Wykorzystanie elementów Sensomotorycznej Terapii Widzenia w pracy logopedyczno-pedagogicznej

Wykorzystanie elementów Sensomotorycznej Terapii Widzenia w pracy logopedyczno-pedagogicznej. Autorski warsztat Agnieszki Rosy.

ZAPISZ SIĘ

Prowadząca: Agnieszka Rosa- pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ( Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu). Obszar zainteresowań naukowych: ustalenie wzorców grafomotorycznych, konsekwencje sensoryczno-poznawcze zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci, w tym powiązań posturalno-wzrokowych; założycielka Orticus Centrum terapii widzenia i rozwoju, w którym zajmuje się zachowawczym leczeniem zeza u dzieci i dorosłych, niedowidzenia i innych zaburzeń widzenia obuocznego oraz diagnostyką i terapią trudności w pisaniu i czytaniu. W 2017 roku odbyła staż ortoptyczny w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

Program:
1. Założenia metody Sensomotorycznej terapii widzenia.
2. Rola umiejętności bazowych wspólnych do aktywnej pracy funkcji dystalnych (oka, języka, ręki).
3. Zależność posturalno- dystala czyli jak ciało wypływa na pracę oka i jęzka.
4. Specyficzne i niespecyficzne objawy zaburzeń wzroku, ( diagnostyka różnicująca zaburzenia wzroku od typowych objawów trudości w przetwarzaniu sensorycznym).
5. Wykorzystanie metody Sensomotorycznej terapii widzenia w pracy logopedycznej i pedagogicznej, czyli o integracji wzrokowo- językowo- posturalnej.