Terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o SAZ

Odbiorcy:
Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 280 zł

Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji w oparciu o założenia terapii neurologopedycznej z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowania.

Program:
1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podejście neurologopedyczne.
2. Etapy rozwoju mowy i ocena mowy dziecka w norma – diagnoza.
3. Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia z odniesieniem do ICD-10, DSM V, CHAT.
4. Neurorozwojowa hipoteza autyzmu.
5. Triada autystyczna.
6. Rozwój mowy u osób z autyzmem – diagnoza neurologopedyczna, diagnoza różnicowa.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia.
8. Stosowana analiza zachowania w terapii logopedycznej – wybrane aspekty.
9. Specyfika terapii dzieci z autyzmem
– trening jedzenia i czystości
– kształtowanie rozwoju poznawczego i wewnętrznego planu działania
– komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)-
– postępowanie w sytuacjach trudnych
– pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej
9. Rodzic w roli terapeuty – interwencje w relacji dziecko z autyzmem a rodzic
10. Aspekty prawne – autyzm a prawo
 
Metody pracy:
– wykład/prezentacja multimedialna
– film
– dyskusja
– ćwiczenia praktyczne
– analiza studium przypadku
UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka).