Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii stomatologicznej

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 20 listopada 2022 r. (09:00 - 16:30)
 • 💰Cena – 1100 zł

  Odbiorcy: Logopedzi, fizjoterapeuci, stomatolodzy, higienistki stomatologiczne,  kosmetolodzy i osoby zainteresowanych programem.

  Opis: Metoda Kinesiotaping stworzona przez Kenzo Kase wykorzystuje specjalne plastry Kinesio tex tape w celu realizacji różnych celów terapeutycznych, w tym: zwiększanie aktywności mięśni osłabionych, detonizacja mięśni zbyt mocno napiętych, redukcja obrzęków, krwiaków, działanie przeciwbólowe czy poprawa funkcji przez pozycjonowanie. Oklejenia realizowane z użyciem metody Kinesiotaping doczekały się wielu badań naukowych oraz autorskich opracowań aplikacji w tym dla wsparcia funkcji traktu ustno-twarzowego, które można wykorzystać w pracy różnych specjalności.

  Cele: zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi oryginalnej metody Kinesiotaping autorstwa  Kenzo Kase oraz praktyczna nauka oklejeń w obrębie traktu ustno-twarzowego.

  Korzyści – po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił dobrać odpowiednią korekcję, rodzaj i kolor plastra oraz praktycznie wykonać oklejenie realizujące założony cel terapeutyczny.

  Kurs bardzo praktyczny, minimum teorii, maksimum praktyki. Kurs oparty na wiedzy medycznej. Nauczysz się, jak w swoim gabinecie przesiewowo zbadać wymienione zmysły oraz jak zinterpretować wyniki.

  Program kursu:
  CZĘŚĆ A informacje wstępne:

  1. Informacje podstawowe dotyczące metody
  2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu
  3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu
  4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu
  5. Informacje o kolorze plastrów
  6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu
  7. Specyfika oklejeń u dzieci
  8.  Podstawy techniczne wykonywania oklejeń
  9. Podstawy anatomii – topografia mięśni
  10.  Podstawy fizjologii pracy mięśni.

  CZĘŚĆ B Nauka oklejeń:

  1. Oklejenia dla mięśni mimicznych (w materiałach drukowanych autorska analiza ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy)
           – mięsień potyliczno-czołowy,
           – mięsień okrężny oka,
           – mięsień policzkowy,
           – mięsień jarzmowy większy,
           – dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,
           – mięsień obniżacz wargi dolnej,
           – mięsień żwacz,
           – mięsień okrężny ust,
           – mięsień dwubrzuścowy,
           – mięsień żuchwowo-gnykowy,
  2.  Oklejenia w przypadkach klinicznych:
           – ból zatok,
           – powieki opadające,
           – niedowład mięśni twarzy,
           – porażenie mięśni twarzy,
           – obrzęk twarzy,
           – zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego,
           – niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego,
           – przepona,
           – dysfagia,
           – bruksizm,
           – ślinienie.

  Informacja o materiałach  – Materiały uczestnik otrzymuje na własność, zapewnia prowadzący, są nimi:

  • oryginalny plaster do Kinesiotapingu 5m,  
  • nożyczki,
  • materiały drukowane.

  Materiały udostępniane na czas szkolenia, zapewnia prowadzący: – duże lustra  (w trakcie pandemii zajęcia odbywają się w formie autooklejeń przed lustrami).

      Uwaga:
      1.
  program autorski
      3. kurs zgodny z EBM (medycyna oparta na faktach) bez bloku dotyczącego

          medycyny niekonwencjonalnej.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

  • „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
  • „Kinesiotaping w pediatrii”,
  • „Kinesiotaping w sporcie”,
  • „Kinesiotapong w podologii”,
  • „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
  • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020
  • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych”
  • „Terapia Neurorozwojowa dzieci