Neurofunkcjonalna Szkoła Diagnozy i Terapii dla Logopedów – od teorii do praktyki

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 3950 zł
 • 24-28 października w godzinach 9.00-16.00 (40 godzin dydaktycznych)

Opis: Projekt skierowany jest do wszystkich logopedów, neurologopedów, którzy pragną rozwijać swój praktyczny warsztat z zakresu diagnozy i terapii miofunkcjonalnej oraz kompetencji terapeutycznych w pracy z pacjentem! Projekt zakłada połączenie aktywnych warsztatów szkoleniowych w praktyce, pracę z pacjentem.

Oferujemy:

 • mnóstwo praktycznej wiedzy opartej o case study,
 • prace z pacjentem – superwizje terapeutyczne,
 • możliwość wdrożenia w praktykę wiedzy teoretycznej,
 • holistycznego podejścia do pacjenta i rodziny,
 • zaświadczenia o udziale w projekcie i certyfikat uprawniający do stosowania technik realizowanych podczas szkolenia.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

 • Część 1 – ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka w aspekcie prowadzenia terapii logopedycznej.
 1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
 2. Anatomia w palpacji – praktyczny warsztat na żywym człowieku.
 3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
 4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
 5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
 6. Anatomia jako baza dla terapii logopedycznej.
 • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
 • Część 3 – omówienie działań.
 • Uzasadnienie podjętych czynności.
 • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

DZIEŃ 2

 • Część 1 – Diagnoza motoryczna zaburzeń ustno-twarzowych oraz zaburzeń napięcia mięśniowego
 1. Od czego zacząć diagnozę?
 2. Diagnoza pozycji spoczynkowych.
 3. Diagnoza funkcji pokarmowych.
 4. Diagnoza anatomii kompleksu oralnego.
 5. Diagnoza zaburzeń napięcia mięśniowego w okolicy oralnej z uwzględnieniem całego ciała.
 6. Narzędzia do diagnozy całościowej – arkusze.
 • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
 • Część 3 – omówienie działań.
 • Uzasadnienie podjętych czynności.
 • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

DZIEŃ 3

 • Część 1 – Szkolenie: Wczesna interwencja logopedyczna w ujęciu neurofizjologicznym – diagnoza i terapia logopedyczna.
 1. Jak diagnozować noworodka i niemowlę? Diagnoza neurofizjologiczna w 1 roku życia.
 2. Rola logopedy w procesie terapii małego dziecka z wyzwaniami rozwojowymi? Od czego zacząć?
 3. Masaż sensoryczny.
 4. Terapia taktylna.
 5. Pozycjonowanie pacjenta.
 6. Potrzeby fizjologiczne dziecka z wyzwaniami w okresie niemowlęcym.
 7. Zaburzenia napięcia i propozycja terapii.
 8. Neuromobilizacja kompleksu orofacjalnego.
 • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
 • Część 3 – omówienie działań.
 • Uzasadnienie podjętych czynności.
 • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

Dzień 4

 • Część 1 – Staw skroniowo-żuchwowy – diagnoza i terapia logopedyczna, czy umiem pomóc?
 1. Jak zdiagnozować trudności stawu skroniowo-żuchwowego?
 2. Karmienie a zaburzenia pracy ssż.
 3. Metodyka postepowania w przypadku pacjenta z zaburzeniami pracy ssż.
 4. Wskazówki do pracy – od czego zacząć, jak przeprowadzić proces terapii?
 5. Efekty pracy terapeutycznej z wykorzystaniem innowacyjnych metod.
 • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
 • Część 3 – omówienie działań.
 • Uzasadnienie podjętych czynności.
 • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

Dzień 5

 • Część 1 – Szkolenie: Wędzidełka w praktyce logopedy – od teorii do praktyki.
 1. Diagnoza skróconych wędzidełek – od czego zacząć?
 2. Postępowania naprawcze w zakresie skróconego wędzidełka języka i wargi – czy zawsze zabieg podcięcia jest konieczny?
 3. Skale oceny.
 4. Jak funkcjonalnie ocenić wskazania/przeciwskazania do frenotomii?
 5. Postępowanie terapeutyczne – terapia logopedyczna.
 • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
 • Część 3 – omówienie działań.
 • Uzasadnienie podjętych czynności.
 • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

Prowadzące:

Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, fizykoterapeuta, specjalista tkanek miękkich i metod rehabilitacji powięziowej. Od ponad 10 lat wykorzystuje zabiegi elektrostymulacji w praktyce terapeutycznej z pacjentami o różnych wyzwaniach rozwojowych.

Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi, w tym z padaczką.