Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 600 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla wszystkich specjalistów logopedów, neurologopedów, którzy chcą poznać zabawy i aktywności kształtujące mowę i komunikację. 

Opis: Poznanie pomysłów na zabawę, pracę i wsparcie w terapii logopedycznej z uwzględnieniem wskazówek i ” zadań domowych” dla rodzica.

Program szkolenia:

  1. Jakie są różnice między terapią dzieci z ORM, afazją dziecięcą a dzieci z ASD
  2. Jak motywować do komunikacji,
  3. Z jakich strategii korzystać by słowo „było w użyciu”
  4. Jak rozwijać język i komunikację z niewielkim użyciem kart pracy,
  5. Karty pracy? Jakie? Kiedy?

Korzyści – Uczestnik będzie potrafił:

  • poprowadzić ciekawe zajęcia logopedyczne z dzieckiem z ASD,
  • motywować dziecko do komunikacji,
  • pracować tak, by pragmatyka języka była wiodąca w terapii, a słowo, które się pojawi, było w użyciu.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Pałasz – logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog, mentor. Diagnosta ADOS-2. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia, szkolenia i kursy dla neurologopedów, logopedów, studentów, nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. Wykładowca akademicki AM, UP oraz innych uczelniach wyższych. Prelegent podczas konferencji naukowych dotyczących ASD, trener. Prowadzi fp Terapia Małego Dziecka z ASD udzielając wskazówek do terapii zarówno dla specjalistów jak i rodziców. Właścicielka placówek specjalistycznych PAREO. Współwłaścicielka wydawnictwa Czary Mary. Tworzy pomoce specjalistyczne do pracy z Małym Dzieckiem.