Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

Prowadzący: mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska,  logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog.

🗓11.01.2020 r., Warszawa
🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00
💰Cena: 280 zł

Odbiorcy:
Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę.

Cel:
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie (w tym niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o podłożu genetycznym, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania
programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.

Program:
1. Genetyczne przyczyny zaburzeń rozwojowych człowieka.
2. Zaburzenia rozwoju mowy występujące na tle:
a. niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie,
b. autyzmu uwarunkowanego genetycznie,
c. zespołów genetycznych (wybór – m.in. zespołu Downa, zespołu
„kociego krzyku”, zespołu Pradera-Williego, zespołu CHARGE, zespołu
Freemana-Scheldona, zespołu Lesha-Nyhana, zespołu Treachera-
Collins’a, zespołu Tureta).
d. niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie.
3. Znaczenie terapii logopedycznej:
a. cechy i zadania terapeuty,
b. współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
c. metodyka pracy terapeutycznej.
4. Metodyka postępowania w sytuacjach trudnych.
5. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Metody pracy:
– wykład/prezentacja multimedialna
– film
– dyskusja
– ćwiczenia praktyczne
– analiza studium przypadku

UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów.