Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzący: mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog.

Odbiorcy:
logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę).

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi  podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością niepełnosprawnością intelektualną oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o różnej etiologii, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.

Ramowy program:

1. Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie.
2. Mowa a komunikacja – podstawowa terminologia.
3. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
4. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
5. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
6. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współistniejące.
7. Niepełnosprawność intelektualna w zespołach genetycznych.
8. Diagnoza logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
9. Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uwzględnieniem AAC).
10. Sytuacje trudne w pracy logopedy.
11. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z upośledzeniem umysłowym.

  • Metody pracy:
    – wykład/prezentacja multimedialna
    – film
    – dyskusja
    – ćwiczenia praktyczna
  • – analiza studium przypadku