Innowacyjne metody i techniki wykorzystywane w pracy z osobami z afazją i deficytami neurologicznymi

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 750 zł

Odbiorcy: Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • poszukują sposobu na uzupełnienie prowadzonych terapii,
 • szukają przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inspiracji,
 • chcą otrzymać gotowe narzędzie do pracy,
 • chcą zdobywać wiedzę poprzez naukę na konkretnych przykładach, a nie jedynie w teorii,
 • pracują z pacjentami z deficytami neurologicznymi,
 • pracują z pacjentami z afazją,
 • pracują w dziedzinie neurologii, logopedii, fizjoterapii, psychologii, terapii zajęciowej.

Opis: Szkolenie ma za zadanie przybliżyć  szereg metod i technik pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi. Niniejsze metody i techniki są wykorzystywane w Fundacji ORCHidea, która od lat prowadzi najnowocześniejszą terapię w Polsce. Wiele z technik zostało stworzonych w ramach innowacji, które są skierowane tylko do pacjenta dorosłego z afazją

Celem szkolenia jest przedstawienie szeregu metod i technik pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi.

Program szkolenia:

1. Charakterystyka grupy docelowej pacjentów, systematyka oraz terminologia poparta materiałem filmowym.
2. Transcranial direct current stimulation w pracy z pacjentem neurologicznym.
3. Neuroforma – nowoczesne oprogramowanie, wspierające rehabilitację ruchową i poznawczą.
4. Elektrostymulacja obszaru twarzowego, terapia VR, biofeedback. Programy takie jak Nintendo Wii, ExeMemory, oraz inne narzędzia i technologie wykorzystywane w pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi.
5. Elementy terapii miofunkcjonalnej z pacjentem z porażeniem nerwu twarzowego.
6. Innowacyjne narzędzia w pracy z pacjentem z afazją – program „mowa w starciu z udarem” oraz aplikacja „Phasis”, wspomagająca komunikację osób z afazją.
7. Innowacyjne narzędzie do komunikacji z osobami, które utraciły zdolność słownego porozumiewania się – „Album Potrzeb. Ilustrowany przewodnik dla osób z demencją i opiekunów”
8. „Pozytywny niezbędnik” – W ramach innowacji powstał produkt, specjalnie opracowany przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea, zawierający niezbędny zestaw informacyjno-aktywizujący osoby przebywające w izolacji w czasie pandemii.
9. „Procedura przyjazna chorym i opiekunom” – kompendium.

Korzyści: Uczestnicy szkolenia:

 • posiądą wiedzę na temat poszczególnych metod i technik pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi,
 • zapoznają się z materiałem filmowym, na którym zostaną zaprezentowane poszczególne metody i techniki pracy,
 • otrzymają publikacje książkowe oraz narzędzia, które mogą wykorzystać w pracy z pacjentem z afazją.

Materiały szkoleniowe:

 • Treści szkoleniowe zawarte w skoroszycie, które otrzyma każdy uczestnik. Wszystkie informacje pojawiające się na prezentacjach, będą zawarte w niniejszych materiałach.
 • Autorskie publikacje książkowe przeznaczone dla osób z deficytami neurologicznymi dwie książki. Książki zostaną wybrane spośród tych, które zostały wydane przez Fundację ORCHidea. Książki pt; „Neuro – ćwiczenia”, „Trening umysłowy”, „PoMyślny Trening” lub „Procedura przyjazna chorym”.
 • Autorska książka w formie zapisu pdf lub na płycie dotycząca pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi, która jest produktem tworzonym w ramach innowacji ułatwiającej terapię z pacjente. W książce zawarte są informacje teoretyczne oraz elementy praktyczne, wraz z procedurą wsparcia asystenckiego pacjenta. Publikacja ma 283 strony wraz z niezbędnymi załącznikami gotowymi do wydruku.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

 • Aleksandra Orchowska – Neurologopeda, Wiceprezes zarządu Fundacji ORCHidea, kompleksowo wspierającej dorosłe osoby po udarach/urazach mózgu oraz po operacjach neurochirurgicznych guzów mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznych i udarowych, zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.
  Zaangażowana społecznie, jest członkiem rad pożytku publicznego (poznańskiej i powiatu poznańskiego), aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z deficytami neurologicznymi.
 • Aleksandra Lidia Załustowicz – Pedagog Specjalny, Neurologopeda, Surdologopeda, z ukończonym studium Seksuologii, oraz Terapii w Kryzysie, w trakcie studiów Neuropsychologii. Od 2013 roku doktor nauk społecznych z zakresu Pedagogiki. Od dziesięciu lat prowadzi terapię jako neurologopeda w Centrum J.Z. Szeliga w Środzie Wielkopolskiej, gdzie podejmuję się terapii osób po przebytych udarach, urazach mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczanie w pracy na oddziałach udarowych i neurologicznych, oraz ośrodkach rehabilitacyjnych Od piętnastu lat współpracuje z domami pomocy społecznej, zajmuje się diagnozą i terapią osób dorosłych z afazja i dyzartrią.  Współpracuje z Fundacją ORCHidea. Wykładowca uczelni wyższych między innymi UAM i ANPiS w Poznaniu. Realizuje również liczne