Opieka logopedyczna nad dorosłym pacjentem neurologicznym w ośrodkach rehabilitacyjnych

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 1150 zł

Odbiorcy: studenci logopedii, logopedzi, neurologopedzi.

Opis: Zapoznanie logopedów/neurologopedów ze specyfiką pracy w ośrodkach ochrony zdrowia oraz pracy z pacjentem pourazowym. Nabycie umiejętności praktycznych.

Program szkolenia:

 1. Miejsce logopedy/neurologopedy w zespołach interdyscyplinarnych w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. Pacjent wentylowany mechanicznie a logopedia.
 3. Rurki tracheostomijne.
 4. Higiena jamy ustnej pacjenta z rurką (+ przegląd akcesoriów).
 5. Rurka tracheostomijna a dysfagia.
 6. Terapia oddechowa.
 7. Dekaniulacja.
 8. Zapoznanie z kartami i przykładowymi wpisami lekarskimi.
 9. Pacjent żywiony dojelitowo/dożołądkowo.
 10. Badania przesiewowe i specjalistyczne w dysfagii.
 11. Nauka ponownego przyjmowania pokarmów u pacjenta z PEG.
 12. Eyetracking jako szansa na komunikację z pacjentem pourazowym.
 13. Metody stosowane w terapii neurologopedycznej w ośrodkach ochrony zdrowia.
 14. Wyposażenie gabinetu.
 15. Przegląd literatury specjalistycznej przydatnej w praktyce.

Aktywności praktyczne:

 • Ćwiczenia zagęszczania płynu z użyciem zagęszczaczy w proszku,
 • Ćwiczenia pompowania i upuszczania powietrza z mankietu rurki,
 • Ćwiczenia izometryczne ze szpatułką,
 • Badanie połykania ze stetoskopem.

Materiały szkoleniowe do obejrzenia przez uczestników:

 • Kubki do pojenia pacjentów m.in. Reflo, RowLAM, kubek z dziubkiem,
 • Trenażery oddechowe,
 • Akcesoria do masażu,
 • Szczoteczki z gąbką, szczoteczki do zębów do ssaka,
 • Preparaty zagęszczające,
 • Preparaty do stymulacji termicznej,
 • Rurki tracheo z akcesoriami (korki do fonacji, dekaniulujące, szczotki itd.).

Uczestnicy przynoszą ze sobą:

 • Barwnik spożywczy niebieski,
 • Butelkę wody,
 • Strzykawkę 5ml.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

 • Badania przesiewowe w dysfagii,
 • Test przesiewowy dla pacjenta neurologicznego,
 • Skrypt z prezentacji,
 • Bibliografia.

Korzyści: Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy. Nabycie umiejętności praktycznych.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Aneta Ajdacka – absolwentka studiów pedagogika specjalna spec. logopedia I i II stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji o podłożu neurologicznym zdobywała pracując w Fundacji Avalon, Fundacji Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Origin Otwock, gdzie pracuje w chwili obecnej. Członkini European Society for Swallowing Disorders oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.