Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii stomatologicznej

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 1400 zł

Odbiorcy: Logopedzi, fizjoterapeuci, stomatolodzy, higienistki stomatologiczne,  kosmetolodzy i osoby zainteresowanych programem.

Opis: Metoda Kinesiotaping stworzona przez Kenzo Kase wykorzystuje specjalne plastry Kinesio tex tape w celu realizacji różnych celów terapeutycznych, w tym: zwiększanie aktywności mięśni osłabionych, detonizacja mięśni zbyt mocno napiętych, redukcja obrzęków, krwiaków, działanie przeciwbólowe czy poprawa funkcji przez pozycjonowanie. Oklejenia realizowane z użyciem metody Kinesiotaping doczekały się wielu badań naukowych oraz autorskich opracowań aplikacji w tym dla wsparcia funkcji traktu ustno-twarzowego, które można wykorzystać w pracy różnych specjalności.

Cele: zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi oryginalnej metody Kinesiotaping autorstwa  Kenzo Kase oraz praktyczna nauka oklejeń w obrębie traktu ustno-twarzowego.

Korzyści – po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił dobrać odpowiednią korekcję, rodzaj i kolor plastra oraz praktycznie wykonać oklejenie realizujące założony cel terapeutyczny.

Kurs bardzo praktyczny, minimum teorii, maksimum praktyki. Kurs oparty na wiedzy medycznej. Nauczysz się, jak w swoim gabinecie przesiewowo zbadać wymienione zmysły oraz jak zinterpretować wyniki.

Program kursu:
CZĘŚĆ A informacje wstępne:

 1. Informacje podstawowe dotyczące metody
 2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu
 3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu
 4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu
 5. Informacje o kolorze plastrów
 6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu
 7. Specyfika oklejeń u dzieci
 8.  Podstawy techniczne wykonywania oklejeń
 9. Podstawy anatomii – topografia mięśni
 10.  Podstawy fizjologii pracy mięśni.

CZĘŚĆ B Nauka oklejeń:

 1. Oklejenia dla mięśni mimicznych (w materiałach drukowanych autorska analiza ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy)
          – mięsień potyliczno-czołowy,
          – mięsień okrężny oka,
          – mięsień policzkowy,
          – mięsień jarzmowy większy,
          – dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,
          – mięsień obniżacz wargi dolnej,
          – mięsień żwacz,
          – mięsień okrężny ust,
          – mięsień dwubrzuścowy,
          – mięsień żuchwowo-gnykowy,
 2.  Oklejenia w przypadkach klinicznych:
          – ból zatok,
          – powieki opadające,
          – niedowład mięśni twarzy,
          – porażenie mięśni twarzy,
          – obrzęk twarzy,
          – zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego,
          – niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego,
          – przepona,
          – dysfagia,
          – bruksizm,
          – ślinienie.

Informacja o materiałach  – Materiały uczestnik otrzymuje na własność, zapewnia prowadzący, są nimi:

 • oryginalny plaster do Kinesiotapingu 5m,  
 • nożyczki,
 • materiały drukowane.

Materiały udostępniane na czas szkolenia, zapewnia prowadzący: – duże lustra  (w trakcie pandemii zajęcia odbywają się w formie autooklejeń przed lustrami).

    Uwaga:
    1.
program autorski
    3. kurs zgodny z EBM (medycyna oparta na faktach) bez bloku dotyczącego

        medycyny niekonwencjonalnej.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

 • „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
 • „Kinesiotaping w pediatrii”,
 • „Kinesiotaping w sporcie”,
 • „Kinesiotapong w podologii”,
 • „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
 • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
 • „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020
 • „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020
 • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych”
 • „Terapia Neurorozwojowa dzieci