Neurofunkcjonalna Szkoła Diagnozy i Terapii dla Logopedów – od teorii do praktyki

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 24 października 2022 - 28 października 2022 r. (09:00 - 16:00)
 • 💰Cena: 3950 zł
  • 24-28 października w godzinach 9.00-16.00 (40 godzin dydaktycznych)

  Opis: Projekt skierowany jest do wszystkich logopedów, neurologopedów, którzy pragną rozwijać swój praktyczny warsztat z zakresu diagnozy i terapii miofunkcjonalnej oraz kompetencji terapeutycznych w pracy z pacjentem! Projekt zakłada połączenie aktywnych warsztatów szkoleniowych w praktyce, pracę z pacjentem.

  Oferujemy:

  • mnóstwo praktycznej wiedzy opartej o case study,
  • prace z pacjentem – superwizje terapeutyczne,
  • możliwość wdrożenia w praktykę wiedzy teoretycznej,
  • holistycznego podejścia do pacjenta i rodziny,
  • zaświadczenia o udziale w projekcie i certyfikat uprawniający do stosowania technik realizowanych podczas szkolenia.

  Program szkolenia:

  DZIEŃ 1

  • Część 1 – ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka w aspekcie prowadzenia terapii logopedycznej.
  1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
  2. Anatomia w palpacji – praktyczny warsztat na żywym człowieku.
  3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
  4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
  5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
  6. Anatomia jako baza dla terapii logopedycznej.
  • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
  • Część 3 – omówienie działań.
  • Uzasadnienie podjętych czynności.
  • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

  DZIEŃ 2

  • Część 1 – Diagnoza motoryczna zaburzeń ustno-twarzowych oraz zaburzeń napięcia mięśniowego
  1. Od czego zacząć diagnozę?
  2. Diagnoza pozycji spoczynkowych.
  3. Diagnoza funkcji pokarmowych.
  4. Diagnoza anatomii kompleksu oralnego.
  5. Diagnoza zaburzeń napięcia mięśniowego w okolicy oralnej z uwzględnieniem całego ciała.
  6. Narzędzia do diagnozy całościowej – arkusze.
  • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
  • Część 3 – omówienie działań.
  • Uzasadnienie podjętych czynności.
  • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

  DZIEŃ 3

  • Część 1 – Szkolenie: Wczesna interwencja logopedyczna w ujęciu neurofizjologicznym – diagnoza i terapia logopedyczna.
  1. Jak diagnozować noworodka i niemowlę? Diagnoza neurofizjologiczna w 1 roku życia.
  2. Rola logopedy w procesie terapii małego dziecka z wyzwaniami rozwojowymi? Od czego zacząć?
  3. Masaż sensoryczny.
  4. Terapia taktylna.
  5. Pozycjonowanie pacjenta.
  6. Potrzeby fizjologiczne dziecka z wyzwaniami w okresie niemowlęcym.
  7. Zaburzenia napięcia i propozycja terapii.
  8. Neuromobilizacja kompleksu orofacjalnego.
  • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
  • Część 3 – omówienie działań.
  • Uzasadnienie podjętych czynności.
  • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

  Dzień 4

  • Część 1 – Staw skroniowo-żuchwowy – diagnoza i terapia logopedyczna, czy umiem pomóc?
  1. Jak zdiagnozować trudności stawu skroniowo-żuchwowego?
  2. Karmienie a zaburzenia pracy ssż.
  3. Metodyka postepowania w przypadku pacjenta z zaburzeniami pracy ssż.
  4. Wskazówki do pracy – od czego zacząć, jak przeprowadzić proces terapii?
  5. Efekty pracy terapeutycznej z wykorzystaniem innowacyjnych metod.
  • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
  • Część 3 – omówienie działań.
  • Uzasadnienie podjętych czynności.
  • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

  Dzień 5

  • Część 1 – Szkolenie: Wędzidełka w praktyce logopedy – od teorii do praktyki.
  1. Diagnoza skróconych wędzidełek – od czego zacząć?
  2. Postępowania naprawcze w zakresie skróconego wędzidełka języka i wargi – czy zawsze zabieg podcięcia jest konieczny?
  3. Skale oceny.
  4. Jak funkcjonalnie ocenić wskazania/przeciwskazania do frenotomii?
  5. Postępowanie terapeutyczne – terapia logopedyczna.
  • Część 2 – realizowana jest z pacjentem „na żywo”. Uczestnicy będą praktykować z pacjentem ze wsparciem Prowadzących. Będą mogli praktykować i na bieżąco otrzymywać wskazówki do działania.
  • Część 3 – omówienie działań.
  • Uzasadnienie podjętych czynności.
  • Podsumowanie i wskazówki na przyszłość.

  Prowadzące:

  Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, fizykoterapeuta, specjalista tkanek miękkich i metod rehabilitacji powięziowej. Od ponad 10 lat wykorzystuje zabiegi elektrostymulacji w praktyce terapeutycznej z pacjentami o różnych wyzwaniach rozwojowych.

  Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi, w tym z padaczką.