Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 750 zł  

Odbiorcy:  Szkolenie dla logopedów, terapeutów, osób zainteresowanych technikami masażu logopedycznego

Opis: Zapoznanie uczestników z różnymi formami masażu logopedycznego, które będą stanowić doskonale uzupelnie bazowych technik logopedycznych, nauka technik pracy manualnej ze sferą orofacjalna pacjentów pediatrycznych oraz dorosłych, zapoznanie z technikami pracy taktylnej oraz wsparcia funkcji mięśni celem uzyskania poprawy artykulacji.

Program szkolenia:

 1. Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie pracy manualnej, masażu i stymulacji orofacjalnych.
 2. Masaż manualny wpływający na poprawę motoryki ustno-twarzowej – od czego zacząć, procedura, wskazania i możliwości.
 3. Zastosowanie podstawowych technik powięziowych FDM i terapii wisceralnej.
 4. Wpływ terapii manualnej na dysfunkcje związane z napięciem mięśniowym i porażeniem nerwów w obrębie twarzy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa.
 5. Elementy koncepcji neurorozwojowych w technikach pracy z ciałem w aspekcie logopedycznym.
 6. Techniki wspomagające karmienie.
 7. Techniki tkanek miękkich wpływające na pionizację języka.
 8. Techniki pracy manualnej w dysfagii.
 9. Techniki regulujące ślinienie.
 10. Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w usprawnianiu pacjentów z jednostkami: mózgowe porażenie dziecięce,  zespół Dawna, autyzm, udar mózgu, zespoły genetyczne, stwardnienie rozsiane, neuropatie, rozszczepy podniebienia, warg, dyslalie, dyzartria, zaburzenia ssania, wady zgryzu, bruksizm i inne.
 11. Wspomaganie masażu manualnego innowacyjnymi rozwiązaniami: połączenie z elektrostymulacją, połączenie z kinesiotapingiem.

Materiały szkoleniowe:

 • Uczestnik otrzymuje bogate materiały opisujące i prezentujące wszystkie techniki szkoleniowe.
 • Dodatkowo zyskuje możliwość dołączenia do zamkniętej grupy FB – wspierającej go w codziennej praktykę z wykorzystaniem technik masażowych.

Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/