Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Gdańsk 16 lipca 2022 r. (09:00 - 17:00)
 • 💰Cena: 750 zł  

  Odbiorcy:  Szkolenie dla logopedów, terapeutów, osób zainteresowanych technikami masażu logopedycznego

  Opis: Zapoznanie uczestników z różnymi formami masażu logopedycznego, które będą stanowić doskonale uzupelnie bazowych technik logopedycznych, nauka technik pracy manualnej ze sferą orofacjalna pacjentów pediatrycznych oraz dorosłych, zapoznanie z technikami pracy taktylnej oraz wsparcia funkcji mięśni celem uzyskania poprawy artykulacji.

  Program szkolenia:

  1. Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie pracy manualnej, masażu i stymulacji orofacjalnych.
  2. Masaż manualny wpływający na poprawę motoryki ustno-twarzowej – od czego zacząć, procedura, wskazania i możliwości.
  3. Zastosowanie podstawowych technik powięziowych FDM i terapii wisceralnej.
  4. Wpływ terapii manualnej na dysfunkcje związane z napięciem mięśniowym i porażeniem nerwów w obrębie twarzy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa.
  5. Elementy koncepcji neurorozwojowych w technikach pracy z ciałem w aspekcie logopedycznym.
  6. Techniki wspomagające karmienie.
  7. Techniki tkanek miękkich wpływające na pionizację języka.
  8. Techniki pracy manualnej w dysfagii.
  9. Techniki regulujące ślinienie.
  10. Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w usprawnianiu pacjentów z jednostkami: mózgowe porażenie dziecięce,  zespół Dawna, autyzm, udar mózgu, zespoły genetyczne, stwardnienie rozsiane, neuropatie, rozszczepy podniebienia, warg, dyslalie, dyzartria, zaburzenia ssania, wady zgryzu, bruksizm i inne.
  11. Wspomaganie masażu manualnego innowacyjnymi rozwiązaniami: połączenie z elektrostymulacją, połączenie z kinesiotapingiem.

  Materiały szkoleniowe:

  • Uczestnik otrzymuje bogate materiały opisujące i prezentujące wszystkie techniki szkoleniowe.
  • Dodatkowo zyskuje możliwość dołączenia do zamkniętej grupy FB – wspierającej go w codziennej praktykę z wykorzystaniem technik masażowych.

  Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/