapia – poszukiwania i dowody, wyd. AHE, Łódź 2009
 • Kaczorowska B., Karolak W. (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008
 • Karolak W., Rysunek w arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2007
 • Stefańska A., Nadać zabawie inne znaczenie, Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

 • Buchalter S. I. Terapia sztuką : praktyczny poradnik, Zysk i S-ka, Poznań 2006
 • Grzebyk E., Kurs z zakresu terapii przez sztukę. Wrocław 1999
 • Karolak W., Mandale, Twoje Mandale, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2004
 • Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Kraków 2000

Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/