Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny – autorski model pracy zespołu psychologa- pedagoga-logopedy

Program:

  1. Prawo oświatowe i dokumenty regulujące prowadzenie zajęć z zakresu WWRD w świetle najnowszych przepisów – uprawnienia placówki, uprawnienia terapeutów.
  2. Jak czytać opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka? Na co zwrócić uwagę? Co z niej wynika dla osób realizujących?
  3. Dokumenty, które prowadzi specjalista realizujący WWRD.
  4. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Dziecka objętego WWRD – przykładowe wzory.
  5. Z jakich narzędzi specjalista WWRD może skorzystać podczas oceny dziecka – przegląd narzędzi dostępnych dla terapeutów.
  6. Indywidualny Program Terapeutyczny WWRD – jak go stworzyć? Co jest ważne? Przykłady.
  7. Kontrola osiągnięć dziecka – gotowe rozwiązania terapeutyczne.Podsumowanie terapii WWRD.

Dla kogo?
Dla terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów, specjalistów Wczesnej Interwencji którzy realizują lub chcieliby realizować terapie w ramach WWRD.
Prowadząca: mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – logopeda, pedagog, neurologopeda