Kolorowa Ortografia

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 280 zł
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metod na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
CELE SZKOLENIA
– zapoznanie uczestników z technikami twórczego myślenia
– zapoznanie z grami i zabawami wspomagającymi naukę
– zapoznanie z zabawami i możliwościami wykorzystania ich w praktyce edukacyjnej
– stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej
– rozwój spostrzegawczości
– prezentacja zasad polskiej ortografii na przykładzie opowiadań, wierszyków, gier czy wyliczanek
– rozwijanie zaciekawienia problemami wymagającymi twórczego podejścia
– Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
PROGRAM SZKOLENIA
Cześć 1. Widzę i myślę:
Prezentacja ćwiczeń i treści poznawczych dotyczących stymulowania i rozwijania procesów percepcyjnych i umysłowych (wrażliwość wzrokową, słuchową, dotykową oraz uwagę, koncentrację obserwacje zjawisk, spostrzegawczość)
Część 2. Myślę i czuję:
Prezentacja zabaw, gier i ćwiczeń odnoszących się do zasad polskiej ortografii. Gry, zabawy, ćwiczenia, opowiadania, wierszyki ortograficzne. Praca z uczniem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii/
KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności.
  • Poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego.
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod i zabaw.
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu oraz materiały szkoleniowe